Версія для друку

Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій

У Дніпровському національному університеті ім. О. Гончара пройшла Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій».

Форум зібрав понад 490 вчених з Києва, Дніпра, Вінниці, Запоріжжя, Харкова, Миколаєва, Мелітополя, Львова, Маріуполя, Одеси, Полтави, Черкас, Тернополя, Рівного, Кам’янець-Подільського та інших міст України, а також з Ярослава (Польща) та Баку (Азербайджан). Широкий спектр заявленої проблематики обговорювався в 11 секціях. Науковці обговорювали стан та проблеми сучасної освіти і науки в Україні та світі, обґрунтовували заходи та оптимальні шляхи подолання негативних явищ в освітній та науковій сферах, обмінювалися досвідом викладання навчальних дисциплін у ВНЗ, узагальнювали його та визначали шляхи реалізації виваженого підходу до подолання кризових явищ у сфері вищої освіти в Україні, пропонували стратегії ефективного використання освітньо-наукового досвіду країн світу з огляду на глобальні виклики сучасності.

Відкриваючи конференцію, професор кафедри міжнародних відносин ДНУ ім. Олеся Гончара, доктор політичних наук Олександр Висоцький наголосив на унікальній ролі Дніпровського національного університету в розвитку освіти та науки в Україні.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися, зокрема, декан факультету суспільних наук і міжнародних відносин, професор Олександр Токовенко та завідувач кафедри міжнародних відносин, професор Ігор Іщенко, які вказали на високу кваліфікацію та надзвичайну активність викладацького складу факультету та кафедри, що сприяє ефективному просуванню університету вперед на шляху до нових досягнень в освітній та науковій сферах.

Завідувач кафедри політології ДНУ ім. Олеся Гончара, доцент Олексій Третяк виступив з доповіддю, присвяченою публічній сфері політики. Він зазначив, що «як у межах соціально-гуманітарних досліджень, так і в межах суто політичних наук публічна сфера політики демократичного суспільства отримує статус об’єднавчого концепту та явища, дає змогу обґрунтувати комунікативний та спілкувальний образ політики».

Дослідження досвіду організації вищої освіти Болгарії представив професор Університету ім. А. Нобеля, доктор педагогічних наук Станіслав Сапожніков. Він наголосив, що «рівень привабливості педагогічної професії в країні підвищується завдяки отриманню гарантованій стабільній заробітній платі в умовах складної економічної ситуації. Результати системно-порівняльного аналізу кадрового забезпечення навчального процесу дають підстави стверджувати, що кадровий потенціал вищого педагогічного навчального закладу віддзеркалює не тільки підготовленість викладачів до виконання своїх функцій, але й сукупність їх можливостей у тривалій перспективі з урахуванням наукової та педагогічної кваліфікації, рівня мотивації, віку, практичного досвіду, ділової активності, професійної мобільності, якості діяльності, у тому числі, її результативності й інноваційності».

Доцент Національної металургійної академії України Станіслав Бескаравайний присвятив свою доповідь проблемі рівності людей перед законом в умовах НТР. Всезагальне забезпечення прав людини він пов’язав зі становленням клієнтели техно-біологічного відтворення людини.

Професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного гірничого університету, доктор філософських наук Сергій Кострюков у своїй доповіді обґрунтував концепт освітньої безпеки, зазначивши, що національна безпека нині тісно пов’язана з людським капіталом, а сила чи слабкість людського капіталу країни визначаються станом її системи освіти.

Зацікавлення наукової спільноти викликали доповіді з актуальних проблем філософії, історії, психології, політичної науки, медицини, освіти та освітніх технологій, державного управління, правових та економічних проблем, комунікативних технологій та інші.

Кафедра міжнародних відносин
ДНУ ім. О. Гончара


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook instagramm Youtube