Версія для друку

ХФ (2020-2021 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
І-ф12-1 Будова речовини ХФХ
І-ф12-2 Технології інформаційного пошуку в галузі природничих наук ХАХ
І-ф12-3 Основи геохімії ХНЗ
І-ф12-4 Полімери та науково-технічний прогрес ХХТ
І-ф12-5 Дієтичне харчування ХТХ
І-ф12-6 Фізична хімія розчинів ХФХ
І-ф12-7 Пробопідготовка об’єктів аналізу ХАХ
І-ф12-8 Гідрогеохімія ХНЗ
І-ф12-9 Принципи «зеленої хімії» в сучасних технологіях ХХТ
І-ф12-10 Товарознавство продовольчих товарів ХТХ
І-ф12-11 Біоорганічна хімія ХФХ
І-ф12-12 Криміналістична експертиза ХАХ
І-ф12-13 Гідроекологія ХНЗ
І-ф12-14 Біорозкладні полімерні матеріали ХХТ
І-ф12-15 Нутриціологія ХТХ
014 Середня освіта/ОП Середня освіта (Хімія)
І-014-1 Екологічні питання в шкільному курсі хімії ХФХ
І-014-2 Методика організації хімічного експерименту в школі ХАХ
І-014-3 Інтеграція знань в сучасному природознавстві ХФХ
І-014-4 Хімічні процеси в природі та побуті ХФХ
І-014-5 Аналітична хімія навколишнього середовища ХАХ
І-014-6 Використання електронних освітніх ресурсів у навчанні хімії ХФХ
І-014-7 Аналітична хімія харчових продуктів ХАХ
І-014-8 Методика розв'язування ускладнених та олімпіадних задач з хімії ХФХ
І-014-9 Медична та фармацевтична хімія ХФХ
102 Хімія/ОП Хімія
І-102-1-1 Експресні методи аналізу ХАХ
І-102-1-2 Хіміко-токсикологічний аналіз ХАХ
І-102-1-3 Основи експертизи дорогоцінних металів і виробів з них ХАХ
І-102-1-4 Технічний аналіз ХАХ
І-102-1-5 Фізико-хімічна експертиза матеріалів та речовин ХАХ
І-102-1-6 Хімія лікарських сполук ХФХ
І-102-1-7 Механізми хімічних реакцій ХФХ
І-102-1-8 Аналіз лікарських сполук ХАХ
І-102-1-9 Квантово-хімічне моделювання спектральних характеристик речовин ХФХ
103 Науки про Землю/ОП Науки про Землю
І-103-3-1 Основи гідрохімії ХНЗ
І-103-3-2 Кристалографія з основами кристалохімії ХНЗ
І-103-3-3 Біогеохімія ХНЗ
І-103-3-4 Геохімія елементів та процесів ХНЗ
І-103-3-5 Гідроекологічні основи охорони довкілля ХНЗ
І-103-3-6 Гідрохімія морів та океанів ХНЗ
І-103-3-7 Геохімія ландшафтів ХНЗ
І-103-3-8 Гідрогеохімічні моделі забруднення підземних вод ХНЗ
І-103-3-9 Основи екологічної токсикології ХНЗ
161 Хімічні технології та інженерія/ОП Хімічні технології та інженерія
І-161-1 Піротехнічні матеріали та їх застосування ХХТ
І-161-2 Властивості та застосування засобів спецхімії ХХТ
І-161-3 Основи хімічної енерготехнології ХХТ
І-161-4 Сучасні технологічні рішення для хімічної, фармацевтичної та харчової промисловості ХХТ
І-161-5 Хімія та технологія виробництва нітроестерів ХХТ
І-161-6 Криміналістична експертиза енергонасичених та полімерних матеріалів ХХТ
І-161-7 Електроактивні полімерні матеріали ХХТ
І-161-8 Полімерні матеріали на основі відходів харчової та переробної промисловості ХХТ
І-161-9 Технологія та обладнання для виробництва енергонасичених матеріалів ХХТ
181 Харчові технології/ОП Харчові технології
І-181-1 Логістичні системи в індустрії харчування ХТХ
І-181-2 Основи молекулярної технології в закладах ресторанного господарства ХТХ
І-181-3 Харчові та дієтичні добавки ХТХ
І-181-4 Сучасні наукові напрями в харчуванні ХТХ
І-181-5 Патентознавство в галузі ХТХ
І-181-6 Організація ресторанного бізнесу ХТХ
І-181-7 Екологічна безпека харчових продуктів ХТХ
І-181-8 Технології крафтових виробництв ХТХ
І-181-9 Організація, планування і управління на підприємствах галузі ХТХ

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
ІІ-ф12-1 Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі ХФХ
ІІ-ф12-2 Мінеральні води України ХНЗ
ІІ-ф12-3 Hi-tech у виробництві нових синтетичних матеріалів ХХТ
ІІ-ф12-4 Сучасні системи управління якістю продукції та послуг ХТХ
ІІ-ф12-5 Пробопідготовка в хімічному аналізі ХАХ
102 Хімія/ОП Хімія
ІІ-102-1 Методи молекулярної абсорбції в аналізі харчових та біологічно-активних добавок ХАХ
ІІ-102-2 Хімія нових матеріалів та нанотехнології ХФХ
ІІ-102-3 Дизайн лікарських препаратів ХФХ
ІІ-102-4 Математичне планування хімічного експерименту ХАХ
103 Науки про Землю/ОП Гідрологія
ІІ-103-1-1 Дистанційні методи вивчення властивостей природних об’єктів ХНЗ
ІІ-103-1-2 Охорона та відновлення водних ресурсів ХНЗ
ІІ-103-1-3 Регіональна гідрологія ХНЗ
ІІ-103-1-4 Ландшафтна екологія ХНЗ
103 Науки про Землю/ОП Гідрогеологія та інженерна геологія
ІІ-103-2-1 Небезпечні явища у геологічному середовищі ХНЗ
ІІ-103-2-2 Моніторинг геологічного середовища ХНЗ
ІІ-103-2-3 Сучасне програмне забезпечення інженерно-геологічних та гідрогеологічних досліджень ХНЗ
ІІ-103-2-4 Нормативно-правове регулювання використання надр ХНЗ
161 Хімічні технології та інженерія/ ОП Хімічні технології та інженерія
ІІ-161-1 Полімерні матеріали з рослинної та тваринної сировини ХХТ
ІІ-161-2 Виготовлення та аналіз сучасних лакофарбових матеріалів ХХТ
ІІ-161-3 Технологія виробництва енергонасичених композицій ХХТ
ІІ-161-4 Синтез та застосування сучасних іонообмінних матеріалів і полімерних сорбентів ХХТ
181 Харчові технології/ОП Харчові технології
ІІ-181-1 Інноваційні технології в системі харчування ХТХ
ІІ-181-2 Технологія оздоровчих напоїв та фітоконцентратів ХТХ
ІІ-181-3 Промисловий інжиніринг ХТХ
ІІ-181-4 Гастрономічний інжиніринг ХТХ
ІІ-181-5 Управління інноваційними проектами в галузі ХТХ
ІІ-181-6 Біоактивні харчові компоненти в харчовій індустрії ХТХ