В університеті створені умови для всебічного розвитку особистості ...
Версія для друку

Післядипломна освіта в ДНУ

У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара післядипломну освіту забезпечує

Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації
Презентація НМЦ ПДО ПК

Пр. Д.Яворницького, 35, корпус ДНУ № 4, офіс 28 (приймальня)
Телефон: (056) 744-53-74
Web-сайт: fpdo.dsu.dp.ua
E-mail: cpdo@i.ua

Навчальну діяльність в НМЦ ПДО ПК ДНУ забезпечують наступні структурні підрозділи:
- НМК (навчально-методичний кабінет) підготовки магістрів;
- НМК перепідготовки спеціалістів та короткотермінових форм навчання;
- НМК підвищення кваліфікації.


Роботу в НМЦ ПДО ПК забезпечують також й інші підрозділи: методичний кабінет, комп'ютерний центр з мережею комп'ютерних класів, читальна зала для слухачів післядипломної освіти (філія наукової бібліотеки ДНУ), а також компетентнісний центр із майстернею навчальної продукції та аудиторією мережевої взаємодії.

НМК підготовки магістрів
Корпус ДНУ № 4, офіси 24, 26
Телефон: (056) 744-86-73

У НМК підготовки магістрів НМЦ ПДО ПК ДНУ навчаються особи:
На базі освітніх ступенів бакалавр, магістр або ОКР спеціаліст за спеціальністю:

- «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація «Державна служба») із терміном навчання за денною формою - 18 місяців, за заочною формою – 30 місяців;
- «Науки про освіту» (спеціалізація «Педагогіка вищої школи») із терміном навчання за денною формою - 1 рік 5 місяців, за заочною формою – 1 рік 5 місяців;
- «Менеджмент» (спеціалізація «Управління навчальним закладом») із терміном навчання за денною формою - 1 рік 5 місяців;
- «Менеджмент» (спеціалізація «Бізнес-адміністрування») із терміном навчання за денною та заочною формами - 1 рік 5 місяців.


НМК перепідготовки спеціалістів та короткотермінових форм навчання
Корпус ДНУ № 4, офіси 37, 41
Телефони: (056) 744-56-63, (056) 745-69-50

В НМК перепідготовки спеціалістів та короткотермінових форм навчання навчаються особи, які мають вищу освіту ОКР спеціаліст або освітнього ступеня магістра і бажають опанувати інші спеціальності ОКР спеціаліст за зручним графіком навчання у скорочені терміни без відриву від виробництва:
1 рік 10 місяців
- «Спеціальна освіта» (спеціалізація «Корекційна освіта»), вечірня форма навчання;
- «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Економіка підприємства»), заочна форма навчання;
- «Міжнародні економічні відносини» (спеціалізація «Міжнародна економіка»), заочна форма навчання;
- «Філологія» (спеціалізація «Германські мови і літератури (переклад включно)», вечірня форма навчання.

У підрозділі працюють курси короткотермінових форм навчання. Метою курсів є надання освітніх послуг широким верствам населення, а також професійної підготовки у скорочений термін (від 1 до 4 місяців) на потребу замовників. Підготовка проводиться для організацій або фізичних осіб на базі середньої або вищої освіти. Форма навчання – вечірня, заняття проводяться два-три рази на тиждень. 

Короткотермінові курси здійснюються за напрямами:
• Бухгалтерський облік з умінням працювати на ПЕОМ;
• Менеджер з туризму;
• Екскурсовод;
• Екскурсовод-перекладач;
• Екскурсовод-менеджер;
• Гувернер;
• Педагог;
• Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн;
• Мови програмування (С/С++, Jscript, HTML, SQL);
• Сучасна українська літературна мова;
• Сучасне ділове українське мовлення.

Для організацій, фахівців та широких верств населення на базі середньої або вищої освіти пропонуються семінари, бізнес–форуми, тренінги з використанням інтерактивних форм навчання.

НМК підвищення кваліфікації (ПК)
Корпус ДНУ № 4, офіс 31
Телефони: (056) 745-54-23, (056) 745-69-50

НМК підвищення кваліфікації забезпечує:
- підвищення кваліфікації викладачів вищої школи за усіма акредитованими напрямами університету, з метою опанування сучасного стану розвитку відповідних галузей науки, техніки, економіки, суспільного життя;
- стажування викладачів навчальних закладів за усіма акредитованими спеціальностями університету на випускових кафедрах ДНУ, в провідних навчальних та наукових підрозділах терміном від 1 до 9 місяців;
- підвищення ділової компетенції незайнятого населення згідно з договорами між ДНУ та Обласним центром зайнятості за актуальними напрямами: «Бухгалтерський облік (інформаційні технології в бухгалтерському обліку (1-С бухгалтерія)», «Маркетинг та менеджмент», «Комп`ютерні технології», «Кошторисна справа» та інші;
- освітні послуги організаціям, підприємствам м.Дніпропетровська та області на їх замовлення на умовах контракту. 

Увага!

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара надає платні послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення щодо вільного володіння державною мовою для осіб, які претендують на вступ на державну службу.

Університет, який має ліцензію на підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (серія АЕ № 527595 від 09.02.2015 р. ) і відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» організує на базі Навчально-методичного центру післядипломної освіти та підвищення кваліфіації та факультету української та іноземної філології та мистецтвознавства атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

Атестація – платна освітня послуга, вартість якої у 2017 році становить 560 грн. У разі успішного проходження атестації видається безстрокове посвідчення встановленого зразка.

Атестація проводиться не рідше одного разу на місяць, за графіком, який розміщується на порталі університету не пізніше ніж за тиждень до дати її проведення.

Перелік документів, необхідних для проходження атестації: заява встановленого зразка, паспорт громадянина України (оригінал та копія 1,2 сторінок і реєстрації), довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (оригінал та копія), копія свідоцтва про шлюб (за необхідності), атестат про загальну середню освіту та додаток до нього (оригінали та копії), диплом бакалавра (молодшого бакалавра) і додаток до нього (оригінали та копії), диплом магістра (спеціаліста) і додаток до нього (оригінали та копії).

Прийом документів за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 35, навч. корпус ДНУ №4, к. 28, тел.: (056) 744-53-74, 744-86-73, 745-54-23.

Ознайомитися із порядком проведення атестації можна у наступних додатках:

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»

Графік проведення атестації