В університеті створені умови для всебічного розвитку особистості ...
Версія для друку

Післядипломна освіта в ДНУ

У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара післядипломну освіту забезпечує

Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації
Презентація НМЦ ПДО ПК

Пр. Д.Яворницького, 35, корпус ДНУ № 4, офіс 28 (приймальня)
Телефон: (056) 744-53-74
Web-сайт: fpdo.dsu.dp.ua
E-mail: cpdo@i.ua

Навчальну діяльність в НМЦ ПДО ПК ДНУ забезпечують наступні структурні підрозділи:
- НМК (навчально-методичний кабінет) підготовки магістрів;
- НМК перепідготовки спеціалістів та короткотермінових форм навчання;
- НМК підвищення кваліфікації.


Роботу в НМЦ ПДО ПК забезпечують також й інші підрозділи: методичний кабінет, комп'ютерний центр з мережею комп'ютерних класів, читальна зала для слухачів післядипломної освіти (філія наукової бібліотеки ДНУ), а також компетентнісний центр із майстернею навчальної продукції та аудиторією мережевої взаємодії.

НМК підготовки магістрів
Корпус ДНУ № 4, офіси 24, 26
Телефон: (056) 744-86-73

У НМК підготовки магістрів НМЦ ПДО ПК ДНУ навчаються особи:
На базі освітніх ступенів бакалавр, магістр або ОКР спеціаліст за спеціальністю:

- «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація «Державна служба») із терміном навчання за денною формою - 18 місяців, за заочною формою – 30 місяців;
- «Науки про освіту» (спеціалізація «Педагогіка вищої школи») із терміном навчання за денною формою - 1 рік 5 місяців, за заочною формою – 1 рік 5 місяців;
- «Менеджмент» (спеціалізація «Управління навчальним закладом») із терміном навчання за денною формою - 1 рік 5 місяців;
- «Менеджмент» (спеціалізація «Бізнес-адміністрування») із терміном навчання за денною та заочною формами - 1 рік 5 місяців.


НМК перепідготовки спеціалістів та короткотермінових форм навчання
Корпус ДНУ № 4, офіси 37, 41
Телефони: (056) 744-56-63, (056) 745-69-50

В НМК перепідготовки спеціалістів та короткотермінових форм навчання навчаються особи, які мають вищу освіту ОКР спеціаліст або освітнього ступеня магістра і бажають опанувати інші спеціальності ОКР спеціаліст за зручним графіком навчання у скорочені терміни без відриву від виробництва:
1 рік 10 місяців
- «Спеціальна освіта» (спеціалізація «Корекційна освіта»), вечірня форма навчання;
- «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Економіка підприємства»), заочна форма навчання;
- «Міжнародні економічні відносини» (спеціалізація «Міжнародна економіка»), заочна форма навчання;
- «Філологія» (спеціалізація «Германські мови і літератури (переклад включно)», вечірня форма навчання.

У підрозділі працюють курси короткотермінових форм навчання. Метою курсів є надання освітніх послуг широким верствам населення, а також професійної підготовки у скорочений термін (від 1 до 4 місяців) на потребу замовників. Підготовка проводиться для організацій або фізичних осіб на базі середньої або вищої освіти. Форма навчання – вечірня, заняття проводяться два-три рази на тиждень. 

Короткотермінові курси здійснюються за напрямами:
• Бухгалтерський облік з умінням працювати на ПЕОМ;
• Менеджер з туризму;
• Екскурсовод;
• Екскурсовод-перекладач;
• Екскурсовод-менеджер;
• Гувернер;
• Педагог;
• Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн;
• Мови програмування (С/С++, Jscript, HTML, SQL);
• Сучасна українська літературна мова;
• Сучасне ділове українське мовлення.

Для організацій, фахівців та широких верств населення на базі середньої або вищої освіти пропонуються семінари, бізнес–форуми, тренінги з використанням інтерактивних форм навчання.

НМК підвищення кваліфікації (ПК)
Корпус ДНУ № 4, офіс 31
Телефони: (056) 745-54-23, (056) 745-69-50

НМК підвищення кваліфікації забезпечує:
- підвищення кваліфікації викладачів вищої школи за усіма акредитованими напрямами університету, з метою опанування сучасного стану розвитку відповідних галузей науки, техніки, економіки, суспільного життя;
- стажування викладачів навчальних закладів за усіма акредитованими спеціальностями університету на випускових кафедрах ДНУ, в провідних навчальних та наукових підрозділах терміном від 1 до 9 місяців;
- підвищення ділової компетенції незайнятого населення згідно з договорами між ДНУ та Обласним центром зайнятості за актуальними напрямами: «Бухгалтерський облік (інформаційні технології в бухгалтерському обліку (1-С бухгалтерія)», «Маркетинг та менеджмент», «Комп`ютерні технології», «Кошторисна справа» та інші;
- освітні послуги організаціям, підприємствам м.Дніпропетровська та області на їх замовлення на умовах контракту.