На 16 факультетах і в 5 коледжах ДНУ навчається близько 20 тисяч студентів ...
Версія для друку

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

м. Дніпро, вул. Наукова, 9, навчальні корпуси №12, №15
Телефони: (056) 373-12-63 (12 корпус), (056) 776-58-45 (15 корпус)
E-mail: dekan_ffeks@ukr.net
Веб-сайт факультету: www.ffeks.dp.ua

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

Історична довідка

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем створено 22 березня 2007 р. шляхом з’єднання факультету електроніки, телекомунікацій та комп’ютерних систем та фізичного факультету Дніпропетровського національного університету.

Сьогодні на факультеті навчається близько 800 студентів за денною формою навчання та більше 30 аспірантів. Навчальний процес забезпечують 98 викладачів, серед яких 20 професорів, докторів наук, 65 доцентів, кандидатів наук, 13 старших викладачів та асистентів.
 
Керівний склад факультету

В.о. декана факультету – Дергачов Михайло Петрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Заступник декана з навчальної роботи – Пляка Сергій Миколайович, доцент.
Заступник декана з наукової роботи – Вашерук Олександр Васильович, доцент.
Заступник декана з виховної роботи – Бухаров Сергій Володимирович, доцент.
Заступник декана з міжнародного співробітництва – Вашерук Олександр Васильович, доцент.


Структурні підрозділи факультету


Освітня діяльність

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем здійснює набір на 1 та 5 курси за спеціальностями (бакалавр, магістр):
014.08 Середня освіта (Фізика)
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
153 Мікро- та наносистемна техніка
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем веде навчання на 3-4 курсах за наступними напрямами підготовки (бакалавр):
6.010403 «Фізика»;
6.040204 «Прикладна фізика»;
6.050903 «Телекомунікації»;
6.050102 «Комп'ютерна інженерія»;
6.050101 «Комп'ютерні науки»;
6.050801 «Мікро- та наноелектроніка»;
6.050902 «Радіоелектронні апарати».

Усі спеціальності акредитовані у ДНУ за ІV рівнем.

Згідно з договором про спільне навчання між Дніпровським національним університетом ім. Олеся Гончара (ДНУ) та Педагогічним університетом ім. Комісії національної освіти в Кракові розпочато магістерську підготовка за спеціалізацією «Твердотільна оптоелектроніка».

Галузі та підприємства роботи випускників спеціальностей факультету: високотехнологічні галузі промисловості, наукові установи, підприємства, що спеціалізуються в галузях електроніки, мікроелектроніки, обчислювальної техніки, телекомунікаційних мереж, розробки програмного забезпечення, автоматизації фізичних та біомедичних досліджень, обробки і класифікації багатовимірної інформації, а також такі підприємства, як провідні оператори зв’язку України Київстар, Vodafone, LifeCell, ВАТ “Уктелеком”, “Оптіма-сервіс”, “Alkar-teleport”, НВП “Трайфл”, КБ “Приватбанк“, ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», ДКБ “Південне”, ВО “Південний машинобудівний завод”, ВАТ “Український НДІ технології машинобудування”, Інститут транспортних систем і технологій НАНУ, завод штучних алмазів (м. Полтава), науково-дослідні інститути, лікарні і медичні заклади, ліцеї, середні школи, технікуми, вищі навчальні заклади та коледжі, комерційні банки та державні установи.

Системна фундаментальна підготовка разом з досвідом використання комп’ютерної техніки дозволяють випускникам факультету знаходити своє місце не тільки у сфері науки та високих технологій, а й у бізнесі та суспільно-політичній діяльності.

Наукова та науково-технічна діяльність

Напрями наукових досліджень кафедр факультету:
• Електронна кераміка, склоподібні напівпровідники та неоднорідні матеріали функціональної електроніки. Дослідження оптичних та електричних явищ у напівпровідниках типу А2В2;
• Лазерна та інфрачервона спектроскопія фазових станів твердих тіл. Фотоелектричні явища у складних напівпровідникових структурах;
• Точні розв’язки рівнянь Ейнштейна в теорії гравітації. Методи комп’ютерної електродинаміки. Квантові процеси в екстремальних зовнішніх умовах. Звязані стани глюонів та кварків;
• Моделювання біофізичних механізмів електрогенезу та морфогенезу складних нейронів;
• Комп’ютерні системи обробки сигналів та зображень на основі штучного інтелекту та штучних нейронних мереж;
• Формування метастабільних і аморфних структур у металах і сплавах;
• Багаточастотні мікрохвильові методи вимірювань на основі голографічного підходу;
• Алгоритмічні засоби розпізнавання та аналізу відеоінформації;
• Обробка даних, здобутих методами медичної спектроскопії, ультразвукової ехоскопії, реконструктивної томографії, ЯМР-томографії, газорозрядної діагностики, обробки рентгенівських зображень і т.ін.

Науково-дослідні підрозділи:
1. НДЛ квантової хромоплазми кафедри теоретичної фізики – н.к., д.ф.-м.н., проф. Скалозуб В.В.;
2. НДЛ динамічної металофізики кафедри експериментальної фізики та фізики металів – н.к., д.ф.-м.н., проф. Башев В.Ф.;
3. НДЛ фізики кристалів активних діелектриків кафедри фізики твердого тіла – н.к., д.ф.-м.н., проф. Трубіцин М.П.;
4. НДЛ радіофізичних систем кафедри прикладної і комп’ютерної радіофізики – н.к., д.ф.-м.н., проф. Дробахін О.О.

На факультеті здійснюється підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру за спеціальностями: “Теоретична фізика”, “Радіофізика”, “Оптика, лазерна фізика”, “Фізика твердого тіла”, “Фізика напівпровідників та діелектриків”, “Біофізика”, “Прикладна геометрія, інженерна графіка”, “Системи та процеси керування”, “Інформаційні технології”.

Кафедри факультету підтримують зв’язки з вищими навчальними закладами та науковими установами як України, так і багатьох інших країн. Традиційні українські партнери науковців факультету: Інститут проблем прикладної механіки (м. Львів), Інститут фізичної оптики (м. Львів), Інститутом фізики напівпровідників НАН України (м. Київ), Інститутом фізики НАН України (м. Київ), Головна фізична обсерваторія НАН України, Харківський національний університет, Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова тощо. 

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Фізика. Радіоелектроніка

Міжнародні контакти

Факультет тісно співпрацює та здійснює обмін студентами з науковими та навчальними закладами Росії, Словенії, Англії, Німеччини та Мексики, Вищою школою телекомунікацій (м. Париж, Франція), Технічним університетом (м. Грац, Австрія), Орегонським університетом науки і здоров’я (США).

Факультет підтримує активні наукові контакти з провідними європейськими центрами теоретичної фізики: ОІЯД (м. Дубна, Росія), Інститутом фізики твердого тіла РАН (м. Черноголовка, Росія), Фізичним інститутом ім. П. М. Лебедєва Російської АН (м. Москва), ЦЕРН (м. Женева, Швейцарія), Міжнародним центром теоретичної фізики (м. Мірама-ре-Трієст, Італія), Університетом м. Гвелф (Канада), Інститутом фізичної хімії Польської академії наук (м. Варшава), Педагогічним університетом м. Краків. 

Зокрема, згідно з договором про спільне навчання в Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара (ДНУ) та в Педагогічному університеті ім. Комісії національної освіти в Кракові (ПУ) проводиться підготовка магістрів за спеціалізацією «Твердотільна оптоелектроніка». Навчання проводиться як на стаціонарному відділенні математично-фізично-технічного факультету ПУ (спеціальність «Оптоелектроніка»), так і на кафедрі фізики твердого тіла та оптоелектроніки ДНУ (спеціальності «105 Прикладна фізика та наноматеріали» та/або «104 Фізика та астрономія»). За навчальним планом для проходження частини навчання студенти виїжджають із вітчизняного університету до партнерського закладу. Передбачається також можливість дистанційного викладання дисциплін співробітниками партнерських університетів із залученням Інтернет- технологій. По закінченні навчання видаються два магістерських дипломи державних університетів України та Польщі.

Студентське життя

Студенти беруть активну участь у спортивних секціях Палацу спорту, творчих колективах Палацу студентів. Активно працює команда “Клубу веселих та кмітливих”.

У розпорядженні факультету два гуртожитки (№4 та №6), усі бажаючі забезпечені комфортними місцями для поселення.

Студентські спортивні команди факультету щорічно беруть участь в університетських змаганнях з легкої атлетики, футболу, волейболу, баскетболу, плавання, гирьового спорту і в комплексному заліку, традиційно посідають призові місця. Міні-футбольна команда факультету є неодноразовим чемпіоном університету.

На факультеті функціонує орган студентського самоврядування – студентська рада. Щорічно, проводиться “День першокурсника”, “День факультету”, випускається студентська газета “Рубильник”.