Версія для друку

ІФ (2020-2021 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
І-ф3-1 Діджиталізація історії в школі ІСІ
І-ф3-2 Слов’янсько-руська археологія ІДІ
І-ф3-3 Зарубіжна історична біографістика ІВІ
І-ф3-4 Картографічні методи досліджень ГФР
І-ф3-5 Географія туризму ГФР
І-ф3-6 Освітні системи європейських країн ІСІ
І-ф3-7 Геоінформаційні системи ГФР
І-ф3-8 Демографічні процеси в історії України ІІУ
І-ф3-9 Географія культури та релігій ГФР
І-ф3-10 Росія і Захід: історія взаємин ІСІ
І-ф3-11 Історія сучасної європейської культури ІВІ
І-ф3-12 Історія європейського соціуму ІВІ
І-ф3-13 Сучасна історія країн Східної Європи ІСІ
І-ф3-14 Інтелектуальна історія України ІІУ
І-ф3-15 Історія середньої освіти Заходу та Сходу ІВІ
І-ф3-16 Політична географія з основами геополітики ГФР
І-ф3-17 Географія міжнародних відносин та євроінтеграції України ГФР
014 Середня освіта/ОП Середня освіта (Історія)
І-014.03-3-1 Гендерна історія України ІІУ
І-014.03-3-2 Країнознавство ІВІ
І-014.03-3-3 Біблійна археологія ІДІ
І-014.03-3-4 Основи генеалогії та родознавства ІДІ
І-014.03-3-5 Історичний туризм ІВІ
І-014.03-3-6 Образи України в історичних уявленнях сусідів ХІХ-ХХ ст. ІІУ
І-014.03-3-7 Корифеї світової історичної науки ІДІ
014 Середня освіта/ОП Середня освіта (Географія)
І-014.07-7-1 Методика розв’язування географічних задач ГФР
І-014.07-7-2 Стратегія сталого розвитку людства ГФР
І-014.07-7-3 Основи викладання в загальноосвітніх навчальних закладах ГФР
І-014.07-7-4 Основи педагогічних досліджень ГФР
І-014.07-7-5 Методика організації науково-дослідної роботи в ЗНЗ ГФР
І-014.07-7-6 Аерокосмічні методи досліджень ГФР
І-014.07-7-7 Форми і методи викладання географії ГФР
І-014.07-7-8 Історична географія з основами етнографії ГФР
І-014.07-7-9 Географія індустрії туризму ГФР
032 Історія та археологія/ОП Історія та археологія
І-032-1 Історія південноукраїнського фронтиру ІІУ
І-032-2 Історія гендерних відносин ІСІ
І-032-3 Історія повсякдення України нової та новітньої доби ІІУ
І-032-4 Історична пам’ять та історична політика в сучасному світі ІДІ
І-032-5 Формальна геральдика та мистецтво дешифрування гербів ІДІ
І-032-6 Соціальна історія народів Росії ІСІ
106 Географія/ОП Географія рекреації та туризму
І-106-2-1 Інтернет-технології у географічних і туристичних дослідженнях ГФР
І-106-2-2 Географія індустрії туризму ГФР
І-106-2-3 Медична географія з основами курортології ГФР
І-106-2-4 Культурно-пізнавальний туризм ГФР
І-106-2-5 Технологія туристської діяльності ГФР
І-106-2-6 Зелений і сільський туризм ГФР
І-106-2-7 Менеджмент природоохоронної діяльності ГФР
І-106-2-8 Планування рекреаційних ландшафтів ГФР
І-106-2-9 Геоекологічні проблеми України ГФР

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
ІІ-ф3-1 Актуальні проблеми шкільної історичної освіти в Україні ІСІ
ІІ-ф3-2 Історія університетської освіти країн Заходу і Сходу ІВІ
ІІ-ф3-3 Цивілізаційні, етнокультурні та міжетнічні процеси в світі ГФР
ІІ-ф3-4 Географічне краєзнавство ГФР
ІІ-ф3-5 Ментальна історія України ІІУ
ІІ-ф3-6 Історія культурних столиць світу ІВІ
ІІ-ф3-7 Топоніміка ГФР
ІІ-ф3-8 Геоурбаністика ГФР
ІІ-ф3-9 Глобальні проблеми людства ГФР
ІІ-ф3-10 Географія світової спадщини ГФР
014 Середня освіта/ОП Середня освіта (Історія)
ІІ-014.03-3-1 Етнонаціональна історія Україна ІІУ
ІІ-014.03-3-2 Сучасна історія країн Східної Європи ІСІ
ІІ-014.03-3-3 Містифікації, фальсифікації та підробки в історії ІДІ
ІІ-014.03-3-4 Історична культура Катеринослава–Дніпра XIX – ХХІ ст. ІДІ
014 Середня освіта/ОП Середня освіта (Географія)
ІІ-014.07-7-1 Методика дистанційного навчання ГФР
ІІ-014.07-7-2 Природно-заповідна справа ГФР
ІІ-014.07-7-3 Планування антропогенних ландшафтів ГФР
ІІ-014.07-7-4 Шкільний туризм ГФР
032 Історія та археологія/ОП Історія та археологія
ІІ-032-1 Цифровий простір історії України ІІУ
ІІ-032-2 Історія національних рухів Європи нового та новітнього часу ІВІ
ІІ-032-3 Національна політика в Російській імперії та СРСР ІСІ
ІІ-032-4 Історична наука в сучасній Україні ІДІ
106 Географія/ОП Географія
ІІ-106-1 Географія природних катастроф ГФР
ІІ-106-2 Антропогенне ландшафтознавство ГФР
ІІ-106-3 Регіональний розвиток ГФР
ІІ-106-4 Моніторинг навколишнього середовища ГФР
242 Туризм/ОП Туризм
ІІ-242-3-1 Туристична картографія ГФР
ІІ-242-3-2 Краєзнавство і туризм ГФР
ІІ-242-3-3 Екологічний туризм ГФР
ІІ-242-3-4 Система туристських мотивацій ГФР