Версія для друку

ФФЕКС (2020-2021 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
І-ф9-1 Історія астрономічних досліджень КТФ
І-ф9-2 Фізичні експерименти та обробка експериментальних даних КТФ
І-ф9-3 Демонстраційний експеримент в курсі “фізика“ КТФ
І-ф9-4 Матеріалознавство та матеріали електронної апаратури КЕФ
І-ф9-5 Теорія фазових переходів КТФ
І-ф9-6 Активні діелектрики КЕФ
І-ф9-7 Вступ до фізики твердого тіла КПРЕН
І-ф9-8 Цифрова схемотехніка КПРЕН
І-ф9-9 Основи бездротових мереж КПРЕН
І-ф9-10 Програмні засоби комп`ютерної графіки КЕОМ
І-ф9-11 Програмні засоби для створення серверних web-додатків КЕОМ
І-ф9-12 Комунікаційні комп`ютерні технології КЕОМ
І-ф9-13 Схемотехніка для програмістів КПРЕН
І-ф9-14 Проектування та конструювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем КПРЕН
І-ф9-15 Моделювання в електроніці КПРЕН
І-ф9-16 Принципи побудови мобільних систем зв’язку КТСМ
І-ф9-17 Технології імітаційного моделювання телекомунікаційних систем КТСМ
І-ф9-18 Алгоритмічне та програмне забезпечення телекомунікацій КТСМ
І-ф9-19 Сучасний інструментарій програміста ККН
014 Середня освіта/ОП Середня освіта (Фізика)
I-014-1 Базові задачі шкільного курсу фізики
I-014-2 Комп'ютерне моделювання в курсі “фізика“
I-014-3 Моделювання фізичних явищ і процесів
I-014-4 Нестандартні методи розв’язування задач з фізики
I-014-5 Природничо-наукова картина світу
I-014-6 Шкільний фізичний експеримент
I-014-7 Методи розв’язування олімпіадних задач з фізики
I-014-8 Фізичні процеси в сучасній астрономії
104 Фізика та астрономія/ОП Фізика та астрономія
I-104-1 Основи квантової хромодинаміки
I-104-2 Основи квантової електродинаміки
I-104-3 Методи загальної теорії відносності
I-104-4 Вибрані питання теорії гравітації (загальна теорія відносності і теорія гравітації)
I-104-5 Моделювання процесів у відкритих системах
I-104-6 Механіка та електродинаміка суцільних середовищ
I-104-7 Філософські питання фізики
I-104-8 Фізика металів
I-104-9 Фізичні основи сучасних інформаційних технологій
I-104-10 Сегнетоелектричні явища у кристалах
I-104-11 Комп’ютерні технології у фізиці твердого тіла
I-104-12 Твердотільні датчики та перетворювачі
I-104-13 Сучасні методи дифракційних досліджень тонкоплівкових матеріалів
105 Прикладна фізика та наноматеріали/ОП Радіофізика, електроніка та оптоінформатика
I-105-1 Вступ до квантової оптики
I-105-2 Планарні та оптичні хвилеводи
I-105-3 Основи радіофізичних вимірювань
I-105-4 Цифрова схемотехніка
I-105-5 Вплив електромагнітного випромінювання
I-105-6 Лазерна технологія
I-105-7 Імпульсні цифрові пристрої
I-105-8 Функціональна електроніка
122 Комп’ютерні науки/ОП Комп’ютерні науки
I-122-1 Цифрова обробка сигналів
I-122-2 Сучасна теорія управління
I-122-3 Системне програмування
I-122-4 Мова структурованих запитів
I-122-5 Додаткові розділи з програмування
123 Комп’ютерна інженерія/ОП Комп’ютерна інженерія
I-123-1 Програмні засоби мікросхемотехніки комп`ютерних систем
I-123-2 Технологія розробки кросплатформених додатків
I-123-3 Функціональні перетворювачі інформації для комп`ютерних систем
I-123-4 Тестування інформаційних систем
I-123-5 Проектування інтерфейсу користувача
I-123-6 Паралельні та розподілені обчислення
I-123-7 Цифрова обробка сигналів та зображень
153 Мікро- та наносистемна техніка/ОП Мікро- та наносистемна техніка
I-153-1 Теорія поля
I-153-2 Функціональна електроніка
I-153-3 Напівпровідникові перетворювачі
I-153-4 Імпульсні цифрові пристрої
I-153-5 Проектування та конструювання НПП приладів та ІМС
I-153-6 Схемотехніка для програмістів
172 Телекомунікації та радіотехніка/ОП Телекомунікації та радіотехніка
I-172-1-1 Теоретичні основи телекомунікацій
I-172-1-2 Основи прикладної електродинаміки та поширення електромагнітних хвиль
I-172-1-3 Інформаційна безпека телекомунікаціях

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
ІІ-ф9-1 Методи Монте Карло та обробка експериментальних даних КТФ
ІІ-ф9-2 Основи комп’ютерного матеріалознавства КЕФ
ІІ-ф9-3 Мікроконтролерні пристрої КПР
ІІ-ф9-4 Спектральний та вейвлет аналіз КПР
ІІ-ф9-5 Радіофізичні методи та електронні системи медичної діагностики КПР
ІІ-ф9-6 Технологія виготовлення мікросхем КПР
ІІ-ф9-7 Технології та протоколи телекомунікаційних мереж КТС
ІІ-ф9-8 Захист інформації в комп'ютерних мережах ККН
ІІ-ф9-9 Програмні засоби обробки зображень ККН
ІІ-ф9-10 Дослідження комп'ютерних систем штучного інтелекту КЕО
ІІ-ф9-11 Технології розподілених обчислень КЕО
104 Фізика та астрономія/ОП Фізика та астрономія
II-104-1-1 Вступ до мезоскопічної фізики КТФ
II-104-1-2 Поширення та генерація хвиль у середовищах КТФ
II-104-1-3 Колективні квантові явища КТФ
II-104-1-4 Основи теорії нерівноважних процесів КТФ
II-104-1-5 Фізичні поля у загальній теорії відносності КТФ
II-104-1-6 Ренормалізаційна група та критичні явища КТФ
II-104-1-7 Дослідження аморфних і нанокристалічних матеріалів методами сучасної електронної апаратури КЕФ
II-104-1-8 Сучасні методи моделювання та отримання тонкоплівкових матеріалів з керованими властивостями КЕФ
105 Прикладна фізика та наноматеріали/ОП Прикладна фізика та наноматеріали
II-105-1 Антени і поширення радіохвиль КПР
II-105-2 Оптоінформатика КПР
II-105-3 Мікроелектроніка НВЧ КПР
122 Комп’ютерні науки/ОП Комп’ютерні науки
II-122-1 Програмні засоби обробки зображень ККН
II-122-2 Програмне забезпечення комп'ютерних мереж ККН
II-122-1=3 Методи адаптивної обробки сигналів та зображень ККН
123 Комп’ютерна інженерія/ОП Комп’ютерна інженерія
II-123-1 Організація нейрокомп'ютерних систем КЕО
II-123-2 Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж КЕО
II-123-3 Технології глобальних мереж КЕО
153 Мікро- та наносистемна техніка/ОП Мікро- та наносистемна техніка
II-153-1 Проектування на програмованих логічних інтегральних схемах КПР
II-153-2 Основи томографії та комп'ютерна томографія  КПР
II-153-3 Проектування та конструювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем КПР
II-153-4 Основи сонології                                                                                                        КПР
II-153-5 Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації                    КПР
II-153-6 Метрологія та стандартизація сенсорів    КПР
172 Телекомунікації та радіотехніка/ОП Телекомунікації та радіотехніка
II-172-1-1 Широкосмугові безпровідні телекомунікаційні технології КТС
II-172-1-2 Стандартизація безпроводових систем зв’язку КТС
II-172-1-3 Сучасна теорія телетрафіку КТС
II-172-1-4 Імітаційне моделювання інформаційно-телекомунікаційних систем КТС
II-172-1-5 Надійність засобів телекомунікацій КТС
II-172-1-6 Супутникові технології зв’язку КТС
II-172-1-7 Стільникове планування безпроводових систем зв’язку КТС
172 Телекомунікації та радіотехніка/ОП Радіоелектронні апарати
II-172-2-1 Практичні навички проектного менеджменту КЕФ
II-172-2-2 Комп’ютерні технології у медико-біологічних галузях КЕФ
II-172-2-3 Управління вимогами та управління якістю КЕФ
II-172-2-4 Методики та інструменти збору і обробки даних КЕФ