На 15 факультетах і в 5 коледжах ДНУ навчається близько 20 тисяч студентів ...
Версія для друку

Юридична клініка

Адреса клініки: 49050, м. Дніпро, вул. Наукова, 13, корпус № 9, кім. 302 (з 1 січня до 15 квітня 2017 року - пр.Д.Яворницького, 35, корпус № 4, ауд. 102)
Телефон: (056) 373–67–89
E-mail:Dnipropetr_nu_lc@ukr.net

Загальна інформація про історію створення та становлення юридичної клініки

Директор юридичної клініки – Забродіна Олена Валентинівна, кандидат політичних наук, доцент, адвокат, має стаж практичної роботи з 2001 року. Юридична клініка створена в 2007 році з метою надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення та з метою отримання студентами практичного досвіду від отриманих теоретичних знань. Окремим напрямом діяльності клініки є надання якісної безоплатної правової допомоги співробітникам та студентам ДНУ ім. О.Гончара.

Основні завдання клініки:
·        забезпечення представникам соціально вразливих груп населення доступу до правової допомоги та надання безоплатних юридичних консультацій;
·        здійснення правоосвітницької та правовиховної діяльності;
·        надання студентам можливості набуття навичок практичної роботи;
·        підвищення рівня знань і умінь студентів, правової культури громадян;
·        узагальнення результатів діяльності клініки на теоретичних та практичних заняттях;
·        проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, інших заходів з актуальних правових проблем;
·        створення умов для безпосереднього фахового спілкування та взаємодії студентів юридичного факультету зі спеціалістами–практиками, працівниками органів державної влади і місцевого самоврядування.

Консультантами юридичної клініки є студенти старших курсів факультету, які у різних формах під керівництвом кураторів і викладачів надають правову допомогу населенню.

Структура юридичної клініки

Директор юридичної клінікиЗабродіна Олена Валентинівна здійснює поточне керівництво діяльністю юридичної клініки, здійснює відбір студентів юридичного факультету для роботи в юридичній клініці, а також затверджує кандидатури студентів-консультантів для участі в конференціях та олімпіадах;
Методист юридичної клінікиБілан Оксана Вікторівна, здійснює зв’язок з підрозділами університету, веде планову та звітну документацію;
Методист юридичної клінікиГоловачова Христина Григорівна, оформлює документи до Асоціації юридичних клінік України, сприяє організації науково-освітніх програм;
Методист юридичної клінікиХейлик Володимир Володимирович, координує роботу студентів під час здійснення прийому громадян і проводить практичні та теоретичні заняття зі студентами;
Старший лаборант юридичної клінікиІзюмська Юлія Іванівна, приймає звернення громадян, веде журнал реєстрації прийому громадян, здійснює контроль проходження учбової та переддипломної практики.

У роботі юридичної клініки беруть участь більш ніж 80 студентів- консультантів, в основному, студенти старших курсів, які під керівництвом методистів та директора юридичної клініки надають безкоштовну правову допомогу усім вразливим верствам населення.

 Правоосвітницька діяльність клініки

Юридична клініка здійснює правооосвітницьку діяльність, а саме, на базі юридичної клініки ДНУ ім. О.Гончара проведено наступні науково–практичні конференції:
1) I Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» – 24 квітня 2009 року;
2) II Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» – 18 березня 2011 року;
3) III Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» – 17 травня 2013 року;
4) IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» – 15 травня 2015 року.

IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів»

IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів»

На вказаних конференціях були представлені цікаві доповіді й повідомлення студентів, молодих вчених, науково-педагогічних працівників, а також практикуючих юристів та адвокатів, в яких висвітлювались актуальні сучасні проблеми правоосвітницької діяльності юридичних клінік вищих юридичних навчальних закладів України.

До початку конференцій були видані збірники тез:
-         «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів»: Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. Соколенко О.Л.-Дніпропетровськ 2009.-175с.;
-         матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. Соколенко О.Л.-Дніпропетровськ 2011.-192с.; матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. Соколенко О.Л.-Дніпропетровськ 2013.-125с.;
-         матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених/ За заг. ред. Малого В.Ю. – Дніпропетровськ, 2015.-32с.

 На базі юридичної клініки ДНУ ім. Олеся Гончара проводяться навчальні тренінги з актуальних правових тем, інтерв'ювання та  консультування за різними проблемними напрямами, проводяться майстер-класи та рольові ігри з використанням інтерактивних методик. Окрім того, студенти-консультанти та співробітники клініки надають юридичні консультації з актуальних правових питань у ЗМІ; проводяться лекції у середніх навчальних закладах та дитячих будинках з питань захисту прав та законних інтересів дітей. Також співробітники клініки впродовж навчального року проводять семінари для студентів усіх факультетів університету з актуальних правових питань.

У березні 2009 року студенти клініки увійшли до складу Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області.

14-15 березня 2015 року студенти-консультанти юридичної клініки Марина Романчук та Кирило Федорчук взяли участь у Національній Олімпіаді юридичних клінік із консультування клієнтів, яка відбулася в Національному університеті «Острозька академія» м. Острог.

24 вересня 2015 року студент-консультант юридичної клініки Кирило Федорчук брав участь у семінарі на тему: «Запити, звернення, петиції: звертаємося до державних органів правильно», який відбувся у ГТУ юстиції у Дніпропетровській області.

Юридична клініка співпрацює з Асоціацією юридичних клінік України; Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області, а також Лігою студентів Асоціації правників України. 

Сьогодні досягнуто немало позитивних результатів в роботі юридичної клініки в Дніпропетровському регіоні. Головне те, що студенти-правознавці беруть активну участь у наданні правової допомоги населенню, що в цілому сприяє розвитку правової свідомості громадян та суспільства взагалі.

Потрібно усвідомити велику потребу в існуванні юридичної клініки, як правоосвітницької організації в Україні. Адже знання своїх прав та обов'язків дає можливість особі захистити свої інтереси, грамотно вести діалог з співробітниками правоохоронних, державних органів, органів місцевого самоврядування та ін. структурах. Саме на заняттях з практичного права студенти мають змогу навчитися  цьому.