На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Юридична клініка ДНУ

Адреса клініки: 49050, м. Дніпро, вул. Наукова, 13, корпус №9, кім. 302.
Телефон: (056) 373–67–89
E-mail: Dnipropetr_nu_lc@ukr.net

Юридична клініка створена в 2007 році з метою закріплення студентами теоретичних знань та набуття ними практичних умінь і навичок професії юриста, формування у них поваги до принципів права, підвищення рівня правової культури населення, а також надання безоплатної правової допомоги особам, які її потребують. Окремим напрямом діяльності клініки є надання якісної безкоштовної правової допомоги співробітникам та студентам ДНУ.

Основні завдання клініки:

·        набуття студентами практичних навичок професії юриста;
·        створення місць для проходження студентами навчальної та інших видів практики;
·        надання громадянам малозабезпечених верств населення безоплатної правової допомоги;
·        проведення заходів з правової просвіти населення;
Консультантами юридичної клініки є студенти старших курсів факультету, які у різних формах під керівництвом кураторів і викладачів надають правову допомогу населенню.

Структура юридичної клініки

Директор юридичної клініки
Забродіна Олена Валентинівна здійснює поточне керівництво діяльністю юридичної клініки, здійснює відбір студентів юридичного факультету для роботи в юридичній клініці, а також затверджує кандидатури студентів-консультантів для участі в конференціях та олімпіадах.
Провідний фахівець юридичної клінікиХейлик Володимир Володимирович, координує роботу студентів під час здійснення прийому громадян, проводить практичні та теоретичні заняття зі студентами.
Старший лаборант юридичної клінікиІзюмська Юлія Іванівна, приймає звернення громадян, веде журнал реєстрації прийому громадян, здійснює контроль проходження учбової та переддипломної практики.


Директор і співробітники юридичної клініки ДНУ

 Правоосвітницька діяльність клініки

Юридична клініка здійснює правооосвітницьку діяльність, а саме, на базі юридичної клініки ДНУ ім. О.Гончара проведено 5 науково–практичних конференцій:
1) I Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» – 24 квітня 2009 року;
2) II Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» – 18 березня 2011 року;
3) III Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» – 17 травня 2013 року;
4) IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» – 15 травня 2015 року;

IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів»

5) V Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» – 12 травня 2017 року.


На вказаних конференціях були представлені цікаві доповіді й повідомлення студентів, молодих вчених, науково-педагогічних працівників, а також практикуючих юристів та адвокатів, в яких висвітлювались актуальні сучасні проблеми правоосвітницької діяльності юридичних клінік вищих юридичних навчальних закладів України.

До початку конференцій були видані збірники тез:
- «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів»: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. Соколенко О.Л. - Дніпропетровськ 2009. -175с.;
- «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів»: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. Соколенко О.Л. - Дніпропетровськ 2011. -192с.;
- «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів»: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. Соколенко О.Л. - Дніпропетровськ 2013. -125с.;
- «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів»: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених/ За заг. ред. Малого В.Ю. – Дніпропетровськ, 2015. -32с;
- «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів»: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції / За заг. ред. Забродіної О.В. – Дніпро 2017. -125с.

На базі юридичної клініки ДНУ ім. Олеся Гончара проводяться навчальні тренінги з актуальних правових тем, інтерв'ювання та  консультування за різними проблемними напрямами, проводяться майстер-класи та рольові ігри з використанням інтерактивних методик. Окрім того, студенти-консультанти та співробітники клініки надають юридичні консультації з актуальних правових питань у ЗМІ; проводяться лекції у середніх навчальних закладах та дитячих будинках з питань захисту прав та законних інтересів дітей. Також співробітники клініки впродовж навчального року проводять семінари для студентів усіх факультетів університету з актуальних правових питань.

У березні 2009 року студенти клініки увійшли до складу Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області.

14-15 березня 2015 року студенти-консультанти юридичної клініки Марина Романчук та Кирило Федорчук взяли участь у Національній Олімпіаді юридичних клінік із консультування клієнтів, яка відбулася в Національному університеті «Острозька академія» м. Острог.

24 вересня 2015 року студент-консультант юридичної клініки Кирило Федорчук брав участь у семінарі на тему: «Запити, звернення, петиції: звертаємося до державних органів правильно», який відбувся у ГТУ юстиції у Дніпропетровській області.

2-4 березня 2018 року студенти-магістри Тишлек Світлана та Дриголь Олександра взяли участь у Національній Олімпіаді юридичних клінік із консультування клієнтів, яка відбулася в м. Ірпінь (Київської області) на базі Університету державної фіскальної служби України.

Асоціація юридичних клінік України, яка близько 15 років займається розвитком юридичних клінік вищих навчальних закладів України, 20-22 квітня 2018 року здійснювала моніторинг діяльності юридичної клініки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Інструмент моніторингу юридичних клінік заснований на нормах Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу (наказ МОН №592 від 3.08.2006) та Стандартах діяльності юридичних клінік України (схвалених Всеукраїнським З'їздом Асоціації юридичних клінік України 19.06.2014).

У ході дослідження були розглянуті всі сторони діяльності юридичної клініки, яка призначена для надання практичної спрямованості навчання юристів у вузі. По значній кількості позицій були надані конкретні рекомендації.

Також юридична клініка ДНУ співпрацює з Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області, Лігою студентів Асоціації правників України. 

Сьогодні досягнуто немало позитивних результатів в роботі юридичної клініки в Дніпровському регіоні. Головне те, що студенти-правознавці активно беруть участь у наданні правової допомоги населенню, що в цілому сприяє розвитку правової свідомості громадян та суспільства взагалі.

Потрібно усвідомити велику потребу в існуванні юридичної клініки як правоосвітницької організації в Україні. Адже знання своїх прав та обов'язків дає можливість особі захистити свої інтереси, грамотно вести діалог зі співробітниками правоохоронних, державних органів, органів місцевого самоврядування та ін. структурах. Саме на заняттях з практичного права студенти мають змогу навчитися цьому.

Юридична клініка ДНУ надає безоплатну правову допомогу студентам та співробітникам ДНУ, а також малозабезпеченим громадянам.

У нас Ви маєте можливість отримати якісну юридичну консультацію з питань адміністративного, земельного, сімейного, трудового, цивільного та інших галузей права. Ми допоможемо Вам скласти заяву, клопотання, скаргу або позовну заяву до суду. Консультації надають студенти старших курсів юридичного факультету, під керівництвом висококваліфікованих фахівців – практиків.

Запис громадян на прийом ведеться: понеділок-п’ятниця: тел. 373-67-89, (067) 568-66-52.