ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Матеріали конференцій

Каталог друкованих матеріалів конференцій, з якими можна ознайомитися у відділі науково-технічної інформації (Наукова бібліотека ДНУ, кімн. Б-17)

Матеріали конференцій, проведених на базі ДНУ:
     
         2020 рік
         
Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в сучасних умовах»


2019 рік
XVII ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
МОВНА МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
ОСВІТА І НАУКА У МІНЛИВОМУ СВІТІ: проблеми та перспективи розвитку Частина1.  Частина 2.
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЙНА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
СУЧАСНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У КОНТЕКСТІ МОВНОГО ПРОСТОРУ  
УКРАЇНА – ГОРИЗОНТИ МАЙБУТНЬОГО: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ КОНТЕКСТ

2018 рік
Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України
МОВНА МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
СУЧАСНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У КОНТЕКСТІ МОВНОГО ПРОСТОРУ
Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем
СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ: ДРАЙВЕРИ УСПІХУ ТА ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ Том 1.   Том 2.


2017 рік
Регіональна науково-практична конференція молодих учених та студентів “Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору”
ІV Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології”
XV Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
ІІ Всеукраїнська наукова конференція “Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики” Том 1. Том 2.
Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми вітчизняного права” в рамках VІІ наукових читань, присвячених пам’яті В. М. Корецького Том 1. Том 2.
Регіональна студентська науково-практична конференція “Мовна модель сучасного інформаційного простору”
IV Всеукраїнський форум студентів, аспірантів та молодих учених
Всеукраїнська науково-практична конференція “Література в контексті культури”
Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в сучасних умовах”
V Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження” Частина 1. Частина 2.
ІІ Всеукраїнська наукова конференція “Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах” Частина 1. Частина 2.
V Всеукраїнська науково-практична конференція “Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів”
VIII Всеукраїнська науково–практична конференція “Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування”

2016 рік
Міжнародний круглий стіл “Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди”
ХІV Міжнародна науково-практична конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”
ІV Регіональна наукова конференція “Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві”
VІII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, молодих вчених “Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права”
XIV Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
VІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики”
Міжнародна науково-практична конференція “Маркетингові комунікації та логістика у сфері технологій енергозбереження в Україні та світі”Том 1. Том 2.
Всеукраїнська науково-практична конференція “Література в контексті культури”
Всеукраїнська науково-практична конференція “Соціальна робота в Україні: основні напрями, проблеми та перспективи розвитку”
ІІ Регіональна студентська науково-практична конференція “Лінгвістичні особливості бізнес-культур в контексті євроінтеграції” Том 1. Том 2.
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку”. Том 1. Том 2. Том 3. Том 4. Том 5. Том 6. Том 7. Том 8. Том 9.
Міжнародна науково-теоретична конференція “Глобальні проблеми сучасності у контексті історико-філософського знання”