Версія для друку

Наукові та навчальні видання

Протягом останніх років в університеті зберігається стабільне підвищення кількості публікацій наукових результатів у різних виданнях (монографії, підручники, навчальні посібники, статті, доповіді на міжнародних та інших конференціях), які відносяться до основних показників за результатами наукової діяльності. У період з 2014 по 2018 рр. співробітниками університету опубліковано 379 монографії, 61 підручників, 746 навчальних посібників.

Необхідність забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної науки вимагає підвищення якості наукових публікацій, наближення їх до світового рівня. Протягом останніх років публікації, внесені до міжнародної бази даних SCOPUS, зарекомендували себе в українській науковій громадськості як авторитетне джерело отримання наукометричних даних. Уведення видання в базу даних свідчить про актуальність, комерційну доступність, доступність архіву статей та їх анотацій у мережі Інтернет тощо.

Станом на 20.01.2019 р. університет в наукометричній базі даних SCOPUS має 3367 публікацій, загальна кількість цитувань складає 11014, індекс Гірша – 51.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за кількістю публікацій та цитувань у базі даних SCOPUS займає 8 місце серед ЗВО України.

Перелік основних монографій останніх років
Перелік підручників
Вісники
Збірники