В університеті створені умови для всебічного розвитку особистості ...

Програми атестаційних екзаменів

Біолого-екологічний

  ПРОГРАМА
комплексного кваліфікаційного екзамену
за напрямом підготовки 6.040102 «Біологія»

Завантажити

              ПРОГРАМА
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
для вступу на навчання за освітнім рівнем магістра
на основі освітнього ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
за спеціальністю 091 Біологія
(Освітня програма - Біологія)


Завантажити

               ПРОГРАМА
фахових вступних випробувань
для навчання за ОКР спеціаліста та рівнем магістра
за спеціальністю 091 «Біологія»
освітня програма «Біохімія»

Завантажити

 ПРОГРАМА
ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
для вступу на навчання за освітнім рівнем магістра
на основі освітнього ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
за спеціальністю 091 Біологія
(Освітня програма - Біологія)

Завантажити

 Програми для магістрів
“Екологія та охорона навколишнього середовища”

Завантажити

 Програма АЕ 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) бакалавр
Завантажити

    

Завантажити

             

Завантажити

           

Завантажити

               

Завантажити

             

Завантажити

            

Завантажити

          

Завантажити

             
Завантажити