ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Пропозиції до публікації (монографії, наукові збірники, журнали)


Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку»

Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)

Науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування»

Колективна монографія на тему: «Проблеми юридичної науки та освіти: досвід країн ЄС та його впровадження в Україні»

Електронний фаховий науково-практичний «Інфраструктура ринку»

Науковий журнал «ScienceRise: Pedagogical Education»

Збірник наукових праць «Проблеми інженерно-педагогічної освіти»

Журнал «Адміністративне право і процес»

Науково-практичний журнал «Освітня аналітика України»

Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи»

Науково-методичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої особистості»

Науковий журнал «Virtus»

Науковий журнал «Наука, технології, інновації». Журнал видається щоквартально (4 рази на рік)

Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука»

Міжнародний науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»

Науково-практичний журнал «Науковий погляд: економіка та управління»