ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Пропозиції до публікації (монографії, наукові збірники, журнали)

Науковий часопис «Кременецькі компаративні студії». Набір триває до 01 червня 2018 р.

Колективна монографія «Управління інноваційним розвитком господарюючих суб'єктів». Набір триває до 31 травня 2018 р.


Колективна монографія «Трансформаційні процеси розвитку економічних систем в умовах глобалізації: наукові основи, механізми, перспективи». Набір триває до 31 травня 2018 р.

Колективна монографія «The Economics of the XXI Century: Current State and Development Prospects» («Економіка ХХІ сторіччя: сучасний стан та перспективи розвитку»). Набір триває до 25 травня 2018 р.

Збірник наукових праць «Соціально-гуманітарний вісник». Набір триває до 21 травня 2018 р.

Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Набір триває до 11 травня 2018 р.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». Набір триває до 4 травня 2018 р.

Збірник наукових праць молодих вчених та студентів «Фінансові аспекти розвитку економіки України : теорія, методологія, практика». Набір триває до 1 травня 2018 р.

Науковий журнал «Одеський лінгвістичний вісник. Набір триває до 30 квітня 2018 р.

Збірник наукових праць "Наукові дослідження на шляху до вдосконалення економічного потенціалу країни". Набір триває до 27 квітня 2018 р.

Науковий журнал «Visegrad Journal on Human Rights». Набір триває до 27 квітня 2018 р.

Науковий журнал «Virtus»

Науково-практичне видання «Area Nauki»

Науковий журнал «Наука, технології, інновації». Журнал видається щоквартально (4 рази на рік)