ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Пропозиції до публікації (монографії, наукові збірники, журнали)

Колективна монографія «Стратегії стійкого соціально-економічного розвитку та механізми їх реалізації в глобальному вимірі». Набір триває до 01 грудня 2019 р.

Науковий журнал «Філософія науки: традиції та інновації». Набір триває до 15 квітня та 15 листопада 2019 р.

Колективна монографія «Питання вдосконалення юридичного знання в XXI столітті: єдність теорії і практики». Набір триває до 15 листопада 2019 р.

Науковий журнал «Закарпатські філологічні студії». Набір триває до 08 листопада 2019 р.

Збірник наукових праць «Право та державне управління». Набір триває до 08 листопада 2019 р.

Фаховий науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки». Набір триває до 08 листопада 2019 р.

Науково-юридичний фаховий журнал «Правові новели». Набір триває до 08 листопада 2019 р.

Науково-практичний журнал «Часопис цивілістики». Набір триває до 01 листопада 2019 р.

Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». Набір триває до 31 жовтня 2019 р.

Колективна монографія «Нові етапи розвитку сучасної науки в Україні та країнах ЄС». Набір триває до 31 жовтня 2019 р.

Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи»

Науково-методичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої особистості»

Науковий журнал «Virtus»

Науково-практичне видання «Area Nauki»

Науковий журнал «Наука, технології, інновації». Журнал видається щоквартально (4 рази на рік)

Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука»

Міжнародний науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»