ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Пропозиції до публікації (монографії, наукові збірники, журнали)


Науково-практичний фаховий збірник наукових праць «Juris Europensis Scientia». Набір триває до 16 квітня 2021 р.

Колективна монографія «Цифровізація економіки як фактор економічного зростання». Набір триває до 16 квітня 2021 р.

Журнал «Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права». Набір триває до 16 квітня 2021 р.

Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)». Набір триває до 16 квітня 2021 р

Науковий журнал «Правова позиція». Набір триває до 16 квітня 2021 р.

Альманах міжнародного права. Набір триває до 16 квітня 2021 р.

Колективна монографія «Європейський вектор розвитку сучасних наукових досліджень». Набір триває до 23 квітня 2021 р.

Науково-практичний фаховий журнал «Юридичний вісник». Набір триває до 23 квітня 2021 р.

Науковий журнал «Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки». Набір триває до 23 квітня 2021 р.

Колективна монографія «Досягнення України та ЄС у галузях екології, біології, хімії, географії та аграрних наук». Набір триває до 23 квітня 2021 р.

Колективна монографія «Філологічна наука та освіта: трансформація і вектори розвитку». Набір триває до 23 квітня 2021 р.

Науково-практичний журнал «Екологічні науки». Набір триває до 23 квітня 2021 р.

Збірник наукових праць «Прикарпатський юридичний вісник». Набір триває до 23 квітня 2021 р.

Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Набір триває до 23 квітня 2021 р.

Науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Набір триває до 23 квітня 2021 р.

Науковий журнал «Нова філологія». Набір триває до 30 квітня 2021 р.

Колективна монографія «Права людини в Україні та у зарубіжних країнах: традиції та новації». Набір триває до 30 квітня 2021 р.

Науковий журнал «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)». Набір триває до 30 квітня 2021 р.

Науковий журнал «PNAP». Набір триває до 30 квітня 2021 р.

Юридичний науковий електронний журнал. Набір триває до 30 квітня 2021 р.

Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». Набір триває до 30 квітня 2021 р.

Загальноукраїнський науково-практичний господарсько-правовий журнал «Підприємництво, господарство і право». Набір триває до 05 травня 2021 р.

Колективна монографія «Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження». Набір триває до 05 травня 2021 р.

Зарубіжний науковий журнал «Krakowskie Studia Małopolskie». Набір триває до 07 травня 2021 р.

Науково-практичний журнал «Часопис цивілістики». Набір триває до 07 травня 2021 р.

Фаховий наукометричний збірник «Записки з українського мовознавства». Набір триває до 15 травня 2021 р.

Філологічний часопис «Кременецькі компаративні студії». Набір триває до 01 вересня 2021 р.

Журнал «Baltic Journal of Economic Studies»

Науковий журнал «Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки»

Науковий фаховий журнал «Професійна педагогіка»

Науковий журнал «ScienceRise: Pedagogical Education»

Електронний журнал «Економіка та суспільство»

Науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування»

Журнал «Адміністративне право і процес»

Науково-практичний журнал «Освітня аналітика України»

Науковий журнал «Virtus»

Науковий журнал «Наука, технології, інновації». Журнал видається щоквартально (4 рази на рік)

Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука»

Міжнародний науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»