ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Пропозиції до публікації (монографії, наукові збірники, журнали)

Колективна монографія на тему: «Економічний розвиток: глобальні тенденції та національні особливості». Набір триває до 26 червня 2020 р.

Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Набір триває до 19 червня 2020 р.

Науково-практичний журнал «Екологічні науки». Набір триває до 19 червня 2020 р.

Збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права». Набір триває до 19 червня 2020 р.

Науковий журнал «Recht der Osteuropäischen Staaten». Набір триває до 19 червня 2020 р.

Фаховий збірник наукових праць Національного авіаційного університету «Проблеми системного підходу в економіці». Набір триває до 19 червня 2020 р.

Науковий журнал «Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки». Набір триває до 12 червня 2020 р.

Журнал «Krakowskie Studia Małopolskie». Набір триває до 12 червня 2020 р.

Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». Набір триває до 12 червня 2020 р.

Журнал «Адміністративне право і процес»

Науково-практичний журнал «Освітня аналітика України»

Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи»

Науково-методичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої особистості»

Науковий журнал «Virtus»

Науково-практичне видання «Area Nauki»

Науковий журнал «Наука, технології, інновації». Журнал видається щоквартально (4 рази на рік)

Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука»

Міжнародний науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»

Науково-практичний журнал «Науковий погляд: економіка та управління»