ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Конференції

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини». 9-11 квітня 2020 р., м. Тернопіль

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 8 квітня 2020 р., м. Харків

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія подієвої культури: теорія і практика». м. Київ, 26-27 березня 2020 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації». 26 березня 2020 р., м. Острог

XI Всеукраїнська науково-практична конференція «Біологічні дослідження – 2020». 21-23 березня 2020 р., Житомир

Краківський етап EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY – 2020. 24-28 лютого 2020 р., м. Краків, Польща

I Всеукраїнська науково-практична конференція «Історія України в регіональному та глобальному вимірах». 20 лютого 2020 р., м. Маріуполь

V Міжнародна наукова конференція з дистанційною участю «Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти». 12-13 лютого 2020 р., м. Харків

I Міжнародна науково-практична конференція «Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент». 12-13 лютого 2020 р., м. Запоріжжя

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Mедична симуляція – погляд у майбутнє». 07-08 лютого 2020 р., м. Вінниця

Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення». 4 лютого 2020 р.

Міжнародна наукова конференція «Фразеологія в контексті суміжних наук». 01 лютого 2020 р., Ужгород

Науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління». 20-31 січня 2020 р., Островець, Польща