ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Конференції

ХV Всеукраїнська науково-методична конференція «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Організація системи взаємодії «вища освіта – ринок праці». 28 вересня 2018 р., Харків

Третя Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки. 10-14 вересня 2018 р., м. Одеса


Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства». 23-25 травня 2018 р., м. Кривий Ріг

Міжнародна науково-практична конференція «Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах євроатлантичної інтеграції».
18 травня 2018 р., м. Одеса


XV Всеукраїнська науково-методична конференція студентів і молодих науковців «Прикладна лінгвістика 2018: проблеми та рішення». 17-18 травня 2018 р., м. Миколаїв

Всеукраїнська науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я». 27-28 квітня 2018 р., м. Тернопіль

Науково-практична конференція «Людина майбутнього в інформаційно-знаннєвому вимірі». 26 квітня 2018 р., м. Київ

Четверта міжнародна науково-практична конференція «Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка та право». 24-28 квітня 2018 р., Словаччина – Чехія

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну». 20 квітня 2018 р., м. Київ


XIX Міжнародна конференція молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження». 20 квітня 2018 р., м. Київ

XХ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених». 19-20 квітня 2018 р., м. Черкаси

Міжнародна науково-практична конференція «Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства», присвячена сторіччю від дня народження письменника.17-18 квітня 2018 р., м. Полтава

ХIV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», присвячена 185 річниці від дня народження Б. Дибовського. 10-12 квітня 2018 р., м. Львів

Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво» («Постколоніальні стратегії»). 6-7 квітня 2018 р., м. Харків

V Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених BIMCO 2018. 4-6 квітня 2018 р., м. Чернівці


ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці». 28 березня 2018 р., м. Київ

Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні». 27-29 березня 2018 р., м. Дніпро

IХ Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання». 22-23 березня 2018 р., м. Черкаси

І Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих науковців «Україністика: нові імена в науці». 22-23 березня 2018 р., м. Бахмут, м. Люблін

VI Наукова конференція з міжнародною участю «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів». 17 березня 2018 р., м. Харків


IV Міжнародна науково-практична конференція з соціальної роботи «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології». 15-16 березня 2018 р., м. Київ

ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Біологічні дослідження – 2018». 14-16 березня 2018 р., м. Житомир

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та методи підготовки висококваліфікованих фахівців: європейський досвід». 12-15 березня 2018 р., м. Прага

Міжнародна науково-практична конференція «Трансформації історичної пам’яті». 22-23 лютого 2018 р., м. Вінниця

IХ Міжнародна конференція молодих вчених «Молоді вчені 2018 – від теорії до практики». 16 лютого 2018 р., м. Дніпро

I Всеукраїнська науково-практична конференція “Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів”. 15 лютого 2018 р., м. Кривий Ріг