ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Конференції

7-й З’їзд радіобіологічного товариства України з міжнародною участю. 1-4 жовтня 2019 р., м. Київ

Шості міжнародні наукові читання пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка: до 90-річчя від дня народження (1929–2009). 26–27 вересня 2019 р., м. Одеса

X Міжнародна наукова конференція «Функціональна база наноелектроніки». 16-21 вересня 2019 р., м Одеса

Ювілейна ХХV українська конференція з органічної та біоорганічної хімії, присвячена 80-річчю ІОХ НАН України. 16-20 вересня 2019 р., Луцьк

П’ята міжнародна конференція «Високочисті матеріали: отримання, застосування, властивості». 10-13 вересня 2019 р., м. Харків

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичні обрії ХХІ століття». 25-26 червня 2019 р., м. Херсон

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки», присвячена 145-річчю від заснування кафедри ботаніки та захисту рослин. 24 травня 2019 р., Херсон

Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур». 17-18 травня 2019 р., м. Острог

Міжнародна науково-практична конференція «Глобальний маркетинг: аналіз і виклики сучасності». 16-17 травня 2019 р., Батумі, Грузія

XVI Міжнародні Ахматівські читання «Творчість Анни Ахматової в русі епох і культур». 16-17 травня 2019 р., м. Київ

XVІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України». 16-17 травня 2019 р., м. Тернопіль

ХV Всеукраїнська науково-методична конференція студентів і молодих науковців «Прикладна лінгвістика – 2019: проблеми та рішення». 16 травня 2019 р., м. Миколаїв

І Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку». 25-26 квітня 2019 р., м. Херсон

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Людина майбутнього в інформаційно-знаннєвому вимірі». 25 квітня 2019 р., м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів». 19 квітня 2019 р., м. Дніпро

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту». 10-11 квітня 2019 р., м. Харків