ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Конференції

Шості міжнародні наукові читання пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка: до 90-річчя від дня народження (1929–2009). 26–27 вересня 2019 р., м. Одеса

XІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності». 28-29 березня 2019 р., м. Львів

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту». 10-11 квітня 2019 р., м. Харків

Науково-педагогічне стажування «Проблеми модернізації юридичної освіти в Україні та в країнах ЄС». 3-14 грудня 2018 р.м. Сандомир, Республіка Польща

Регіональна науково-практична конференція «Компетентнісний підхід у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі». 11-12 грудня 2018 р., м. Тернопіль 

Міжнародна науково-практична конференція «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення». 8 грудня 2018 р., м. Одеса

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність». 27-30 листопада 2018 р., Новий Сонч, Польща

Міжнародна науково-практична конференція «Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції». 23 листопада 2018 р., м. Дніпро

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 22-25 листопада 2018 р., м. Київ