ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Конференції

Регіональна науково-практична конференція «Компетентнісний підхід у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі». 11-12 грудня 2018 р., м. Тернопіль

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність». 27-30 листопада 2018 р., Новий Сонч, Польща

Міжнародна науково-практична конференція «Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції». 23 листопада 2018 р., м. Дніпро

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 22-25 листопада 2018 р., м. Київ

Міжнародна науково-методична конференція «Сучасна освіта – доступність, якість, визнання». 14-15 листопада 2018 р., м. Краматорськ

V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи». 25-26 жовтня 2018 р., м. Луцьк

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку». 25 жовтня 2018 р., м. Вінниця

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України». 19-20 жовтня 2018 р., м. Львів

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації (до 85-річчя природничо-географічного факультету)». 18-19 жовтня 2018 р., м. Ніжин

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління». 18 жовтня 2018 р., м. Київ

ХІV Ukrainian conference on macromolecules ВМС-2018. 15-18 October 2018, Kyiv

VIII Всесвітній конгрес «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології». 10-12 жовтня 2018 р., м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у реаліях євроінтеграції». 9-11 жовтня 2018 р., м. Київ

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта». 4-5 жовтня 2018 р., м. Полтава

V Науково-технічна конференція «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації». 4-5 жовтня 2018 р., м. Львів


ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». 3-5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя

VІІI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-8). 2-4 жовтня 2018 р., Ужгород

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища». 28-29 вересня 2018 р, м. Одеса

ХV Всеукраїнська науково-методична конференція «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Організація системи взаємодії «вища освіта – ринок праці». 28 вересня 2018 р., м. Харків

Міжнародна наукова конференція «Значення та перспективи стаціонарних досліджень для вивчення і збереження біорізноманіття». 27-30 вересня 2018 р., м. Львів

Міжнародна науково-практична конференція «Технології харчових продуктів і комбікормів». 24-29 вересня 2018 р., м. Одеса


VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики». 14-15 вересня 2018 р., м. Одеса

IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології промислового комплексу: базові процесні інновації». 12-16 вересня 2018 р., м. Херсон

Третя Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки. 10-14 вересня 2018 р., м. Одеса

XІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття». 12-14 вересня 2018 р., м. Одеса

Двадцать вторая международная конференция «Современные методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики». 10-14 сентября 2018 г., Одесса.