ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Конференції

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини». 9-11 квітня 2020 р., м. Тернопіль

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 8 квітня 2020 р., м. Харків

I Міжнародна науково-практична конференція «Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент». 12-13 лютого 2020 р., м. Запоріжжя

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Mедична симуляція – погляд у майбутнє». 07-08 лютого 2020 р., м. Вінниця

Науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління». 20-31 січня 2020 р., Островець, Польща

Міжнародна науково-практична конференцiя «Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття». 27-28 грудня 2019 р., м. Одеса

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання методики навчання природничих дисциплін». 27–28 грудня 2019 р., м. Люблін, Республіка Польща

Міжнародна науково-практична конференція «Систематизація українського і європейського законодавства в сучасних реаліях». 27–28 грудня 2019 р., м. Арад, Румунія

Міжнародна науково-практична конференція «Питання сучасної філології в контексті взаємодії мов і культур». 27–28 грудня 2019 р., м. Венеція, Італія

Х Міжнародна Internet-конференція студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність». 27 грудня 2019 р., м. Харків

ХІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини». 20-21 грудня 2019 р., м. Миколаїв

Міжнародна заочна науково-практична конференція «Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства». 17 грудня 2019 р.

Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного здоров’я особистості: теорія та практика». 13-14 грудня 2019 р., м. Харків

Міжнародна наукова конференція «Industry 4.0.». 11-14 грудня 2019 р., Болгарія