ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Конференції

IV Міжнародна конференція «Ментальне здоров’я: глобальні виклики XXI століття». 12 - 14 листопада 2020 р., м. Київ

XIV Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища». 10 - 13 листопада 2020 р., м. Київ

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Біорізноманіття: теорія, практика, формування здоров'язбережувальної компетентності у школярів та методичні аспекти вивчення у закладах освіти». 30 жовтня 2020 р., м. Полтава

Міжнародна наукова конференція «Мова, культура та переклад у ХХ – ХХІ ст. (до 130-річчя з дня народження проф. Миколи Зерова)». 20 – 21 жовтня 2020 р., м. Київ

Міжнародний екологічний форум «Еко Форум – 2020». 15 - 17 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя

Міжнародна наукова конференція «Молекулярна біологія і генетика для біомедицини»,«MBG-Biomed 2020». 14 - 17 жовтня 2020 р., м. Львів

XXVI Міжнародна конференція «Автоматика 2020». 13 – 15 жовтня 2020 р., м. Київ

ХV Міжнародна конференція «Контроль і управління в складних системах (КУСС-2020)». 08 - 10 жовтня 2020 р., м. Вінниця

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів». 08 – 09 жовтня 2020 р., м. Тернопіль

V Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта». 08 - 09 жовтня 2020 р., м. Полтава

Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих в Україні та світі». 2 жовтня 2020 р., м. Одеса

XIII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді». 01 жовтня – 03 жовтня 2020 р., м. Одеса

V Міжнародна науково-практична конференція «Знання. Освіта. Освіченість». 01 - 02 жовтня 2020 р., м. Вінниця

Міжнародна конференція «Актуальні проблеми мікробіології та біотехнології». 27 - 30 вересня 2020 р., м. Львів

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект». 25 – 26 вересня 2020 р., м. Одеса

IХ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища». 25 вересня 2020 р., м. Одеса

Кримський міжнародний філологічний форум. 24 – 25 вересня 2020 р., м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція «Технології харчових продуктів і комбікормів». 22 - 25 вересня 2020 р., м. Одеса

IX Всесвітній конгрес «Авіація в XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології». 22 – 24 вересня 2020 р., м. Київ

Міжнародна наукова конференція «Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин в умовах глобальних змін навколишнього середовища». 22-24 вересня 2020 р., м. Київ

ХI Міжнародна наукова конференція «Функціональна база наноелектроніки». 14 - 19 вересня 2020 р., м. Одеса

Міжнародна науково-практична конференція «Інформатика. Культура. Технології - 2020 (ІКТ-2020)». 16 - 18 вересня 2020 р., м. Одеса

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики». 11 - 12 вересня 2020 р., м. Одеса

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції». 10 – 11 вересня 2020 р., м. Тернопіль

XXV Міжнародний конгрес двигунобудування. 08 - 13 вересня 2020 р., м. Харків – Херсон – Лазурне

Х Міжнародна конференція «Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах». 14 - 18 вересня 2020 р., Одеса

Науково-практична конференція «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури». 14–15 серпня 2020 р., м. Одеса

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та стан дотримання і захисту прав людини в Україні». 14–15 серпня 2020 р., м. Львів