ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Конференції

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України». 19-20 жовтня 2018 р., м. Львів

ХІV Ukrainian conference on macromolecules ВМС-2018. 15-18 October 2018, Kyiv

VIII Всесвітній конгрес «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології». 10-12 жовтня 2018 р., м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у реаліях євроінтеграції». 9-11 жовтня 2018 р., м. Київ

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта». 4-5 жовтня 2018 р., м. Полтава

VІІI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-8). 2-4 жовтня 2018 р., Ужгород

ХV Всеукраїнська науково-методична конференція «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Організація системи взаємодії «вища освіта – ринок праці». 28 вересня 2018 р., м. Харків

Міжнародна наукова конференція «Значення та перспективи стаціонарних досліджень для вивчення і збереження біорізноманіття». 27-30 вересня 2018 р., м. Львів

Третя Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки. 10-14 вересня 2018 р., м. Одеса

XІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття». 12-14 вересня 2018 р., м. Одеса

Міжнародна науково-методична конференція «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі». 21-22 червня 2018 р., м. Київ

Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці». 14-15 червня 2018 р., м. Мелітополь

Міжнародна конференція «Титан 2018: Виробництво і застосування в Україні». 11-13 червня 2018 р., м. Київ

XIV Міжнародна конференція «Стратегія якості в промисловості і освіті». 04 – 07 червня 2018 р. Стажування «Сучасні тенденції вищої освіти в країнах Європейського союзу. Досвід Технічного університету Варни ». 01-10 червня 2018 р. м. Варна, Болгарія

Науково-практична конференція «Сучасна війна: гуманітарний аспект». 31 травня – 01 червня 2018 р., м. Харків

Міжнародна наукова конференція «Ботанічні сади та дендропарки – центри формування екологічної культури у сучасному інноваційно- освітньому просторі». 29 травня – 01 червня 2018 р., м. Запоріжжя

Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя». 25 травня 2018 р., м. Київ

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-правові дослідження: міждисциплінарна взаємодія» (ELWRMC). 25 травня 2018 р., м. Харків

Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Європейські цінності та практики у політико-правовому дискурсі». 25 травня 2018 р., м. Харків

Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства». 23-25 травня 2018 р., м. Кривий Ріг

Міжнародна науково-практична конференція «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя». 23-25 травня 2018 р., м. Київ

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій». 18 травня 2018 р., м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція «Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах євроатлантичної інтеграції». 18 травня 2018 р., м. Одеса

Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів, молодих вчених і студентів «Сучасні проблеми та шляхи економічного розвитку підприємств та індустрії туризму в Україні». 18 травня 2018 р., м. Дніпро

XV Всеукраїнська науково-методична конференція студентів і молодих науковців «Прикладна лінгвістика 2018: проблеми та рішення». 17-18 травня 2018 р., м. Миколаїв

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний вектор розвитку сучасної науки». 17 травня 2018 р., м. Кривий Ріг / м. Кропивницький

ІІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція «Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України». 17 травня 2018 р., м. Черкаси

VІІ Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. 16-20 травня 2018 р., м. Київ

І Міжнародний конгрес «Комфортне місто – майбутнє, інновації, технології». 16-17 травня 2018 р., Київ

Міжнародна Інтернет-конференція студентів і молодих вчених «Україна - світ: діалог культур». 16 травня 2018 р., м. Дніпро

ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи». 16 травня 2018 р., м. Житомир

I Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів». 15-17 травня 2018 р., Київ

Восьма міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». 10-12 травня 2018 р., м. Чернігів

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиційних підходів». 27–28 квітня 2018 р., м. Тбілісі, Грузія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я». 27-28 квітня 2018 р., м. Тернопіль

Всеукраїнська Інтернет-конференція здобувачів освіти і молодих учених «Cоціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів». 27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя

Науково-практична конференція «Людина майбутнього в інформаційно-знаннєвому вимірі». 26 квітня 2018 р., м. Київ

Четверта міжнародна науково-практична конференція «Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка та право». 24-28 квітня 2018 р., Словаччина – Чехія

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну». 20 квітня 2018 р., м. Київ


Міжнародна науково-практична конференція «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти». 20 квітня 2018 р., м. Дніпро

XIX Міжнародна конференція молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження». 20 квітня 2018 р., м. Київ

XХ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених». 19-20 квітня 2018 р., м. Черкаси

Всеукраїнська науково-методична конференція «Компетентнісний підхід в освіті та професійній діяльності». 19-20 квітня 2018 р., м. Харків

ХII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Екологічна безпека держави». 19 квітня 2018 р., м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція «Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства», присвячена сторіччю від дня народження письменника.17-18 квітня 2018 р., м. Полтава

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юриспруденція Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практики». 17 квітня 2018 р., м. Люблін, Республіка Польща

XVІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра». 17 квітня 2018 р., Київ

Міжнародна науково-практична конференція «Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів». 16-17 квітня 2018 р., м. Ужгород