ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Конференції

16th International Connotations Symposium: Metagenre. July 25-29, 2021, Germany. Online.

The 7th International Conference on Digital Manufacturing and Automation (ICDMA 2021). Online. May 10 – 12, 2021, Osaka, Japan

Міжнародна науково-практична конференція «Феномен культури постглобалізму». 27 листопада 2020 р., Маріуполь

The BR+NAD Brain Restoration Summit 2020. November 20 –21, 2020. Online.

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура». 20 – 21 листопада 2020 р., Київ

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція для студентів, аспірантів, молодих вчених «Освітні й наукові виміри географії та туризму». 18 листопада 2020 р., м. Полтава

ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна першого двадцятиліття ХХІ століття: культурно-мистецький вимір». 17-18 листопада 2020 р., м. Рівне

XI Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті». 13 – 14 листопада 2020 р., м. Одеса

Міжнародна науково-практична конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси». 13 – 14 листопада 2020 р., м. Київ

IV Міжнародна конференція «Ментальне здоров’я: глобальні виклики XXI століття». 12 - 14 листопада 2020 р., м. Київ

VI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених». 13 листопада 2020 р., м. Одеса

XIV Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища». 10 - 13 листопада 2020 р., м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція «Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління». 06 листопада 2020 р., м. Дніпро

XIV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». 05 листопада 2020 р., м. Київ

Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології». 04 – 06 листопада 2020 р., м. Дніпро

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи». 31 жовтня 2020 р., м.Харків

V Міжнародна науково-практична конференція «Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції». 30 жовтня – 1 листопада 2020 р., с. Світязь

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні». 30–31 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми філологічних наук, міжкультурної комунікації та перекладознавства в Україні та ЄС». 30–31 жовтня 2020 р., м. Венеція, Італія

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Біорізноманіття: теорія, практика, формування здоров'язбережувальної компетентності у школярів та методичні аспекти вивчення у закладах освіти». 30 жовтня 2020 р., м. Полтава

II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів». 27 – 29 жовтня 2020 р., м. Київ

Науково-практична конференція «Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи». 23–24 жовтня 2020 р., м. Одеса

XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Законодавство про акціонерні товариства: новації та перспективи». 23 жовтня 2020 р., м. Івано-Франківськ

Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини». 22 – 23 жовтня 2020 р., м. Полтава

Друга всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України». 21 - 23 жовтня 2020 р., м. Одеса

ІІ Міжнародна науково- практична конференція «Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика». 21-23 жовтня 2020 р., м. Львів

Міжнародна міждисциплінарна асамблея «Посттравматичний стресовий розлад: війна, криза, пандемія». 22 – 24 жовтня 2020 р., м. Київ

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку / ТЕБ-2020». 20 – 29 жовтня 2020 р., м. Ірпінь

Міжнародна наукова конференція «Мова, культура та переклад у ХХ – ХХІ ст. (до 130-річчя з дня народження проф. Миколи Зерова)». 20 – 21 жовтня 2020 р., м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки та практики в XXI столітті». 16 – 17 жовтня 2020 р., м. Рівне

Міжнародний екологічний форум «Еко Форум – 2020». 15 - 17 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові підходи до модернізації економіки та фінансової системи країни». 17 жовтня 2020 р., м. Ужгород

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук». 16 – 17 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя

IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути». 16 жовтня 2020 р., м. Київ

Міжнародна наукова конференція «Молекулярна біологія і генетика для біомедицини»,«MBG-Biomed 2020». 14 - 17 жовтня 2020 р., м. Львів

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Реформа освіти в Україні. інформаційно-аналітичне забезпечення». 15 жовтня 2020 р., м. Київ

XXVI Міжнародна конференція «Автоматика 2020». 13 – 15 жовтня 2020 р., м. Київ

ХV Міжнародна конференція «Контроль і управління в складних системах (КУСС-2020)». 08 - 10 жовтня 2020 р., м. Вінниця

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів». 08 – 09 жовтня 2020 р., м. Тернопіль

V Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта». 08 - 09 жовтня 2020 р., м. Полтава