ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Конференції

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Український визвольний рух першої половина ХХ ст.: регіональні контексти». 08 листопада 2019 р., м. Дрогобич

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку». 24-25 жовтня 2019 р., м. Херсон

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Медико-соціальні проблеми дитячого віку». 24 жовтня 2019 р., м. Тернопіль

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України». 18-19 жовтня 2019 р., м. Львів

Науково-практична конференція «Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень». 10-11 жовтня 2019 р., м. Тернопіль

VІІ Науковий симпозіум з міжнародною участю «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення». 08-09 жовтня 2019 р., м. Тернопіль

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права в світлі загальновизнаного принципу верховенства права». 03-04 жовтня 2019 р., м. Івано-Франківськ

7-й З’їзд радіобіологічного товариства України з міжнародною участю. 01-04 жовтня 2019 р., м. Київ

ХІІ Український біохімічний конгрес, присвячений 165-річниці від дня народження видатного українського вченого і організатора науки, державного і громадського діяча Івана Яковича Горбачевського. 30 вересня – 04 жовтня 2019, м. Тернопіль

Шості міжнародні наукові читання пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка: до 90-річчя від дня народження (1929–2009). 26–27 вересня 2019 р., м. Одеса

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання фармакології та фармакотерапії». 26-27 вересня 2019 р., м. Тернопіль

XVIІI Міжнародна науково-практична конференція «Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології». 19-20 вересня 2019 р., м. Київ

Міжнародна конференція з природничих наук і технологій. 18-20 вересня 2019 р., Харків

X Міжнародна наукова конференція «Функціональна база наноелектроніки». 16-21 вересня 2019 р., м Одеса

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи». 19–20 вересня 2019 р., Харків – Варна

Ювілейна ХХV українська конференція з органічної та біоорганічної хімії, присвячена 80-річчю ІОХ НАН України. 16-20 вересня 2019 р., Луцьк

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики». 13-14 вересня 2019 р., м. Одеса

І Міжнародний експертний форум. 13 вересня 2019 р., м. Львів

П’ята міжнародна конференція «Високочисті матеріали: отримання, застосування, властивості». 10-13 вересня 2019 р., м. Харків

I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути». 01-02 серпня 2019 р., м. Дніпро

Науково-практичний семінар «Людина в умовах інформаційного перенавантаження». 23 липня 2019 р., м. Київ