ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Конференції

VII Міжнародна наукова конференція «Українська енциклопедистика». 22 жовтня 2021 р., м. Київ

Міжнародна наукова конференція «Без права повернення…» до 80-річчя депортації етнічних німців України у віддалені райони Радянського Союзу. 15–16 жовтня 2021 р., м. Київ

7-ма Міжнародна конференція «Нанобіофізика: фундаментальні та прикладні аспекти». 4–8 жовтня 2021 р., м. Харків

Міжнародна наукова онлайн-конференція «Другі українські антикознавчі студії». 24-25 вересня 2021 р., м. Київ

Міжнародна конференція молодих науковців із матеріалознавства та інженерії поверхні (International Young Scientists Conference on Material Science and Surface Engineering). 22-24 вересня 2021 р., м. Львів

Міжнародна науково-практична конференція «Технології харчових продуктів і комбікормів». 21–24 вересня 2021 р., м. Одеса

XXVI Міжнародний конгрес двигунобудування. 6-11 вересня 2021 р., с.м.т. Лазурне

9-а Міжнародна науково-практична конференція «Нанотехнології та наноматеріали». 25-28 серпня 2021 р., м. Львів

16th International Connotations Symposium: Metagenre. July 25-29, 2021, Germany. Online.

Міжнародна наукова конференція «Хімічна технологія та інженерія – 2021». 21 – 24 червня 2021 р., м. Львів

V Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму». 27-28 травня 2021 р., м. Кам’янець-Подільський

III Міжнародна науково-практичної конференції «Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси» (ІМТСК-2021). 27-28 травня 2021 р., м. Черкаси

Міжнародна науково-практична конференція «Органічне виробництво і продовольча безпека». 27-28 травня 2021 р., м. Житомир

ІІІ Міжнародна наукова конференція «Фактор простору в історичних дослідженнях». 27 травня 2021 р., м. Переяслав

Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2021». 26-28 травня 2021 р., м. Львів

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Хімія, фізика та технологія поверхні», присвячена 35-річчю з дня заснування Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка,  семінар «Наноструктури і наноматеріали в медицині: виклики, завдання та перспективи» НАН України. 26–27 травня 2021 р., м. Київ

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». 26-27 травня 2021 р., м. Чернігів

II-а Міжнародна наукова конференція «Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство». 25-26 травня 2021 р., м. Київ

Х Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. 20-22 травня 2021 р., м. Київ

VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021) ». 21-22 травня 2021 р., м. Луцьк

XІХ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях». 17-18 травня 2021 р., м. Одеса

V Всеукраїнський науково-практичний симпозіум «Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки», присвячений 820-річниці з Дня народження Короля Данила. 14 травня 2021 р., м. Івано-Франківськ

Міжнародна науково-методична конференція «Університетська освіта і наука: традиції та інновації», UESTI-2021. 13-14 травня 2021 р., дистанційно

Всеукраїнська наукова конференція (із зарубіжною участю) «Актуальні проблеми теорії менеджменту, маркетингу та фінансів: наукові ідеї та механізми реалізації». 12-13 травня 2021р., м. Покровськ

The 7th International Conference on Digital Manufacturing and Automation (ICDMA 2021). Online. May 10 – 12, 2021, Osaka, Japan

Міжнародна наукова конференція «Тенденції розвитку інноваційних наукових досліджень в умовах світових змін». 07-08 травня 2021 р., м. Рига, Латвія

І Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності». 5 травня 2021 р., м. Полтава

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток правової системи України в умовах сьогодення». 30 квітня–1 травня 2021 р., м. Харків

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв». 30 квітня 2021 р., м. Кривий Ріг

ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці». 28 квітня 2021 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки, міжкультурна комунікація та перекладознавство: досвід і виклики». 23–24 квітня 2021 р., м. Ченстохова, Республіка Польща

Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті». 23–24 квітня 2021 р., м. Запоріжжя

VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору». 23 квітня 2021 р., м. Харків

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Гармонізація розвитку особистості в сучасних соціокультурних умовах». 22-23 квітня 2021 р.

ХХVІ Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців ». 22-23 квітня 2021 р., м. Одеса

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Ідентичності та політичні інститути». 22 квітня 2021 р., м. Ніжин

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України». 22 квітня 2021 р., заочно

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Публічне управління і процеси децентралізації в Україні: регіональний аспект». 22 квітня 2021 р., м. Чернівці

XXІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції». 22 квітня 2021 р., м. Київ

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну». 22 квітня 2021р., м. Київ


ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Складові успішної діяльності підприємств». 22 квітня 2020 р., м. Білгород-Дністровський

IX Міжнародний симпозіум із біоетики «Здоров'я, медицина та філософія: стратегії виживання». 15-16 квітня 2021 р., м. Київ

XXXI Міжнародна наукова інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи». 15 квітня 2021 р.

Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Острозькі культурологічні читання». 15 квітня 2021 р., м. Острог

Всеукраїнська наукова конференція з іноземною участю до 150-річчя Агатангела Кримського «Ідентичність. Дискурс. Імагологія». 15 квітня 2021 р., м. Острог

V Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи». 15 квітня 2021 р., м. Житомир

ІII Всеукраїнська науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу». 14-16 квітня 2021 р., м. Одеса

Міжнародна молодіжна науково-технічна конференція «Молода наука - роботизація і нано-технології сучасного машинобудування». 14-15 квітня 2021 р., м. Краматорськ