ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Конференції

Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного здоров’я особистості: теорія та практика». 13-14 грудня 2019 р., м. Харків

Міжнародна наукова конференція «Industry 4.0.». 11-14 грудня 2019 р., Болгарія

І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами». 03 грудня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький

Науково-практична конференція «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського: минувшина, сучасність, майбуття. 28 листопада 2019 р., м. Володимир-Волинський

VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». 27-28 листопада 2019 р., м. Тернопіль

Науково-практична інтернет-конференція «Економічна кібернетика: теорія, практика та напрямки розвитку». 27-28 листопада 2019 р., м. Одеса

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти». 26 листопада 2019 р. Форма участі: дистанційна

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій». 22 листопада 2019 р., м. Полтава

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики». 20-21 листопада 2019 р., м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція «Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору – геноциду». 20 листопада 2019 р., м. Київ

ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 18-20 листопада 2019 р., м. Київ

V Міжнародна науково-практична конференція «Траєкторії сталого розвитку українського суспільства: особистість і культура». 15 листопада 2019 р., м. Маріуполь

ІІ Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Досвід розвитку креативних індустрій на базі нематеріальної культурної спадщини». 15 листопада 2019 р.

ХV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах». 14 листопада 2019 р., м. Одеса

Міжнародна науково-методична конференція «Сучасна освіта – доступність, якість, визнання». 13-14 листопаду 2019 р., м. Краматорськ

Міжнародна мультидисциплінарна науково-практична конференція «Детермінанти сталого розвитку суспільства в умовах глобалізації». 12 листопада 2019 р., м. Дніпро

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Український визвольний рух першої половина ХХ ст.: регіональні контексти». 08 листопада 2019 р., м. Дрогобич

Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології». 07-08 листопада 2019 р., м. Слов’янськ / м. Краматорськ

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління». 05-07 листопада 2019 р., Київ

Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи». 25 жовтня 2019 р. (заочна)

П’ята всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених». 25 жовтня 2019 р., м. Одеса

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку». 24-25 жовтня 2019 р., м. Херсон

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бабенківські читання». 24-25 жовтня 2019 р., м. Яремче

ХІІ Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита». 24-25 жовтня 2019 р., м. Дніпро

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Медико-соціальні проблеми дитячого віку». 24 жовтня 2019 р., м. Тернопіль

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України». 18-19 жовтня 2019 р., м. Львів