На 16 факультетах і в 5 коледжах ДНУ навчається близько 20 тисяч студентів ...
Версія для друку

Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання

Адреса: вул. Бронетанкова, , корпус 8
Телефон: (056) 760-86-83

 

Центр заочної та вечірньої форм навчання

Директор Навчально-методичного центру заочної та вечірньої форм навчання - Коломоєць Юрій Іванович, кандидат історичних наук, доцент.

 Історична довідка

Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання (НМЦЗВФН) створено за рішенням вченої ради ДНУ та згідно з наказом ректора в 2009 р. на базі двох факультетів університету – заочної та дистанційної освіти і факультету безперервної освіти.                                                                     

До складу НМЦЗВФН входять: відділення заочної освіти, відділення вечірньої освіти. У структурі центру функціонує комплекс «Дніпровський національний університет – Дніпровський технікум зварювання та електроніки ім. Є.О. Патона», до складу якого входить низка технікумів і коледжів міста та області. Мета комплексу – залучення випускників технікумів (молодших спеціалістів) до продовження навчання в університеті за скороченими програмами підготовки бакалаврів.                                                                                         

 Відділення заочної форми навчання

Адреса: вул. Бронетанкова, 1-а, корпус 8 
Телефон: (056) 760-86-83

Керівник - Совіт Юрій Петрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Заочну форму навчання запроваджено в 1939 р. з метою забезпечення можливості суміщати процес отримання вищої освіти з трудовою діяльністю. За заочною формою в університеті навчаються близько 2500 студентів.   

Навчальний процес відділення заочної освіти забезпечують майже 80 кафедр університету. Відділення заочної освіти готує бакалаврів за напрямами: 
 • «Біологія»;
 • «Географія»;
 • «Економіка підприємства»;
 • «Журналістика»;
 • «Інформатика»;
 • «Історія»;
 • «Математика»;
 • «Менеджмент»;
 • «Облік і аудит»;
 • «Політологія»;
 • «Правознавство»;
 • «Психологія»;
 • «Соціологія»;
 • «Фінанси і кредит»;
 • «Філологія (англійська)»;
 • «Філологія (українська мова та література)».
із можливістю подальшого продовження навчання за ОКР спеціаліста або магістра за відповідною спеціальністю.                                              

Найкращі студенти продовжують навчання в аспірантурі університету та інших наукових установ.  

Відділення вечірньої форми навчання

Адреса: вул. Казакова, 22, корпус 16
Телефон: (056) 776-62-04

Керівник - Панін Костянтин Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Відділення вечірньої освіти створене на основі факультету безперервної освіти. Його завдання полягає в підготовці фахівців за вечірньою формою навчання за ліцензованими в університеті спеціальностями та напрямами. За вечірньою формою в університеті навчають близько 300 студентів.
Категорії вступників на відділення вечірньої освіти:

1. Особи, які бажають отримати другу вищу освіту (на основі базової за іншим напрямом). Зарахування за результатами фахового вступного випробування. Термін навчання – 3 роки (для отримання ОКР бакалавр).
2. Особи, які бажають продовжити навчання за вибраним фахом (на базі ОКР молодший спеціаліст). Вступ за результатами фахового вступного випробування. Термін навчання – 2 роки (для отримання ОКР бакалавр).
3. Особи, які бажають отримати базову вищу освіту на основі повної середньої освіти. Вступ за результатами ЗНО. Термін навчання – 4 роки (для отримання ОКР бакалавр).

Навчальний процес забезпечує викладацький склад кафедр університету.

Відділення  здійснює підготовку фахівців за напрямами:

- «Психологія»;
- «Економіка підприємства»;
- «Фінанси і кредит»;
- «Облік і аудит»;
- «Комп'ютерна інженерія».

із можливістю подальшого продовження навчання за ОКР спеціаліста або магістра за відповідною спеціальністю.    

Термін навчання для отримання ОКР спеціаліста – один рік.