ДНУ пропонує абітурієнтам навчання на 62 спеціальностях денної форми та 21 спеціальності заочної форми навчання за освітніми ступенями бакалавра та магістра ...

Запитання

06.03.17
- Добрый день! На данный момент посещаю подготовительные курсы в ДНУ. Подскажите, пожалуйста, на какие специальности в 2017 году дают преимущество балы, полученные по окончанию данных курсов. Спасибо.

- Доброго дня. Додаткові бали зараховуються при вступі на наступні спеціальності: 014.04 «Середня освіта (Математика)», 014.05 «Середня освіта (Біологія)», 014.07 «Середня освіта (Географія)», 091 «Біологія», 101 «Екологія», 103 «Науки про Землю», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 111 «Математика», 112 «Статистика», 124 «Системний аналіз», 131 «Прикладна механіка», 132 «Матеріалознавство», 133 «Галузеве машинобудування», 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 144 «Теплоенергетика», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 172 «Телекомунікації та радіотехніка», 173 «Авіоніка».