ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Психологія

«Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Психологія» – це науковий журнал, який приймає статті високої якості, підготовлені стосовно найрізноманітніших питань дослідження. Вісник видається щорічно та запрошує стати своїми авторами професорів, науковців, студентів, експертів та практиків, зацікавлених у публікації результатів своїх наукових здобутків у різних академічних галузях психології та освіти.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (Постанова № 1-05/8 від 22.12.2010 р.).
Журнал друкується згідно з Свідоцтвом державної реєстрації друкованого засобу масової інформації Серія КВ №21545-11445Р від 21.08.2015 року.
Мови видання: українська, російська, англійська.


Зараз "Вісник Дніпропетровського університету. Серія Психологія" виходить під назвою "Journal of Psychology Research"
Видання друкується за Свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23096-12936ПР від 11.12.2017 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (Додаток №5 до наказу Міністерства освіти і науки України №326 від 04.04.2018 р.).
Мови видання: українська, російська, англійська.
ISSN print: 2663-2950
ISSN online: 2652-2969

Склад редакційної колегії "Вісника Дніпропетровського університету. Серія Психологія" до 2018 року:

Голова редакційної колегії:
д-р психол. наук, проф., член-кор. НАПН України Е. Л. Носенко (завідувач кафедри педагогічної та вікової психології ДНУ імені Олеся Гончара)
Заступник голови редакційної колегії:
д-р психол. наук, проф. І. Ф. Аршава (завідувач кафедри загальної психології та патопсихології ДНУ імені Олеся Гончара)
Науковий секретар редакційної колегії:
канд. психол. наук, доц. О. О. Байєр (доцент кафедри педагогічної та вікової психології ДНУ імені Олеся Гончара)

Члени редакційної колегії:

  • Phebe Cramer, Professor of Psychology, Bronfman Science Center, Williams College, USA
  • Irena Kokina, Dr. Psych., Assoc. Professor, Daugavpils University, Latvia
  • Prof. Nino Kemertelidze, Vice-Rector of Grigol Robakidze University, Georgia
  • д-р психол. наук, проф. О. Ф. Іванова (завідувач кафедри загальної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна)
  • д-р. психол. наук, доц. В. М. Чорнобровкін (завідувач кафедри психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченко)
  • д-р. психол. наук, доц. В. А. Чорнобровкіна (професор кафедри психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченко)
  • д-р психол. наук, проф. Н. Ф. Шевченко (завідувач кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Запорізького національного університету)
  • д-р психол. наук, проф. О. І. Богучарова (професор кафедри соціальної психології і психології управління Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара)

Офіційна сторінка Вісника ДНУ: Психологіяhttp://psyresearch.dp.ua


Архів


 Вісник Дніпропетровського університету. Серія Психологія. Том 19, 2011
Завантажити

 Вісник Дніпропетровського університету. Серія Психологія. Том 20, 2012
Завантажити

 Вісник Дніпропетровського університету. Серія Психологія. Випуск 18, 2013
Завантажити

 Вісник Дніпропетровського університету. Серія Психологія.  2014, Том 22,
Завантажити

 Вісник Дніпропетровського університету. Серія Психологія. Випуск 21, 2015
Завантажити

 Вісник Дніпропетровського університету. Серія Психологія. Випуск 22, 2016
Завантажити

 Вісник Дніпропетровського університету. Серія Психологія. Випуск 23, 2017
Завантажити

 Journal of Psychology Research. Volume 24, 2018
Завантажити

 Journal of Psychology Research. Volume 25, 2019
Завантажити