ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Менеджмент інновацій

Вісник Дніпропетровського університету. Серія Менеджмент інновацій. У 2017 р. журнал переіменовано в "European Journal of Management Issues".
Містить результати досліджень провідних фахівців, науковців, здобувачів наукових ступенів та звань з питань сучасного розвитку та формування теоретико-методологічних положень менеджменту інновацій, інноваційного розвитку країн світової економіки в умовах глобалізації, розвитку міжнародної інноваційної діяльності та науково-технологічного обміну, менеджменту та маркетингу наукових досліджень, корпоративного управління. Матеріали можуть бути корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями менеджменту інновацій та інноваційної діяльності.

Програмні цілі «European Journal of Management Issues»: публікація результатів оглядово-узагальнюючого, проблемно-дослідницького характеру або з розв’язком конкретної наукової задачі науково-практичних досліджень фахівців-практиків, науковців, здобувачів наукових ступенів і наукових звань та усіх інших зацікавлених осіб.Журнал орієнтований на публікацію статей, присвячених проблемам (але не обмежується наведеним нижче переліком):

- Стратегічний менеджмент
- Міжнародний бізнес і менеджмент
- Управління персоналом і організаційна поведінка
- Підприємництво і управління технологіями і інноваціями
- Менеджмент неприбуткових організацій (наприклад, лікарень, соціальних служб, управління в сфері освіти, та інші)
- Корпоративна соціальна відповідальність і стійкість
- Управління гостинністю і туризмом
- Маркетинг
- Корпоративне управління

Науковий журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (PhD), згідно з наказом МОН України № 747 від 13.07.2015 р. (зі змінами від 11.07.2017 р., наказ №996; від 24.05.2018 р., наказ №527).

Заснований у 1993 р.
Українською, англійською, російською мовами
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 7898 від 17.09. 2003 р.
Періодичність друку – 4 рази на рік
ISSN 2519-8564 (Рrint).
ISSN 2523-451X (Online).

Офіційна сторінка журналу: http://www.mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/index
На сьогодні Вісник представлено більш ніж у 50 наукометричних базах даних та бібліотеках, серед яких: Ulrichsweb™, IndexCopernicus, RePEc, EconBiz, EconBib, EconPapers, CiteFactor та інші.
Випуски з 2015 року індиксуються в IndexCopernicus

Редакційна колегія:

Головний редактор: 
д.е.н., проф. Гринько Т. В., Дніпровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпро, Україна;
Заступник відповідального редактора: д.суспільно-політ., с.н.с. Богодістов Євген (Ун-т Франфуртська школа фінансів і менеджменту, м. Франкфурт, Німечина);
Заступник відповідального редактора: к.психол.н., доц. Крупський Олександр Петрович (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
Відповідальний секретар: к.е.н., доц. Приварникова Ірина Юліївна (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна).

Члени реакційної колегії:
д.соц.н., проф. Аугустінайтіс А., Kazimieras Simonavicius University, м. Вільнюс, Литовська Республіка;
д.е.н., доц. Акулай О. В., Національний інститут економічних досліджень Академії наук Молдови, Міністерства економіки Республіки Молдова;
д.e.н., проф. Бабенко В. О., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна;
д.e.н., проф. Богдан Н. І., Білоруський державний економічний університет, м. Мінськ, Білорусь;
д.e.н., проф. Брітченко І. Г., Державний вищий навчальний заклад ім. професора Станіслава Тарновського в Тарнобжегу, м. Тарнобжег, Польща;
д.е.н., доц. Валінкевич Н. В., Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна;
д.e., проф. Васильчук В., Університет «Політехніка Гданська», м. Гданськ, Польща;
д.е., проф. Велеско С., Університет прикладних наук, м. Міттвайда, Німеччина;
д.e.н., проф. Величко О. П., Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна;
д.ф., проф.Вольґемут Ф., Університет прикладних наук "Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin", м. Берлін, Німеччина;
д.хаб., проф. Гайдка Є., Лодзький університет, м. Лодзь, Польща;
к.е.н. Гвініашвілі Т. З., Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна;
д.e.н., Гонтарева І. В., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна;
д.е.н., проф. Гончарук А. Г., Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, Україна;
д.ф., проф. Гирей, Ф., Улудагський університет, м. Бурса, Туреччина;
д.ф., проф. Гупта Ш. К., Гархвальскій університет імені Хемваті Нандан Бахугуна, м. Срінагар (Уттаракханд), Індія;
д.е.н., доц. Джусов О. А., Дніпровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпро, Україна;
д.е.н., проф. Мешко Н. П., Дніпровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпро, Україна;
д.е. Донаті К., Університет "Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli", м. Казерта, Італія;
к.е.н., доц. Коблянська І. І., Сумський національний аграрний університет, м Суми, Україна;
д.ф. Круесі М. А., Національний університет готельного бізнесу і туризму, м. Гаосюн, Тайвань;
д.ф. Лигіна О. І., Актюбінський університет імені С. Баїшева, м. Актобе, Казахстан;
д.e., проф. Ліухто К., University of Turku, м. Турку, Фінляндія;
д.е.н., доц. Луцяк В. В., Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна;
д.е.н., доц. Македон В.В., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна;
д.е., доц. Менард С., Університет штату Мен, м. Ле-Ман, Франція;
д.e.н., проф. Мешко Н. П., Дніпровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпро, Україна;
д.ф.н., проф. Мкртічян А. Є., Єреванський державний університет, м. Єреван, Вірменія;
д.психол.н., академік Мояно-Діаз Е., Universidad de Talca, м. Талька, Чилі;
д.е.н., доц. Ніценко В. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна;
к.е.н. Павлов Р. А., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна;
д.е.н., проф. Пластун О. Л., Сумський державний університет, Суми, Україна;
д.ф., доц. Роделло І. А., Університет штату Сан-Паулу (USP), м. Сан-Паулу, Бразилія;
д.ф., проф. Самиотис К., Університет Рохемптон, Лондон, Великобританія;
д.е.н., доц. Сардак С. Е., Дніпровський гуманітарний університет, м. Дніпро, Україна;
д.ф., проф. Сташис Р., Клайпедський університет, м. Клайпеда, Литва;
д.e.н., проф. Ушаков Д., Університет Суан Санандха Раджабхат, м. Бангкок, Таїланд;
д.e.н., проф. Фінагіна О. В., Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна;
д.ф., доц. Фіоре М., Університет Фоджа, м. Фоджа, Італія;
д.е.н., доц. Флейчук М. І., Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів, Україна;
д.ф. Чочіа А., Талліннський технологічний університет, м. Таллінн, Естонія;
д.е.н., проф. Шмидель Т., University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland FHNW, м. Базель, Швейцарія;
д.e. Янков Н., D. Tsenov Academy of Economics, м. Свиштов, Болгарія.

 Tsyganov, S., & Sizonenko, V. (2015). Інноваційна модернізація економіки як основа реалізації національних економічних інтересів. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(4), 101-108. https://doi.org/10.15421/191514
Завантажити

 Falko, Y. (2015). Науково-теоретичні засади розвитку глобальної інформатизації туристичного бізнесу. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(4), 92-100. https://doi.org/10.15421/191513
Завантажити

 Slivenko, V., & Slivenko, A. (2015). Інновації у стратегічному управлінні в правоохоронній сфері у період реформування. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(4), 85-92. https://doi.org/10.15421/191512
Завантажити

 Sazonets, I. (2015). Реалізація методологічних підходів до оцінки знань у наукометричних базах. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(4), 77-85. https://doi.org/10.15421/191511
Завантажити

 Meshko, N., & Kostiuchenko, M. (2015). Перспективи розвитку сфери ІТ як провідної інноваційної галузі України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(4), 71-77. https://doi.org/10.15421/191510
Завантажити

 Krupskyi, O. (2015). Концептуальні засади управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(4), 64-71. https://doi.org/10.15421/191509
Завантажити

 Kachan, O. (2015). Керування концентрацією та консолідацією капіталу в міжнародному інформаційному бізнесі. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(4), 57-63. https://doi.org/10.15421/191508
Завантажити

 Duhinets, H., & Rielina, I. (2015). Демографічний та кадровий вимір міжнародних міграційних процесів в Україні. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(4), 49-57. https://doi.org/10.15421/191507
Завантажити

 Dzhusov, O. (2015). Особенности применения индикатора «скользящая средняя» для повышения эффективности инвестирования. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(4), 42-48. https://doi.org/10.15421/191506
Завантажити

 Holei, Y. (2015). Стан та проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(4), 35-42. https://doi.org/10.15421/191505
Завантажити

 Bilyk, R. (2015). Особливості розвитку інноваційного середовища в Україні в умовах глобальної конкуренції. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(4), 27-35. https://doi.org/10.15421/191504
Завантажити

 Belchik, T., & ChuykovаD. (2015). Оценка инновационного развития региона как инструмент совершенствования региональной инновационной системы (на примере Кемеровской области). Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(4), 19-27. https://doi.org/10.15421/191503
Завантажити

 Apal’kova, V. (2015). Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(4), 9-18. https://doi.org/10.15421/191502
Завантажити

 Hudym, E. (2015). Підтримка інновацій шляхом вдосконалення діючої структури вищої освіти в Україні. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(4), 3-9. https://doi.org/10.15421/191501
Завантажити

 (2015): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, № 4

 Yudina, E. (2015). Оцінка впливу інновацій на збереження ресурсів підприємства. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(5), 108-117. https://doi.org/10.15421/191528
Завантажити

 Steblianko, I. (2015). Розвиток земельних відносин у системі реформування національної економіки. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(5), 100-107. https://doi.org/10.15421/191527
Завантажити

 Smirnova, T., & Privarnikova, I. (2015). Формування бренда міста як інноваційний шлях підвищення його привабливості для туризму. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(5), 93-100. https://doi.org/10.15421/191526
Завантажити

 Negrych, O. (2015). Оцінка ризиків для національного господарства, спричинених конкретними мотиваціями іноземних інвесторів. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(5), 85-93. https://doi.org/10.15421/191525
Завантажити

 Meshko, N., & Yefremova, M. (2015). Розвиток IT-аутсорсингу в Україні. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(5), 79-85. https://doi.org/10.15421/191524
Завантажити

 Klymova, T. (2015). Сравнительная характеристика становления инновационной политики США и Японии. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(5), 70-79. https://doi.org/10.15421/191523
Завантажити

 Kalnitskaya, M. (2015). Вплив організаційної культури на інноваційний потенціал підприємства. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(5), 60-70. https://doi.org/10.15421/191522
Завантажити

 Ilnitsky, D. (2015). Конкурентоспроможний розвиток університетських офісів трансферу технологій: світовий досвід та Україна. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(5), 45-60. https://doi.org/10.15421/191521
Завантажити

 Zinchenko, O. (2015). Застосування теорії трансакційних витрат у контексті реформування податкової системи України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(5), 37-44. https://doi.org/10.15421/191520
Завантажити

 Yefimova, S., & Grynko, T. (2015). Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства сфери послуг. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(5), 30-37. https://doi.org/10.15421/191519
Завантажити

 Dzhusov, O., & Pavlovich, A. (2015). К вопросу об инвестиционной привлекательности Украины для транснациональных корпораций. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(5), 23-29. https://doi.org/10.15421/191518
Завантажити

 Hromtseva, D., & Krupskyi, O. (2015). Професійна культура і безпека: інноваційний підхід до впровадження в медичному закладі. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(5), 15-23. https://doi.org/10.15421/191517
Завантажити

 Slivenko, V., & Slivenko, A. (2015). Проблеми реформування правоохоронної системи держави: інноваційний метод мотивації персоналу. European Journal of Management Issues, 23(5), 10-15. https://doi.org/10.15421/191516
Завантажити

 Gaponenko, S. (2015). Розвиток та інноваційний потенціал телекомунікаційної галузі України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 23(5), 3-10. https://doi.org/10.15421/191515
Завантажити

 (2015): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, № 5

 Yaniv, L., & Zinchenko, O. (2016). Проблеми дефіциту державного бюджету України і шляхи їх розв’язання.Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 24(6), 144-153. https://doi.org/10.15421/191615
Завантажити

 Szyszko, V., & Golovach, A. (2016). К вопросу продвижения услуг учреждения высшего образования в сети интернет. Вестник Днепропетровского университета. Серия: Менеджмент инноваций, 24(6), 131-143. https://doi.org/10.15421/191614
Завантажити

 Slivenko, V. (2016). Новації у сфері управління діяльністю прокуратури. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 24(6), 123-130. https://doi.org/10.15421/191613
Завантажити

 Redko, V. (2016). Особливості методології проектного менеджменту в туристичному бізнесі. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 24(6), 114-122. https://doi.org/10.15421/191612
Завантажити

 Nosyk, О. (2016). Відкриті інноваційні системи: головні характеристики і напрями інтернаціоналізації. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 24(6), 103-113. https://doi.org/10.15421/191611
Завантажити

 Naumenko, N. (2016). Пріоритети нової енергетичної стратегії України у світлі європейського геополітичного вектора. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 24(6), 97-102. https://doi.org/10.15421/191610
Завантажити

 Meshko, N., & Shitov, D. (2016). Високотехнологічні послуги як інноваційний фактор розвитку світового господарства в умовах глобальної економічної інтеграції. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 24(6), 87-96. https://doi.org/10.15421/191609
Завантажити

 Klymova, T. (2016). Алгоритм формування портфеля інноваційних проектів підприємства. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 24(6), 78-86. https://doi.org/10.15421/191608
Завантажити

 Evtushenko, N. (2016). Податкові ризики та система керування ними. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 24(6), 68-77. https://doi.org/10.15421/191607
Завантажити

 Dzhur О., & Shuljakova А. (2016). Інноваційні аспекти удосконалення системи менеджменту організацій у сучасних умовах. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 24(6), 55-67. https://doi.org/10.15421/191606
Завантажити

 Goley, Y. (2016). Удосконалення керування інноваційним потенціалом у сфері житлово-комунального господарства в умовах децентралізації регіонів. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 24(6), 44-54. https://doi.org/10.15421/191605
Завантажити

 Valiullina, Z. (2016). Інформаційна безпека корпоративної економіки в умовах глобалізаційних процесів. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 24(6), 34-43. https://doi.org/10.15421/191604
Завантажити

 Bеlopolskyi, M., & Kuzmina, O. (2016). Обґрунтування стратегії збалансованого розвитку промислових підприємств. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 24(6), 23-33. https://doi.org/10.15421/191603
Завантажити

 Falko, E. (2016). Analysis of the global distribution systems on the international market of tourist services. The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management of Innovations, 24(6), 15-22. https://doi.org/10.15421/191602
Завантажити

 Falkiewicz, S., Wohlgemuth, V., & Bogodistov, Y. (2016). Entrepreneurship: society and resource management. A review of current scientific trends.The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management of Innovations, 24(6), 3-14. https://doi.org/10.15421/191601
Завантажити

(2016): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, № 6

 Zinchenko, O., & Malyshko, U. (2016). Розвиток методик аналізу мікросередовища підприємства на прикладі закладу аптечної галузі. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, (7), 280-286. https://doi.org/10.15421/191631
Завантажити

 Yudina Е. (2016). Моделювання впливу технологічних нововведень на зростання ефективності виробництва. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, (7), 272-279. https://doi.org/10.15421/191630
Завантажити

 Svyatohor, V. (2016). Теоретичні основи державної інноваційної політики і її складників. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, (7), 258-271. https://doi.org/10.15421/191629
Завантажити

 Samoilenko, A. (2016). Регулювання міжнародного руху людських ресурсів України в умовах глобальної інтелектуалізації. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, (7), 250-257. https://doi.org/10.15421/191628
Завантажити

 Rodello, I., Dândolo, V., & Grande, M. (2016). Evaluation of the impact of promotional campaign through a social networks on the key performance indicators of website for online of group-buying in Brazil. The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management of Innovations, (7), 244-249. https://doi.org/10.15421/191627
Завантажити

 Onyshchenko, S. (2016). Системні взаємозв’язки бюджетної безпеки в умовах фінансової глобалізації. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, (7), 237-243. https://doi.org/10.15421/191626
Завантажити

 Maruhlenko, O. (2016). Планування інвестицій в інноваційну продукцію на основі матриці інноваційного потенціалу регіону. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, (7), 229-236. https://doi.org/10.15421/191625
Завантажити

 Kucherenko, A. (2016). Фінансово-організаційні передумови застосування технології хеджування у вітчизняному ризик-менеджменті. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, (7), 222-228. https://doi.org/10.15421/191624
Завантажити

 Krasnikova, N., Filatov, H., & Krasnikov, D. (2016). Обмеження перетину кордону в системі нетарифного регулювання міжнародної торгівлі і формуванні іміджу країни. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, (7), 215-221. https://doi.org/10.15421/191623
Завантажити

 Katan, L., Vasylieva, N., & Vinichenko, I. (2016). Інституційне забезпечення фінансування сталого розвитку аграрної сфери України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, (7), 207-214. https://doi.org/10.15421/191622
Завантажити

 Jouégo, E. (2016). Management of innovation in the electricity sector: impact of framework policy. The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management of Innovations, (7), 201-206. https://doi.org/10.15421/191621
Завантажити

 Ivanov, L. (2016). The «4Cs» of cultural diversity in consumer research: a literature review and research agenda. The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management of Innovations, (7), 194-200. https://doi.org/10.15421/191620
Завантажити

 Don, O., & Privarnikova, I. (2016). Нематеріальний складник групової трудової мотивації. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, (7), 185-193. https://doi.org/10.15421/191619
Завантажити

 Boiarynova, К. (2016). Обґрунтування рекомендованих значень показників динаміки виконання економічних функцій управлінською середовищною системою підприємства машинобудування. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, (7), 177-184. https://doi.org/10.15421/191618
Завантажити

 Bodnar, R. (2016). Influence of the expenditures for the innovation activity on the foreign trade of Ukraine. The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management of Innovations, (7), 170-176. https://doi.org/10.15421/191617
Завантажити

 Alteen, C., & Wohlgemuth, V. (2016). Do actively managed funds perform better than index funds? A test in the Canadian market. The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management of Innovations, (7), 163-169. https://doi.org/10.15421/191616
Завантажити

 (2016): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, № 7

 Takahashi, A. R., & Sander, J. (2017). Combining institutional theory with resource based theory to understand processes of organizational knowing and dynamic capabilities. European Journal of Management Issues, 25(1), 43-48. https://doi.org/10.15421/191707
Завантажити

 Sardak, S., & Krupskyi, O. (2017). Dynamic capabilities of an enterprise: theoretical-practical basis, scope of application, measurement. European Journal of Management Issues, 25(1), 36-42. https://doi.org/10.15421/191706
Завантажити

 Gremme, K.-M., & Wohlgemuth, V. (2017). Dynamic capabilities: a systematic literature review of theory and practice. European Journal of Management Issues, 25(1), 30-35. https://doi.org/10.15421/191705
Завантажити

 Botts, M. (2017). Dynamic managerial capabilities: lessons from non-profits in highly dynamic environments. European Journal of Management Issues, 25(1), 24-29. https://doi.org/10.15421/191704
Завантажити

 Bogodistov, Y. (2017). Dynamic capability: A capability or a capacity?. European Journal of Management Issues, 25(1), 18-23. https://doi.org/10.15421/191703
Завантажити

 Arpentieva, M. (2017). Foresight and dynamic capabilities of enterprises. European Journal of Management Issues, 25(1), 10-17. https://doi.org/10.15421/191702
Завантажити

 Amigoni, G., & Gaedicke, J. (2017). Power symbols in office workspace: impact on creativity as microfoundation of the dynamic capabilities of the firm. European Journal of Management Issues, 25(1), 4-9. https://doi.org/10.15421/191701
Завантажити

 Bogodistov, Y., & Wohlgemuth, V. (2017). Foreword to the Special Issue DYNAMIC CAPABILITIES OF FIRMS. European Journal of Management Issues, 25(1), 3. Retrieved from https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/article/view/143
Завантажити

(2017), European Journal of Management Issues, Vol 25, No 1

 Lygina, O., Makasheva, Z., & Akhmetova, G. (2017). Use of correlation analysis for forecasting of profitability of commercial banks of Kazakhstan (on the example of JSC «Kaspi bank»). European Journal of Management Issues, 25(2), 103-108. https://doi.org/10.15421/191714
Завантажити

 Lipatov, V. (2017). Compatibility in tax reporting. European Journal of Management Issues, 25(2), 92-102. https://doi.org/10.15421/191713
Завантажити

 Keller, A., & Moormann, J. (2017). The challenge to determine a company’s process maturity: a case study from the financial services industry. European Journal of Management Issues, 25(2), 85-91. https://doi.org/10.15421/191712
Завантажити

 Ivanov, L. (2017). Cognitive and emotional experiences of working in a glass office: a case study on normative control. European Journal of Management Issues, 25(2), 80-84. https://doi.org/10.15421/191711
Завантажити

 Dzhusov, O., & Apalkov, S. (2017). The impact of digital technologies on the global market of private banking and wealth management services. European Journal of Management Issues, 25(2), 72-79. https://doi.org/10.15421/191710
Завантажити

 Grytsenko, A., Shcherban, P., & Girman, Y. (2017). Management of non-typical internal financial risks of financial intermediaries. European Journal of Management Issues, 25(2), 64-71. https://doi.org/10.15421/191709
Завантажити

 Boiarynova, К. (2017). Diagnostics in the operating the development of an innovation-oriented enterprise in the process of functioning: functional-parametric approach. European Journal of Management Issues, 25(2), 55-63. https://doi.org/10.15421/191708
Завантажити

 (2017), European Journal of Management Issues, Vol 25, No 2

 Zinchenko, O. (2017). Project approach to creating the regional image. European Journal of Management Issues, 25(3-4), 176-183. https://doi.org/10.15421/191721
Завантажити

 Takahashi, A. (2017). Towards an understanding of organizational learning processes in development of competences. European Journal of Management Issues, 25(3-4), 162-175. https://doi.org/10.15421/191720
Завантажити

 Steblianko, I., & Doroshkevych, V. (2017). Innovation-investment mechanisms of regulation of economic security of the state. European Journal of Management Issues, 25(3-4), 154-161. https://doi.org/10.15421/191719
Завантажити

 Kasian, S., & Korablova, K. (2017). Principles of integration marketing communication activity of the Ukraine exhibition companies. European Journal of Management Issues, 25(3-4), 144-153. https://doi.org/10.15421/191718
Завантажити

 Adamashvili, N., & Fiore, M. (2017). Investigating the role of business marketing techniques in sales process. European Journal of Management Issues, 25(3-4), 135-143. https://doi.org/10.15421/191717
Завантажити

 Aberle, D., & Henkel, J. (2017). The development of a questionnaire to measure business process maturity. European Journal of Management Issues, 25(3-4), 125-134. https://doi.org/10.15421/191716
Завантажити

 Dzhusov, O., & Rubtsova, N. (2017). Cryptocurrency as a qualitatively new payment instrument and the prospects of its integration into the global financial system. European Journal of Management Issues, 25(3-4), 115-124. https://doi.org/10.15421/191715
Завантажити

(2017), European Journal of Management Issues, Vol 25, No 3-4

 Valinkevych, N., & Korbut, K. (2018). Current state and development trends of labor potential in Zhytomyr region. European Journal of Management Issues, 26(1-2), 55-63. https://doi.org/10.15421/191807
Завантажити

 Simakhova, A. (2018). Economy socialization as a factor in solving modern global problems. European Journal of Management Issues, 26(1-2), 48-54. https://doi.org/10.15421/191806
Завантажити

 Salvatore, F., & Contò, F. (2018). How can assessment systems be used to evaluate healthcare activities in the care farms?. European Journal of Management Issues, 26(1-2), 39-47. https://doi.org/10.15421/191805
Завантажити

 Presse, A. (2018). New institutional framework for global climate change prevention. European Journal of Management Issues, 26(1-2), 29-38. https://doi.org/10.15421/191804
Завантажити

 Köhne, H.-L., & Sawyer, A. (2018). Process innovation: requirements and opportunities. European Journal of Management Issues, 26(1-2), 22-28. https://doi.org/10.15421/191803
Завантажити

 Finagina, O., Zakharova, O., & Skibskaya, K. (2018). Theoretical features and components in the development of the regional labor market. European Journal of Management Issues, 26(1-2), 14-21. https://doi.org/10.15421/191802
Завантажити

 Bartolec, I. (2018). Transitory effects of personality on employee turnover. European Journal of Management Issues, 26(1-2), 3-13. https://doi.org/10.15421/191801
Завантажити

(2018), European Journal of Management Issues, Vol 26, No 1-2

 Kalnіtska, M. (2018). Assessment of the development state of organizational and cultural resources of international tourism business. European Journal of Management Issues, 26(3-4), 71-81. https://doi.org/10.15421/191808
Завантажити

 Nikolaev, M. (2018). Strategic company management in the digital business environment. European Journal of Management Issues, 26(3-4), 82-91. https://doi.org/10.15421/191809
Завантажити

 Oeser, T. (2018). Dynamic Capabilities in the German financial services industry. European Journal of Management Issues, 26(3-4), 92-102. https://doi.org/10.15421/191810
Завантажити

 Putsenteilo, P., Nyanko, V., & Karpenko, V. (2018). Trajectory of marketing function ‒ from traditions to innovations. European Journal of Management Issues, 26(3-4), 103-113. https://doi.org/10.15421/191811
Завантажити

 Riepina, I., & Kovtun, V. (2018). Identification of the theoretical aspects of enterprise reputation. European Journal of Management Issues, 26(3-4), 114-125. https://doi.org/10.15421/191812
Завантажити

 Trush, O., & Gorovyi, D. (2018). Economic component in the causes and consequences of emergencies. European Journal of Management Issues, 26(3-4), 126-135. https://doi.org/10.15421/191813
Завантажити

 Archive
(2018), European Journal of Management Issues, Vol 26, No 3-4

 Archive
(2019), European Journal of Management Issues, Vol 27, No 1-2

 Utomo, M., Ariani, M., Safitri, J., & Kaujan, K. (2019). Entrepreneurship strategy for improving business performance using internet technology-based business application. European Journal of Management Issues, 27(1-2), 36-45. https://doi.org/10.15421/191905
Завантажити

 Plastun, A., Drofa, A., & Klyushnik, T. (2019). Month of the year effect in the cryptocurrency market and portfolio management. European Journal of Management Issues, 27(1-2), 29-35. https://doi.org/10.15421/191904
Завантажити

 Judina, O. (2019). Management system the sustainable development of enterprise of hotel and restaurant business based on cost monitoring. European Journal of Management Issues, 27(1-2), 21-28. https://doi.org/10.15421/191903
Завантажити

 Islami, X., & Islami, V. (2019). Performance appraisal and the quality of working life. European Journal of Management Issues, 27(1-2), 10-20. https://doi.org/10.15421/191902
Завантажити

 Apalkova, V., & Lyzunova, A. (2019). External labor migration from Ukraine: causes, scale, consequences. European Journal of Management Issues, 27(1-2), 3-9. https://doi.org/10.15421/191901
Завантажити