Версія для друку

Кафедра філософії

Телефон: 374-98-71
E-mail: philosof@i.ua, victor7754@i.ua

Завідувач кафедри – Окороков Віктор Броніславович, доктор філософських наук, професор.

Кафедра філософії здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
031 Релігієзнавство
033 Філософія

Кафедра філософії здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
031 Релігієзнавство
033 Філософія

Кафедра філософії здійснює підготовку за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 033 Філософія

Кафедра філософії є однією з найдавніших в університеті. Вона була заснована у 1921 році першим виборним ректором Катеринославського університету професором Володимиром Порфирійовичем Карповим, філософом, біологом, істориком науки.

З 1991 по 2012 рр. кафедрою керував професор, доктор філософських наук, член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України Петро Іванович Гнатенко. Під керівництвом професора П.І. Гнатенка на кафедрі розпочалась підготовка аспірантів і докторантів, було створено спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських та докторських дисертацій з філософії (1992 р.). З 2002 р. кафедра здійснює підготовку за спеціальністю «Філософія». У 2006 р. відбувся перший випуск філософів-бакалаврів, у 2007 р. вперше вручено дипломи магістрів і спеціалістів.

З 2012 по 2014 рр. кафедру очолював доктор філософських наук, професор Шевцов Сергій Вікторович, під його керівництвом кафедра здійснила підготовку до відкриття у 2015 р. магістерської спеціальності «Релігієзнавство». У 2016 р. розпочнеться підготовка бакалаврів за спеціальністю «Релігієзнавство».

З 2015 р. кафедру очолює Віктор Броніславович Окороков, доктор філософських наук, професор.

На кафедрі працює 23 викладачі, серед них: 5 докторів філософських наук, професорів, 14 кандидатів філософських наук, доцентів.

На кафедрі створені необхідні умови для творчого зростання:
- функціонує аспірантура та докторантура, а також спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями «Історія філософії», «Соціальна філософія та філософія історії»;
- регулярно проводяться наукові конференції, семінари, круглі столи.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, університетами Харкова, Львова, Одеси, Донецька, Луганська, а також має давні традиції співробітництва з університетами Білорусі, Росії та Польщі;
- студенти також активно залучаються до наукового пошуку через оригінальні форми спілкування – філософські школи, «Дні філософії», філософські кафе.

Студенти мають можливість не тільки отримати диплом бакалавра, але й продовжити навчання в магістратурі. Кращі випускники запрошуються до аспірантури. Тим, хто продемонстрував високі наукові досягнення, відкриті двері докторантури.

Високу якість викладання філософських дисциплін забезпечують провідні професори і доценти кафедри, автори оригінальних лекційних курсів.

Високий рівень фахової підготовки дозволяє випускникам спеціальності «Філософія» успішно продовжувати навчання в магістратурі і аспірантурі провідних університетів України, Росії, Фінляндії. Випускники кафедри філософії працюють на викладацькій роботі у вищих навчальних закладах Дніпропетровщини, обіймають керівні посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, трудяться аналітиками у громадських та політичних об’єднаннях. Чимало випускників кафедри стали успішними підприємцями.

Серед здобувачів магістерського диплому за новоствореною спеціальністю «Релігієзнавство» – представники духовенства основних релігійних конфесій регіону.