ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...

Запитання

01.04.12
- Какая стипендия на специальности переклал и психология?

- Звертайтеся в деканат.