ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...

Запитання

31.07.21
- Добрий вечір! Підкажіть, будь ласка, а які документи треба вести ( магістратура - контракт)?

- 1. Заяву на ім’я ректора за єдиною формою, в якій зазначають спеціальність (спеціалізацію), форму та джерела фінансування навчання; 2. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта), та 4 копії; 3. Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (2 копії); 4. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (1 копія); 5. Сертифікат (сертифікати) ЄВІ, (1 копія), та роздрукована «Інформаційна картка»; 6. Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. 7. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 8. Два конверти розміром А5.