ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...

Запитання

29.07.21
- Доброго дня! Якщо я закінчила бакалавра в ДНУ і всі документи, включаючи диплом, залишились в університеті, мені потрібно заново їх подавати? Чи потрібні ще якісь документи?

- Ось повний перелік документів: 1. Заяву на ім’я ректора за єдиною формою, в якій зазначають спеціальність (спеціалізацію), форму та джерела фінансування навчання; 2. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта), та 4 копії; 3. Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (2 копії); 4. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (1 копія); 5. Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), (1 копія), та роздрукована «Інформаційна картка»; 6. Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. 7. Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1. 8. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом №560 та наказом №697 відповідно. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватися довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 9. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 10. Два конверти розміром А5. Ті документи, які знаходяться на Вашому факультеті, будуть автоматично передані відбірковій комісії Вашої спеціальності.