На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Фаховий коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

49089, м.Дніпро, вул.Макарова, 27
Електронна адреса коледжу: trkm.dnu@gmail.com
Адреса сайту: dkrkm.org.ua

Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування ДНУ

Історична довідка

Коледж був заснований згідно з наказом Народного Комісара середнього машинобудування СРСР від 31.07.1944 року за №248с "О строительстве машиностроительного завода в г. Днепропетровске", до якого внесена постанова про організацію автомеханічного технікуму (нині – Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування ДНУ ім. О. Гончара), який і почав роботу з 25 жовтня 1944 року. Підготовка спеціалістів велася для Дніпропетровського автомобільного заводу, який почав будуватися, за такими спеціальностями:

 • обробка металів різанням;
 • автомобілебудування;
 • інструментальне виробництво;
 • ливарне виробництво;
 • кувально-штампувальне виробництво.
Із 1951 року коледж (нова назва – механічний) підпорядкований Міністерству оборонної промисловості СРСР. З цього часу почалася підготовка спеціалістів з ракетно-космічної техніки за спеціальностями:

 • двигуни літальних апаратів;
 • корпуси літальних апаратів;
 • прилади та системи управління.
На базі коледжу були створені і виділені в самостійні:
1956 рік – Павлоградський вечірній механічний технікум;
1958 рік – Дніпропетровський машинобудівний технікум;
1962 рік – Дніпропетровський радіоприладобудівний технікум.

Із 1964 по 1991 рік технікум знаходився у  підпорядкуванні Міністерства  загального машинобудування СРСР, а з 1991 року – Міністерства освіти і науки України.

У 1997 році згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №526 від 29.05.97 р. "Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів" та Наказом Міністерства освіти України від 20.06.1997 р. №218 "Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти" коледж увійшов до складу Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара і мав назву Технікум ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету.

У 2008 році за наказом №945 від 26.12.2008 р. ректора Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара Полякова М.В. навчальний заклад було перейменовано на Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. У 2020 р. – на Дніпровський фаховий коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара  (далі – коледж, ДФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара).

Нині коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за першим рівнем акредитації за восьми спеціальностями; за денною формою навчання – осіб, які мають документи державного зразка про базову загальну середню освіту та про повну загальну середню освіту, а також осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник"; за заочною формою навчання – осіб, які мають документи державного зразка про повну загальну середню освіту, або здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник".

За весь період існування коледж підготував близько 22 тисяч спеціалістів за денною формою навчання і більш ніж 5,6 тис. за вечірньою та заочною.

Близько 90% випускників коледж розподіляє на базові підприємства, флагмани світового і вітчизняного ракетобудування:  державне підприємство ВО «Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова» (ВО ПМЗ) і державне конструкторське бюро «Південне» ім. М.К.Янгеля. Кращі випускники продовжують навчання в Дніпровському національному університеті та інших вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації міста.

Навчальний процес в Дніпропетровському коледжі ракетно-космічного машинобудування

ДФКРКМ ДНУ входить до складу науково-виробничого об'єднання «Технікум – ДНУ – ВО ПМЗ – Національний центр аерокосмічної освіти молоді України».

Коледж пишається своїми випускниками: ректором Дніпровського національного університету професором Поляковим М. В.,  генеральним директором ВО ПМЗ Щеголем В.О.

Серед працівників коледжу – близько 40 колишніх його студентів, в тому числі заступники директора з навчальної роботи Мирошник В.Г., з навчально-виховної роботи Сітарчук В.В., голови предметних (циклових) комісій Овчаренко Г.В., Ланська С.С.

Для організації прийому студентів щорічно наказом ректора ДНУ створюється відбіркова комісія Дніпропетровського коледжу ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Цим наказом створюється структура відбіркової комісії та її підрозділи, екзаменаційна, фахова та апеляційна комісії.

До складу екзаменаційної комісії залучаються кращі викладачі коледжу.

Систематична профорієнтаційна робота з абітурієнтами передбачає зустрічі викладачів з випускниками шкіл та їх батьками, детальне знайомство їх з умовами та правилами прийому, зі спеціальностями, за якими ведеться підготовка, проведення Днів відкритих дверей, роботу виїзних агітбригад. У  коледжі працюють підготовчі курси. Термін навчання на курсах – один, п’ять та вісім місяців.

Навчально-виховний процес в коледжі забезпечують 92 педагогічних працівника, з них: 76 – штатні викладачі, всі мають відповідну освіту, досвід викладацької роботи. 27 педагогічних працівника коледжу мають вищу кваліфікаційну категорію, 7 – педагогічне звання "викладач-методист", 3 – кандидати наук, доценти. 

Керівний склад із 11 осіб забезпечує управління педагогічним колективом коледжу згідно зі Статутом Дніпровського національного університету та  Положенням про коледж.

Навчальний процес в Дніпропетровському коледжі ракетно-космічного машинобудування

Враховуючи сучасні вимоги до підготовки фахівців, педагогічний колектив використовує передові технології навчання. З метою удосконалення навчального процесу, впровадження принципів та вимог Болонського процесу вживаються заходи щодо поступового переходу до модульно-рейтингової системи навчання, розробляється відповідна навчально-методична база. В межах постійно діючого методичного семінару «Роль інформа­цій­них технологій навчання у формуван­ні професійно-ділових якостей спеці­аліста» вивчаються основні засади проектної методики та використання інформаційно-комунікаційних технологій в аудиторній та позааудиторній роботі викладачів, розроблені творчі проекти активно проваджуються у навчально-виховний процес.

Навчально-матеріальна база коледжу

Включає: навчальний корпус, технологічний корпус та навчально-виробничі майстерні (НВМ), лабораторний корпус та гуртожиток. Всі будівлі коледжу знаходяться на одній території і створюють єдиний навчальний комплекс.   Зведені дані щодо площі будівель подано нижче у таблиці.

  Загальна площа Навчальна площа Рік будови
Навчальний корпус 4550 4093 1962
- читальна зала 147 135  
- спортивна зала 192 192  
- актова зала 192 192  
Лабораторний корпус 4307 2910 1981
Технологічний корпус, до якого входить НВМ 1854 460+1310 1963
2 дільниці на гараж 61 61 1962
Усього 11313 9353  
Гуртожиток 5834 2600 (житлова площа) 1974

Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і студентів є бібліотечні фонди, навчально-методичні матеріали предметних (циклових) комісій, навчальних лабораторій, електронні навчально-методичні ресурси. Бібліотека нараховує 63,4 тис. примірників, з яких навчальної і наукової літератури – 39,2 примірників, художньої – 15,5 примірник, 11 найменувань періодичних видань. Бібліотека постійно оновлюється україномовними підручниками, а також має в своєму розпорядженні спеціально-фахові періодичні видання. Коледж підключений до мережі Internet.

Керівний склад:
Директор коледжу – Романовський Олександр Михайлович
тел. 792-36-22
Заступник директора з навчально-методичної роботи - Мирошник Валентина Григорівна
тел. 39-68-91
Заступник директора з навчальної роботи - Любохинець Валентина Миколаївна
тел. 376-56-23
Заступник директора з гуманітарної освіти та виховної роботи - Сітарчук Валерія Валеріївна
тел. 39-40-03
Заступник директора з навчально-виробничої роботи – Переходник Михайло Григорович
тел. 39-68-61
Заступник директора з адміністративно-господарчої роботи – Асаул Микола Михайлович
тел. 39-68-61
Голова профспілкового комітету – Ткач Надія Станіславівна
тел. 39-40-03
Головний бухгалтер – Кишиневська Лілія Олександрівна
тел. 39-42-61
Начальник відділу кадрів – Михайлов Валентин Валентинович
тел. 39-40-55

Структурні підрозділи:

Відділення:

 • механічне (завідувач – Чурсін Володимир Тимофійович, тел. 39-40-62)
 1. комісія загальнотехнічних дисциплін (голова – Мікаілова Маргарита Леонідівна)
 2. комісія електротехнічних та спеціальних дисциплін спец. 5.05070104 (голова – Бондаренко Людмила Іванівна)
 3. комісія спецдисциплін спец.  5.05110102, 5.05050401 (голова – Лазарев Ігор Вікторович)
 4. комісія охорони праці та безпеки життєдіяльності (голова – Колеснік Наталія Володимирівна)
 • технологічне (завідувач – Колесник Віра Євгенівна тел. 39-40-55)  
 1. комісія природничо-наукових дисциплін (голова – Мірошник Олена Василівна)
 2. комісія технологічних дисциплін спец. 5.05050302, 5.05050202 (голова – Овчаренко Галина Вікторівна)
 3. комісія спеціальних дисциплін спец. 5.05050202, 5.05050202 (голова – Бездільний Василь Сидорович)
 4. комісія  бухгалтерського обліку та економічних дисциплін (голова – Бовт Ірина Іванівна)
 • комп'ютерної та програмної інженерії (завідуюча Михайлова Валерія Олександрівна, тел. 39-40-03)
 1. комісія математики та інформатики (голова – Малик Олена Миколаївна)
 2. комісія програмної інженерії (голова – Бабенко Ірина Борисівна)
 3. комісія комп’ютерної інженерії (голова – Панасенко Ксана Валентинівна)
 • заочне (завідуюча – Матвєєва Тетяна Георгіївна, тел. 39-40-62)

Предметні комісії гуманітарного напряму освіти:

-         соціально-історичних дисциплін (голова – Григор’єва Ольга Вікторівна)

-         філологічних дисциплін та українознавства (голова – Шершун Оксана Володимирівна)

-         фізичного виховання та захисту Вітчизни (голова – Левіна Наталія Семенівна)

Бібліотека (завідувач – Єгорова Марина Леонідівна).
Навчально-інформаційний центр (завідувач – Атаманенко Іван Ігорович, тел. 376-56-23).
Навчально-методичний кабінет (завідувач – Фокін Олександр Васильович, методист – Зарбалієва Тетяна Євгенівна, тел. 376-56-23).
Відповідальний секретар приймальної комісії
– Фокін Олександр Васильович, тел. 376-56-23, 39-40-55.
Навчально-виробничі майстерні (завідувач – Бабенков Дмитро Петрович).

Освітня діяльність
   
Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» коледж створює умови для реалізації кожним студентом його здібностей, таланту, всебічного розвитку, забезпечує фундаментальну та професійну підготовку, здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня; через систему виховання формує освічену, творчу особистість.
   
Рішення цих функцій закладено в системі організації діяльності коледжу, в структурі навчальних дисциплін, в організаційній та методичній документації, в діяльності адміністративно-викладацького персоналу.

Освітня діяльність коледжу здійснюється на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України та Державної акредитаційної комісії (Ліцензія №585861, серія АВ, видана Дніпропетровському національному університету ім. О. Гончара 13.07.2011 р.) на підготовку спеціалістів із наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста зі спеціальностей:

№ з/п

Шифр і назва
напрямів підготовки
(Перелік 2007 р.)

Шифр і назва спеціальностей
(Перелік 2007 р.)

Ліцензований обсяг прийому (осіб)

1.

6.030509

Облік і аудит

5.03050901 Бухгалтерський облік

25

2.

6.050103

Програмна інженерія

5.05010301 Розробка програмного забезпечення

75

3.

6.050102

Комп’ютерна інженерія

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

50

4.

6.050503

Машинобудування

5. 05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

60

5.

6.050502

Інженерна механіка

5.05050202 Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

60

6.

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

25

7.

6.050504

Зварювальне виробництво

5.05050401 Зварювальне виробництво

35

8.

6.051101

Авіа- і ракетобудування

5.05110102 Виробництво ракетно-космічних літальних апаратів

60


Коротка характеристика спеціальностей

5.05050202 Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності, пов'язаної з технічним обслуговуванням, ремонтом і наладкою механічних, пневматичних, гідравлічних і електричних систем верстатів з числовим програмним управлінням, робототехнічних комплексів, а також з їх організацією. Може працювати на підприємствах машинобудівного комплексу в механічних, механо-складальних, ремонтних і електричних цехах, відділах головного механіка, конструкторських бюро на посадах техніка-електрика з ремонту і експлуатації механічної частини устаткування.

5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності з участі в розробці та забезпеченню технологічних процесів, оснащення до нього, а також організації обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях. Може працювати на машинобудівних підприємствах і в проектно-технологичних організаціях на первинних посадах технолога, конструктора.

5.05010301 Розробка програмного забезпечення

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності на підприємствах різних форм власності, в установах, організаціях, де використовуються засоби обчислювальної техніки. Може обіймати посади програміста, техніка відділу програмування.

5.03050901 Бухгалтерський облік

Молодший спеціаліст підготовлений для обліково-економічної діяльності в організаціях, установах і на підприємствах різних галузей діяльності і всіх форм власності на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, а також на посадах, які обіймаються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових галузевих і інших номенклатурних посад.

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності на підприємствах, які займаються: видавничою справою, поліграфічною діяльністю, виробництвом електричного та електронного устаткування, технічним обслуговуванням і ремонтом комп'ютерної техніки, діяльністю у сфері інформатизації, а також інших галузях, де використовуються засоби обчислювальної техніки. Може обіймати посади техніка, начальника і майстра виробничих ділянок, керівника підрозділів комп'ютерних послуг, оператора електронно-обчислювальної (комп'ютерної) техніки, електромеханіка і електромонтажника, монтажника електронного устаткування.

5.05050401 Зварювальне виробництво

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності в галузі забезпечення необхідної якості продукції, вдосконалення тих, що діють, і розробці нових технологічних процесів зварювання і різання металів і сплавів, які забезпечують необхідну якість продукції за умови зниження енергетичних і матеріальних витрат. Може працювати на підприємствах машинобудівної, енергетичної та інших галузей промисловості, які мають зварювальне виробництво, а також в наукових і науково-дослідних установах на первинних посадах техніка-технолога, майстра виробничої діяльності, контрольного майстра, а також на посадах, які підлягають обійманню молодшими фахівцями.

5.05110102 Виробництво ракетно-космічних літальних апаратів

Молодший спеціаліст підготовлений до професійної діяльності з виготовлення виробів підприємств ракетно-космічного машинобудування, з розробки і впровадження технологічних процесів, з конструювання під керівництвом інженерів конструкцій простої і середньої складності, з розробки робочих креслень простих деталей і складальних одиниць з визначенням необхідних параметрів, з виконання простих технологічних розрахунків за розробленими методиками або типових розрахунків з використанням комп’ютерної техніки. Може працювати на машинобудівних підприємствах і в проектно-технологічних організаціях на первинних посадах технолога, конструктора нижчих категорій, майстра, оператора диспетчерської служби, фахівця із стандартизації, контролера.

5.05070104 Монтаж та експлуатація електрообладнання виробництв і цивільних споруд

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності з монтажу, налагодження, експлуатації, ремонту та випробування електроустаткування і автоматизації промислових установок і технологічних комплексів. Може працювати в підрозділах проектно-конструкторських інститутів, науково-дослідних, монтажних, ремонтно-експлуатаційних, пуско-налагоджувальних організаціях, на підприємствах і в організаціях промисловості, енергетики, сільського, житлово-комунального господарства на первинних посадах техніка-проектувальника, техніка-електрика.

Практична підготовка студентів за фахом проводиться  згідно з "Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р., за № 93.

Навчальна практика проводиться у навчально-виробничих майстернях, у навчально-обчислювальному центрі коледжу під керівництвом викладачів коледжу. Передбачена практика на здобуття робітничої професії. Технологічна та переддипломна практика проводиться на підприємствах і в установах міста, відповідно до укладених договорів. Встановлено зв’язок та укладено договори для проходження технологічної практики з 47 установами і підприємствами.

Враховуючи, що одним з головних показників конкурентоздатності випускників є професійна підготовка, в коледжі враховуються побажання роботодавців і удосконалюється спеціалізація.

Середній відсоток працевлаштованих за вісьма спеціальностями складає близько 92%. Особливим попитом користуються фахівці спеціальностей в послідовності:

-         5.05070104 "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд" – 100%;

-         5.05110102 "Виробництво ракетно-космічних літальних апаратів" – 100%;

-         5.05050302 "Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» – 100%;

-         5.05050202 "Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів" – 100%;

-         5.05050401 "Зварювальне виробництво" – 100%;

-         5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" – 65,8%;

-         5.03050901 "Бухгалтерський облік" – 46,7%;

-         5.05010201 "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж" – 40%.

Основні підприємства-замовники: Державне підприємство ВО ПМЗ, Державне КБ "Південне".

Зміцнюються зв’язки з підприємствами:

-         Агрегатний завод; Завод ім.Артема.

-         Дніпропрес; Дніпрошина; Стрілочний завод;

-         Дніпровський машинобудівний завод (ДМЗ).

Співпраця з іншими навчальними закладами

Дніпровський фаховий коледж ракетно-космічного машинобудування ДНУ як структурний підрозділ Дніпровського національного університету ім. О. Гончара плідно співпрацює з відповідними структурними підрозділами університету. Так, налагоджено систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників на кафедрах університету, працевлаштування студентів старших курсів та випускників ДНУ ім. О. Гончара в коледжі. Коледжем розроблені та узгоджені перехідні навчальні плани, завдяки яким випускники коледжу мають можливість навчатися у ДНУ ім. О. Гончара за скороченим терміном.

Коледж плідно співпрацює з іншими вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації, викладачі беруть активну участь в роботі Всеукраїнських, обласних методичних об’єднань, конкурсах, олімпіадах, оглядах.

Студентське життя


Основні напрямки позааудиторної роботи


Студентське конструкторське бюро експериментального моделювання


Науково-технічна творчість студентів позитивно впливає на формування професіоналізму спеціалістів, сприяє підвищенню конкурентноздатності випускників.

      Основні напрямки роботи:

-         конструювання, виготовлення, стендові випробування та запуск моделей ракетної та авіаційної техніки;

-         конструювання і виготовлення пристосувань і приладів; модернізація, ремонт і налагодження існуючого обладнання і металорізальних верстатів; виготовлення моделей (у т.ч. історичних);

-         автомодельне конструювання і виготовлення масштабних моделей радіокеруємого автоспорту; розробка і будівництво мініспортивних автокарів – карт, формула «Студент», Багі, мініавто «Ретро», моделі засобів пересування підвищеної прохідності.

Така творчість дає можливість оновленню, поповненню і збереженню існуючої лабораторно-технічної бази коледжу.

Для надання відповідних сприятливих умов творчої молоді поступово здійснюється спорудження на громадсько-благодійних заходах з використанням вільної площі "Технічного центру творчого моделювання" (ТЦТМ), загальнодоступного для усіх бажаючих студентів з незалежним регламентом роботи. У створенні ТЦТМ беруть участь  співпрацівники-ентузіасти, зацікавлені студенти, а також деякі батьки.

Університет правових знань «Закон і молодь»

За планом Університету організовуються зустрічі з працівниками правоохоронних органів, суду, прокуратури, наркологами тощо. Надаються консультації студентам і викладачам з права.

Студентський театр естрадних мініатюр (СТЕМ)

Колектив СТЕМУ організує та проводить всі урочисті заходи коледжу, бере участь у концертах, роботі виїзних агітбригад, конкурсах художньої самодіяльності.