ДНУ пропонує абітурієнтам 67 напрямів підготовки за ОКР «бакалавр», 81 напрям – за ОКР «спеціаліст» і 76 напрямів – за ОКР «магістр» ...
Версія для друку

Приймальна комісія


    Поштова адреса: 49010, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 72, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, приймальна комісія.
    E-mail: pk_dnu@i.ua

    Місце розташування: м. Дніпро, вул. Казакова, 18, 14-й корп. (механіко-математичний факультет), к. 205, тел.: (056) 760-89-83, (056) 760-87-17. (див. на карті)

Порядок роботи Приймальної комісії: 
з 6 липня - 13 серпня: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця - з 9:00 до 18:00; субота - 9:00 - 14:00, неділя - 9:00 - 12:00.
з 14 серпня: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця - з 9:00 до 16:00; субота, неділя - вихідні.

Графік прийому заяв щодо поновлення та переведення студентів: 
 з 16.11.16 до 22.12.16: середа - з 13:00 до 15:00, четвер - з 14:30 до 16:30.

Приймальна комісія ДНУ створюється для організації й проведення прийому студентів на навчання, в тому числі для відбору на навчання за рахунок коштів Дер­жавного бюджету України. Склад приймальної комісії затверджується наказом ректора, який є її головою. Термін повноважень приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим його керівником.

Приймальна комісія університету працює в умовах відкритості та гласності відповідно до річного плану, який затверджується ректором ДНУ.

Відповідальний секретар: доц. Дергачов Михайло Петрович.

    До складу приймальної комісії входять:

 • заступник голови приймальної комісії;
 • відповідальний секретар приймальної комісії;
 • заступники  відповідального секретаря приймальної комісії;
 • члени приймальної комісії.
    Основні завдання приймальної комісії:
 • забезпечує інформацією вступників, їх батьків та громадськість з усіх пи­тань вступу до вищого навчального закладу;
 • організовує прийом заяв, сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та документів;
 • відповідно до Правилами прийому до ДНУ приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (у вступних випробуваннях), визначає умови їх зарахування (за результатами участі в конкурсі, поза конкурсом, за результатами співбесіди тощо);
 • організовує творчі конкурси для осіб, які вступають на напрями підготовки мистецтва, журналістики, й за їх результатами приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі;
 • координує діяльність усіх підрозділів ДНУ щодо підготовки та проведення вступної кампанії;
 • організовує й проводить консультації абітурієнтів з питань вступу на навчання та консультації з питань вибору спеціальності, яка б найбільш відповідала здібностям, нахилам та підготовці абітурієнта;
 • здійснює контроль за роботою відбіркових, предметних екзаменаційних та  атестаційних комісій, апеляційної комісії, розглядає й затверджує їх рішення та звіти;
 • забезпечує та контролює діяльність технічних, інформаційних та побутових служб щодо створення умов для формування контингенту студентів;
 • приймає рішення про зарахування до складу студентів університету за формами навчання та джерелами фінансування.
Положення про приймальну комісію ДНУ ім. Олеся Гончара
Порядок поновлення та переведення у ДНУ ім. Олеся Гончара

Усі рішення приймальної комісії приймаються відповідно до чинного законодавства України, Правил прийому до ДНУ, Статуту Дніпропетровського національного університету і своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення ПК