ДНУ пропонує абітурієнтам навчання на 62 спеціальностях денної форми та 21 спеціальності заочної форми навчання за освітніми ступенями бакалавра та магістра ...
Версія для друку

Перелік документів, які необхідно подавати до приймальної комісії

ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА:


1. Заяву на ім’я ректора за єдиною формою, в якій зазначають спеціальність (спеціалізацію), форму та джерела фінансування навчання;
2. копію документа, що посвідчує особу та громадянство (копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта);
3. військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
4. копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
5. копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
6. чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

Документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто, у терміни, визначені для подання документів.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

За довідками звертайтесь до Приймальної комісії ДНУ ім. О.Гончара
за адресою: вул. Казакова, 18, корпус №14, кім. № 205.
Телефон: (056)-760-89-83, (056)-760-87-17.


Сайт університету: www.dnu.dp.ua

Терміни подання документів на навчання на перший курс для здобуття ступеня бакалавра

Терміни подання документів на навчання для здобуття ступеня магістра (за виключенням вступу на спеціальність 081 "Право") на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня

Терміни подання документів на перший курс за скороченим терміном навчання (для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста)