ДНУ пропонує абітурієнтам 67 напрямів підготовки за ОКР «бакалавр», 81 напрям – за ОКР «спеціаліст» і 76 напрямів – за ОКР «магістр» ...
Версія для друку

Перелік документів, які необхідно подавати до приймальної комісії

ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА:

1. Заяву на ім’я ректора за єдиною формою, в якій зазначають спеціальність (спеціалізацію), форму та джерела фінансування навчання.
2. Документ державного зразка (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
3. 4 однакові фотокартки розміром 3х4 см.
4. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році (оригінал та його копію), з оцінками з предметів, що визначені Правилами прийому до ДНУ імені Олеся Гончара для конкурсного відбору щодо вступу на обрану спеціальність.
5. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство.
6. Файл та конверт без поштової марки.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних) та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто, у терміни, визначені для подання документів.

Особа, яка вступає до університету на основі повної загальної середньої освіти, має право подати заяву про участь у конкурсному відборі щодо зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра. Абітурієнт може подати до 15 заяв на 5 спеціальностей (спеціалізацій), на які передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв на спеціальності (спеціалізації), на які не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

За довідками звертайтесь до Приймальної комісії ДНУ ім. О.Гончара
за адресою: вул. Казакова, 18, корпус №14, кім. № 205.
Телефон (056) 760-89-83, (056) 760-87-17.

Сайт університету: www.dnu.dp.ua


Терміни подання документів на навчання на перший курс для здобуття ступеня бакалавра

Терміни подання документів на навчання для здобуття ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Терміни подання документів на перший курс за скороченим терміном навчання