ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Охороноспроможна тематика

В умовах сучасного інноваційного розвитку об’єкти права інтелектуальної власності слугують головною рушійною силою суспільного виробництва. Саме інтелектуальна діяльність та її здобутки тепер визначають стратегію і тактику соціально-економічного розвитку будь-якого суспільства.

Основним джерелом розробки об’єктів промислової власності, тобто винаходів, є охороноспроможні науково-дослідні роботи, результатом виконання яких є розробка нових приладів, способів, технологій, штамів тощо, які можуть бути захищені патентами.

Досвід розвинутих індустріальних держав світу свідчить, що необхідною умовою налагодження виробництва наукоємної конкурентоспроможної продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, є всебічна охорона та комерціалізація інтелектуальної власності. Результати наукової діяльності утворюють велику групу об’єктів такої власності, які передусім сприяють підвищенню технічного рівня суспільного виробництва, його ефективності, продуктивності тощо. Охороноспроможна тематика в університеті вже 5 років становить у середньому 38 – 40 % від загальної кількості науково-дослідних робіт. Науковий потенціал таких тем має світовий рівень, і вони можуть знайти застосування у відповідних галузях науки і виробництва як товар – саме з такої позиції сьогодні розглядається ефективність наукових розробок.

Перелік найважливіших охоронних документів