ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Нормативна база приймальної комісії

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара в 2021 році

Додаток 1_Правила прийому до аспірантури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2021 році

Додаток 2_Правила прийому до докторантури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2021 році

Додаток 3_Перелік акредитованих спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Додаток 4_Перелік конкурсних пропозицій для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 5_Перелік конкурсних пропозицій для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток 6_Перелік конкурсних пропозицій для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра (магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

Додаток 7_Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара у 2021 році

Додаток 8_Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 9_Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 10 Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Положення про приймальну комісію Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара