На 16 факультетах і в 5 коледжах ДНУ навчається близько 20 тисяч студентів ...
Версія для друку

Нормативна база освітнього процесу

Нормативна база освітнього процесу
(Положення і Порядки)

1. Положення про організацію освітнього процесу в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара
2. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії ДНУ
3. Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти у ДНУ
4. Положення про електронні освітні ресурси Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
5. Порядок визнання структурних елементів системи електронних освітніх ресурсів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара методичними працями (розробками)
6. Положення про порядок переведення, відрахування, переривання навчання ЗВО та поновлення відрахованих осіб
7. Положення про порядок обрання студентами дисциплін за вибором у ДНУ
8. Порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін
9. Порядок визначення кандидатур з числа студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара для призначення іменних і персональних стипендій
10. Правила призначення академічних стипендій у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара
11. Порядок розрахунку складової рейтингового бала студента, що враховує його участь у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності університету
12. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДНУ ім. О.Гончара
13. Положення про науково-методичну раду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
14. Положення про організацію і проведення поточного та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти ДНУ
15.Положення про оцінювання рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара
16.Положення про навчально-методичні комплекси дисциплін Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
17.Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти у ДНУПоточні документи, які регламентують освітній процес
1. Наказ № 78_Про підготовку до 2017/2018 н.р.
2. Наказ № 343_Про графік освітнього процесу на 2016/2017 н.р.
3. Наказ № 149-г_Про внесення змін до наказу від 11.11.16р. № 124-г "Про підготовку до ІІ семестру 2016/2017 н.р." 
4. Службове розпорядження №108_Новий розклад дзвінків
5. Службове розпорядження №104_Про назви дисциплін англійською мовою для заповнення академічної довідки нового зразку
6. Наказ №124-г_Про підготовку до ІІ семестру 2016/2017 н.р.
7. Наказ № 282_Про закріплення спеціальностей випусковими кафедрами
8. Службове розпорядження №84_Про формування додатків європейського зразка
9. Наказ № 258_Про поновлення для складання атестації
10. Наказ № Н-251_Про закріплення спеціальностей Навчально-методичного центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації за випусковими кафедрами