На 15 факультетах і в 5 коледжах ДНУ навчається близько 20 тисяч студентів ...
Версія для друку

Нормативна база освітнього процесу

Нормативна база освітнього процесу
(Положення і Порядки)

1. Положення про організацію освітнього процесу в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара
2. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
3. Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої школи Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
4. Положення про електронні освітні ресурси Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
5. Порядок визнання структурних елементів системи електронних освітніх ресурсів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара методичними працями (розробками)
6. Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету
7. Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору (спеціалізації) у ДНУ
8. Порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін
9. Порядок визначення кандидатур з числа студентів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара для призначення іменних і персональних стипендій
10. Правила призначення академічних стипендій у ДНУ
11. Порядок розрахунку складовоъ рейтингового бала студента, що враховує його участь у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності університету


Поточні документи, які регламентують освітній процес
1. Наказ № 78_Про підготовку до 2017/2018 н.р.
2. Наказ № 343_Про графік освітнього процесу на 2016/2017 н.р.
3. Наказ № 149-г_Про внесення змін до наказу від 11.11.16р. № 124-г "Про підготовку до ІІ семестру 2016/2017 н.р." 
4. Службове розпорядження №108_Новий розклад дзвінків
5. Службове розпорядження №104_Про назви дисциплін англійською мовою для заповнення академічної довідки нового зразку
6. Наказ №124-г_Про підготовку до ІІ семестру 2016/2017 н.р.
7. Наказ № 282_Про закріплення спеціальностей випусковими кафедрами
8. Службове розпорядження №84_Про формування додатків європейського зразка
9. Наказ № 258_Про поновлення для складання атестації
10. Наказ № Н-251_Про закріплення спеціальностей Навчально-методичного центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації за випусковими кафедрами