ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Науково-дослідний інститут енергетики

E-mail: foton_dnu@ukr.net

Директор – кандидат технічних наук Накашидзе Лілія Валентинівна.

Історія науково-дослідного інституту енергетики починається з 1988 р., коли при Дніпропетровському державному університеті сумісним наказом керівників Міністерства загального машинобудування СРСР і Державного комітету СРСР з народної освіти було створено дослідно-конструкторське бюро (ДКБ) спеціальної техніки “Фотон” для розробки космічних сонячних енергетичних установок, електроракетних двигунних установок та систем керування об’єктами ракетної техніки. У березні 1995 р. на підставі рішення Вченої Ради ДДУ на базі ДКБ “Фотон” був створений науково-дослідний інститут (НДІ) енергетики.

Відповідно до потреб та тенденцій сьогодення в НДІ енергетики проводяться фундаментальні та прикладні дослідження за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в Україні в галузях раціонального природокористування; енергетики та енергоефективності; механізмів розв'язання глобальних і регіональних проблем суспільства та проблем розвитку особистості.

Науково-дослідний інститут енергетики
Сферою діяльності співробітників НДІ енергетики є:

  • обґрунтування принципів створення космічних транспортних систем в умовах запобігання засмічення навколоземного космічного простору;
  • розробка та впровадження концепції „Енергоактивних будівель” з використанням енергоактивного огородження та енергії альтернативних джерел;
  • розробка сонячних колекторів та вітроагрегатів;
  • порошкові технології.
Результати наукових досліджень представлені в більш ніж 600 статтях і доповідях, більш ніж в 40 патентах, видано ряд навчальних посібників та монографій.

Науково-дослідний інститут енергетики.

Науково-дослідна лабораторія „Інноваційний консалтинг”, яка є науковим підрозділом НДІ енергетики одним з напрямків своєї діяльності пропонує застосовування в спорудах систем енергозабезпечення в яких використовується енергія альтернативних джерел та енергоактивних огороджень дозволить зменшити в загальному енергетичному балансі України використання органічного палива більш ніж на 10 %. Успішному створенню таких нових технічних рішень сприяє нова ідеологія підвищення енергоефективності споруд – одночасна корінна перебудова системи енергозабезпечення та така реконструкція, завдяки якій пасивні огородження трансформуються в енергоактивні. З’являється нова експлуатаційна властивість: можливість перетворювання та використання тепла ґрунтового акумулятора, вентиляційного повітря, енергії альтернативних джерел, таких як сонячна енергія, енергія навколишнього повітря та ін.

Науково-дослідна лабораторія „Інноваційний консалтинг”.

Підрозділ НДІ енергетики – науково-дослідна лабораторія ракетно-космічної техніки. В лабораторії розроблено більше 15 модифікацій ЕРД, які не поступаються перед світовими аналогами й здатні забезпечити широкий діапазон питомих імпульсів і тяг. Розроблені двигуни можуть бути використані в системах орієнтації й стабілізації КА, для корекції орбіт супутників, зв’язку, телебачення, моніторингу, в системах збору й видалення космічного сміття. Починаючи з 2005 року в НДЛ ракетно-космічної техніки, детально вивчаються питання створення нових ракетних двигунів на пастоподібному паливі (РДПП), а саме: вивчення можливих областей застосування РДПП, проектно-конструкторських рішень, розробка паливних рецептур, розробка та виготовлення дослідних зразків РД, експериментальні дослідження, включаючи, вогневі стендові випробування дослідних зразків РД, аналіз процесів, що відбуваються при роботі РДПП, їх математичне моделювання, застосування дросельованих РД для космічних сміттєзбирачів та інші.

Співробітниками НДІ енергетики забезпечується здійснення тісного зв’язку наукових досліджень з навчально-виховним процесом шляхом широкого залучення викладачів, аспірантів і студентів до науково-дослідних робіт, які виконуються в науково-дослідних лабораторіях НДІ енергетики.