На 15 факультетах і в 5 коледжах ДНУ навчається близько 20 тисяч студентів ...
Версія для друку

Машинобудівний коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Адреса коледжу: 49081, м. Дніпро, вул. Бердянська, 5
Контактні телефони: 31-15-13; 31-15-08; 753-97-44; 794-57-80; 794-57-79
Офіційний веб-сайт: mcdnu.dp.ua
Електронна пошта: mc-dnu@ua.fm

Їхати тролейбусами № 3, 7, 15, 17, 18, 20 до зупинки "Парк ім. Воронцова" або трамваєм № 9 до зупинки "Машинобудівний коледж".

Машинобудівний коледж
 
Історична довідка

Машинобудівний коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара заснований 31 березня 1958 р. розпорядженням № 219-р Ради народного господарства Дніпропетровського економічного адміністративного району як Дніпропетровський вечірній машинобудівний технікум.

Розпорядженням Ради народного господарства Дніпропетровського економічного адміністративного району від 27.06.59 р. № 593-р Дніпропетровський вечірній машинобудівний технікум реорганізований в Дніпропетровський машинобудівний технікум з денною та вечірньою формами навчання.

Наказом Міністерства важкого машинобудування СРСР № 85 від 19.03.1991 р. Дніпропетровський машинобудівний технікум перетворений в Дніпропетровський машинобудівний коледж-підприємство.

В 1991 році Дніпропетровський машинобудівний коледж-підприємство переходить у підпорядкування Міністерства освіти України як Дніпропетровський машинобудівний коледж.

В 1997 році в рамках реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти, на базі ліквідованого Дніпропетровського машинобудівного коледжу створено Машинобудівний коледж Дніпропетровського державного університету. З 2000 року - Машинобудівний коледж Дніпропетровського національного університету. З 2009 року - Машинобудівний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Машинобудівний коледж Машинобудівний коледж

Освітня діяльність

Коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальностей:

Галузь знань

Код та назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Сертифікат (серія, номер, термін дії)

денна

форма

заочна

форма

13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка

60

30

НД-1 № 0471575 до 01.07.2019 р.
133 Галузеве машинобудування

60

30

НД-1 № 470152 до 01.07.2019 р.
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

25

15

НД-1 № 0454929 до 1 липня 2017 р.
072 Фінанси, банківська справа та страхування

25

25

НД-1 № 0423759 до 1 липня 2018 р.
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика

50

-

Рішення АКУ від 26 квітня 2013 р. протокол № 103


Галузь знань – 13 Механічна інженерія
Спеціальність – 131 Прикладна механіка
Кваліфікація - Електромеханік
Освітньо-кваліфікаційний рівень - Молодший спеціаліст

Фахівець повинен:
– використовуючи нормативно-технічну документацію, за допомогою вимірювальних приладів та оснастки здійснювати випробування верстатів з ПУ і робототехнічних комплексів на відповідність технічним характеристикам;
– застосовуючи методи пусконалагоджувальних робіт за допомогою контрольно-вимірювальної апаратури, слюсарного та електромонтажного інструменту, тест-програм ввести верстати з ПУ і робототехнічні комплекси в експлуатацію;
– використовуючи стендове обладнання, необхідну вимірювальну апаратуру здійснювати регулювання механічних приладів верстатів з ПУ і робототехнічних комплексів;
– використовуючи технічну документацію, розробляти карту налагодження верстата з ПУ на обробку деталі;
– використовуючи управляючу програму, за допомогою оснастки, ріжучого та вимірювального інструментів, здійснювати обробку пробної деталі та корегування управляючої програми;
– володіти методами налагоджування;
– за допомогою контрольно-вимірювальної апаратури, електромонтажного інструменту здійснювати налагодження автоматики верстата з ПУ і робототехнічних комплексів;
– використовуючи нормативно-технічну документацію, методи ремонту та монтажу, за допомогою контрольно-вимірювальної апаратури, електромонтажного інструменту виконувати ремонт електромеханічних та електричних пристроїв верстата з ПУ і робототехнічного комплексу;
– за допомогою слюсарного, електромонтажного інструменту та матеріалів виконувати профілактичні роботи та планово-попереджувальний ремонт верстатів з ПУ;
– використовуючи засоби діагностування за допомогою контрольної вимірювальної та діагностичної апаратури здійснювати пошук неполадок в електронних вузлах та модулях, визначати технічний стан системи ПУ;
– вміти оцінювати безпечність технологічного обладнання та виробничих процесів, обирати заходи попередження електро-травматизму, визначати необхідні технічні рішення системи попередження пожежі та пожежного захисту;
– за допомогою необхідних вимірювань здійснювати пошук несправностей в електромеханічних та електричних пристроях верстатів з ПУ і робототехнічних комплексів.

Фахівець підготовлений до роботи щодо обслуговування та ремонту верстатів і робототехнічних комплексів, устаткувань механізації та автоматизації виробничих процесів машинобудування, а також в проектних та дослідницьких організаціях машинобудівного профілю.
Термін навчання:
денна форма - на основі базової загальної середньої освіти – 3 р. 10 міс.
заочна форма - на основі повної загальної середньої освіти – 2 р. 10 міс.


Навчальний процес у машинобудівному коледжі Навчальний процес у машинобудівному коледжі

 
Галузь знань – 13 Механічна інженерія
Спеціальність – 133 Галузеве машинобудування
Кваліфікація – Технік-технолог (механіка)
Освітньо-кваліфікаційний рівень – Молодший спеціаліст

Фахівець повинен:
– використовуючи креслення деталі, вміти обирати і обґрунтовувати метод одержання заготовки для забезпечення найбільш економічного виробництва та виконувати її креслення;
– використовуючи креслення деталі, вміти встановлювати технологічну послідовність проходження заготовки в процесі її обробки для одержання заданої деталі;
– використовуючи креслення деталі та заготовки, вміти за допомогою поопераційного маршруту і паспортних даних вибирати металообробне обладнання для забезпечення виконання технології одержання деталі;
– використовуючи нормативно-технічну документацію з застосуванням ЕОМ вміти використовувати і оформляти операційні і маршрутні технологічні карти, розробляти управляючі програми з різними системами програмного управління;
– за допомогою довідників та математичних операцій вміти визначати і обчислювати режими різання, які б забезпечували високу якість продукції і максимальне використання обладнання, вибирати універсальні пристрої і інструмент;
– використовуючи технологічний процес, паспортні дані металообробного і транспортного обладнання, за допомогою засобів пристосування і розрахунку вміти робити планування розміщення обладнання дільниці;
– використовуючи нормативно-технічну документацію за допомогою засобів проектування і розрахунку, мікроскопів, випробувальних приладів вміти:
 

  • розраховувати параметри міцності деталей;
  • випробовувати матеріали та готові вироби на міцність, витривалість, твердість та інше;
  • визначати і аналізувати стан кристалічної структури металів і робити висновки про їх здатність для виробництва;

– використовуючи нормативно-технічну документацію, за допомогою технологічної документації і засобів контролю вміти виявляти і аналізувати причини браку на дільниці, формувати технологічні і організаційні пропозиції щодо заходів попередження браку.

Фахівець підготовлений до виробничо-технологічної і конструкторської діяльності на підприємствах машинобудування на посадах технолога, технолога-програміста, майстра механічної дільниці, контролера або майстра відділу технічного контролю, конструктора.

Термін навчання:

денна форма - на основі базової загальної середньої освіти – 3 р. 10 міс.
заочна форма - на основі повної загальної середньої освіти – 2 р. 10 міс.
 

Навчальний процес у машинобудівному коледжі
 
Галузь знань – 07 Управління та адміністрування
Спеціальність
– 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кваліфікація – Молодший спеціаліст з економіки
Освітньо-кваліфікаційний рівень – Молодший спеціаліст

Фахівець з економіки підприємства підготовлений до виконання організаційної, обліково-аналітичної, плануючої, контролюючої та технологічної функцій та повинен вміти:
– групувати аналітичні економічні показники діяльності за напрямами комплексного аналізу діяльності підприємства;
– збирати, обробляти та систематизувати планові, облікові та звітні дані;
– розраховувати економічну ефективність від запровадження режиму економії, що використовуються у виробництві;
– розраховувати фактичний та прогнозний рівень продуктивності праці на підприємстві;
– розраховувати трудомісткість виробничої програми;
– виконувати комплекс розрахунків для обґрунтування планових рішень;
– виокремлювати конкретні планово-економічні показники підрозділів із сукупності узагальнених показників підприємства;
– визначати загальні витрати на проведення ремонтів, модернізації та заміни обладнання;
– готувати економічні звіти – визначати калькуляційні статті для розрахунку собівартості продукції;
– визначати економічну ефективність від запровадження інновацій на підприємстві;
– розраховувати витрати на виробництво продукції за калькуляційними статтями;
– складати кошториси витрат за економічними елементами;
– визначати витрати, що включаються в ціну готової продукції;
– розраховувати проектну ціну продукції на основі кошторисів калькуляцій;
– виконувати необхідні розрахунки економічних показників;
– розраховувати узагальнену ефективність від запровадження комплексу рішень з удосконалення виробничої діяльності підприємства;
– визначати склад економічних показників, що підлягають поточному обліку та контролю;
– розробляти форми звітності та облікових документів для контролю за ходом виконання планових завдань виробничо-господарської діяльності підприємства та його підрозділів.
 

Фахівець підготовлений до планово-економічної, організаційно-управлінської діяльності на виробництвах та установах різних форм власності на посадах: економіст, бухгалтер, менеджер, спеціаліст з планування, технік з підготовки виробництва, технік з нормування праці, ревізор з виробничо-технічних і економічних питань.

Термін навчання:
денна форма - на основі базової загальної середньої освіти – 2 р. 10 міс.
заочна форма - на основі повної загальної середньої освіти – 1 р.10 міс.
 

Навчальний процес у машинобудівному коледжі Навчальний процес у машинобудівному коледжі

Галузь знань
– 07 Управління та адміністрування
Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Кваліфікація – Молодший спеціаліст з фінансів і кредиту
Освітньо-кваліфікаційний рівень – Молодший спеціаліст

Фахівець з фінансів і кредиту підготовлений до виконання організаційної, обліково-аналітичної, плануючої, контролюючої та технологічної функцій та повинен вміти:
– підбирати конкретні засоби та інструменти для належного керування оборотними активами підприємства;
– оптимізовувати дебіторсько-кредиторську заборгованість підприємства;
– здійснювати інвестиційні операції в цінні папери;
– надавати послуги з укладання угод з цінними паперами на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
– визначати оптимальні способи та напрями інвестиційної діяльності підприємства;
– застосувати науково обґрунтовані методи обчислення прибутковості інвестицій у цінні папери;
– прогнозувати економічні наслідки інвестиційних рішень;
– проводити страхування майна підприємств;
– організовувати фінансові відносини за загрози банкрутства;
– проводити санацію фінансів підприємств – складати бухгалтерську й оперативну звітність;
– визначати способи підвищення платоспроможності підприємства;
– визначати собівартість продукції та способи її зниження;
– планувати прибуток і рентабельність;
– розраховувати оптимальні норми розподілу прибутку;
– вести розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів;
– проводити фінансові операції з нерухомістю;
– оцінювати вартість нерухомого майна;
– вести кредитування житлового будівництва на основі іпотеки;
– здійснювати на практиці весь комплекс лізингової діяльності та використовувати лізинг як сучасний фінансовий інструмент розширення інвестиційної діяльності;
– професійно працювати із сучасною комп’ютерною технікою, використовувати у фінансовій роботі відповідні комп’ютерні програмні продукти;
– володіти різноманітними практичними навичками щодо комп’ютерного збирання й опрацювання інформації.

Фахівець підготовлений до планування та управління фінансовими потоками, фінансово-господарської роботи у відповідних підрозділах підприємств, установ та організацій усіх форм власності на посадах: брокер (посередник) з цінних паперів, маклер біржовий, агент страховий, інспектор ( цін, з інвентаризації, кредитний, податкової служби, митної служби ), бухгалтер, касир-експерт, ревізор.

Термін навчання:
денна форма - на основі базової загальної середньої освіти – 2 р. 10 міс.
заочна форма - на основі повної загальної середньої освіти – 1 р.10 міс.


Навчальний процес у машинобудівному коледжі Навчальний процес у машинобудівному коледжі

Галузь знань
– 11 Математика та статистика
Спеціальність – 113 Прикладна математика
Кваліфікація – Технік-програміст
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Фахівець повинен знати:
- діючі стандарти, системи числень, шифрів і кодів;
- види інформаційних систем;
- конфігурації персональних комп’ютерів;
- апаратне та програмне забезпечення;
- методи роботи з інформаційними системами;
- робочі програми, інструкції, макети та інші керівні матеріали, які визначають послідовність і техніку виконання розрахункових операцій;
- види технічних носіїв інформації, правила їх зберігання та експлуатації;
- сучасні технології автоматизованої обробки інформації;
- формалізовані мови програмування;
- основи програмування;
- методи проведення розрахунків і обчислювальних робіт;
- математичні методи побудови графічних образів, мови графічного опису;
- елементи прикладного програмного забезпечення автоматизованих систем;
- математичні методи аналізу та опису процесів та систем;
- банківські інформаційні системи;
- основи економіки, організації праці та виробництва.

Фахівець повинен вміти: - виконувати роботу з підготовки технічних носіїв інформації;
- обґрунтовувати вибір операційної системи в процесі розробки прикладного програмного забезпечення;
- встановлювати операційні системи та відновлювати їх роботу після аварійних ситуацій;
- здійснювати адміністрування локальних обчислювальних мереж;
- використовувати програмні пакети для проведення математичних і технічних розрахунків;
- створювати креслення, розробляти конструкторську і технологічну документацію засобами систем автоматичного програмування - налагоджувати розроблений програмний продукт за допомогою сучасної технічної бази;
- проводити тестові перевірки і профілактичні огляди технічних засобів обчислювальної техніки;
- розробляти та підтримувати сучасні Web-сторінки та портали;
- вести облік використання машинного часу, обсягів виконаних робіт;
- забезпечувати працездатність обчислювальної техніки, організовувати безпечну експлуатацію інженерно-технічного устаткування й обладнання.

Фахівець підготовлений до діяльності в галузях застосування комп’ютерної техніки, прикладного програмування, математичного моделювання науково-технічних задач на посадах: адміністратор бази даних, програміст прикладний, програміст системний, спеціаліст із застосування комп’ютерів, математик-аналітик з дослідження операцій, має право на видавничу та поліграфічну діяльність, а також у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту.

Термін навчання: денна форма - на основі базової загальної середньої освіти – 3 р. 10 міс.

За 50 років діяльності колективом коледжу підготовлено близько 12 тис. фахівців машинобудівної галузі, керівників середньої ланки виробництва. Щороку до коледжу вступають понад 150 випускників середніх загальноосвітніх закладів м. Дніпропетровська. 100 % випускників коледжу працевлаштовуються на підприємствах міста, з якими коледж укладає всебічні договори.
Основними базами практик та працевлаштування студентів є:

• ВО “Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова”;
• ВАТ “Дніпропетровський стрілочний завод”;
• ВАТ “Дніпроважпапірмаш ім. Артема”;
• ВАТ “Дніпроважмаш”;
• ВАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків”;
• ВАТ "Дніпропетровський агрегатний завод";
• Комунальне підприємство «Міське управління справами» Дніпровської міської ради;
• ПАТ КБ “ПриватБанк;
• ПАТ «Інтерпайп НТЗ»;
• ІП “Ексидженсервісіс”.


Матеріальна база

Навчально-лабораторна база коледжу розміщується у трьох навчальних корпусах загальною площею 16910,2 кв. м. в т.ч. навчальна площа складає 10662 кв. м. Для забезпечення навчально-виховного процесу в коледжі обладнано 39 навчальних кабінетів. 4 лабораторії, 7 комп'ютерних класів, 2 мультимедійні класи, методичний кабінет, дві спортивні зали, спортивний майданчик, тир, навчально-виробничі майстерні, актова зала, бібліотека з читальною залою (книжковий фонд складає понад 70 тис. примірників, читальна зала розрахована на 60 місць). В коледжі працює їдальня на 150 посадкових місць та буфет.

Лабораторії коледжу оснащені діючими моделями металообробного обладнання, навчальними тренажерами, промисловими роботами, мікроконтролерами тощо. Навчально-виробничі майстерні обладнані металорізальними верстатами, в т.ч. верстатами з програмним управлінням.

Машинобудівний коледж Машинобудівний коледж
 

Керівний склад

В.о. директора - Черніков Сергій Іванович, тел.: 375-71-52, приймальня, тел.: 375-71-52.
Заст. директора з навчально-методичної роботи - Полякова Світлана Вікторівна, тел.: 794-57-78.
Заст. директора з навчально-виробничої роботи – Лиска Володимир Григорович.
Заст. директора з адміністративно-господарської роботи – Осінцев Павло Володимирович.

Навчально-виховний процес забезпечують 48 педагогічні працівники, 58% з них мають вищу кваліфікаційну категорію, 10% педагогічні звання.

 

Структурні підрозділи та служби

Машинобудівне відділення – завідувач відділення Бринзіна Наталія Михайлівна.
Технологічне відділення – 
зав. відділення Бринзіна Наталія Михайлівна.
Економічне відділення (тел. 794-57-79), зав. відділення – Сиса Леся Юріївна.
Електромеханічне відділення – зав. відділення Прокуда Галина В’ячеславівна.
Навчальний відділ (тел. 794-57-80), керівник відділу – Сінодов Ігор Борисович.
Бібліотека (тел. 794-57-79), зав. бібліотекою – Євсєєнко Тетяна Дмитрівна.
Відділ кадрів (тел. 794-57-80), керівник відділу Ніколаєва Світлана Федорівна.
Бухгалтерія (тел. 375-71-53), головний бухгалтер Бохан Наталія Володимирівна.
Відділ охорони праці (тел. 31-15-08), інженер з охорони праці – Рубцова Алла Абрамівна.
Юридичний відділ (тел. 31-15-13), юрисконсульт – Григорчук Віталій Анатолійович.

Студентське життя

Відповідно до Положення про студентське самоврядування в Машинобудівному коледжі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара створена і працює студентська рада.

Студентська рада разом з профспілковим комітетом і адміністрацією планує заходи на навчальний рік, серед яких: театралізована вистава до Дня знань, святковий концерт до Дня вчителя, конкурсно-розважальна програма до Дня студента, військово - спортивне свято до Дня збройних сил України, тощо.

Студентська рада тісно співпрацює з районним та міським комітетами у справах сім'ї та молоді.

Студенти вирішують питання самообслуговування, успішності та відвідування занять, збереження навчально-матеріальної бази. Приймають участь у вирішенні соціальних питань: призначення стипендії, надання матеріальної допомоги та матеріального заохочення студентів.

Через студентське самоврядування кожний студент може розкрити свої індивідуальні здібності, випробувати свої якості організатора та керівника, готуючи себе до подальшої трудової діяльності.

Студенти коледжу постійно беруть участь в міських, обласних, республіканських олімпіадах з дисциплін, показують високий рівень знань, отримують призові місця, чим підтверджують компетентність і професіоналізм викладачів, які їх готують. В коледжі діють предметні гуртки, гуртки художньої творчості, спортивні секції.

Студенти коледжу неодноразово стають переможцями в міських спортивних змаганнях з баскетболу, волейболу, футболу, легкої атлетики, плавання, настільного тенісу тощо.

За значні успіхи у навчанні та громадському житті кращим студентам коледжу щорічно призначаються іменні стипендії: Президента України, Верховної Ради України, обласна іменна стипендія, стипендія міської ради.

Машинобудівний коледж оголошує прийом студентів

Денна форма навчання - на базі 9 класів за спеціальностями:
• "Галузеве машинобудування" Кваліфікація - технік-технолог. Термін навчання: 3 роки 10 міс.
• "Прикладна механіка" Кваліфікація – електромеханік. Термін навчання: 3 роки 10 міс.
• "Підприємство,торгівля та біржова діяльність" Кваліфікація - молодший спеціаліст з економіки підприємства. Термін навчання: 2 роки 10 міс.
• "Фінанси, банківська справа та страхування" Кваліфікація - молодший спеціаліст з фінансів. Термін навчання: 2 роки 10 міс.
• "Прикладна математика". Кваліфікація технік-програміст. Термін навчання: 3 роки 10 міс.

Заочна форма навчання - на базі 11 класів за спеціальностями:
• "Галузеве машинобудування". Кваліфікація технік-технолог (механіка). Термін навчання: 2 роки 10 міс.
• "Прикладна механіка"  Кваліфікація – електромеханік. Термін навчання: 2 роки 10 міс.
• "Підприємство, торгівля та біржова діяльність". Кваліфікація - молодший спеціаліст з економіки підприємства. Термін навчання: 1 рік 10 міс.
• "Фінанси, банківська справа та страхування". Кваліфікація - молодший спеціаліст з фінансів. Термін навчання: 1 рік 10 міс. 

Випускники коледжу продовжують навчання в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара або працевлаштовуються.

Строки прийому заяв, документів та проведення вступних випробувань:
 

Етапи вступної компанії
На базі 9 класів:
денна форма навчання
На базі 11 класів
заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів
03.07.2017
12.07.2017
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, проходити співбесіди
14.07.2017
01.08.2017
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступні екзамени
08.08.2017
Строки проведення вступних випробувань
17.07. - 22.07.17
28.07. - 07.08.17

Вступні випробування для вступників на базі 9-класів:
- українська мова (тести);
- математика (тести).

Конкурсні предмети для вступників на базі 11 класів викладені на сайті коледжу: mcdnu.dp.ua
Студенти коледжу мають право навчатися в коледжі за двома спеціальностями.

Адреса коледжу: 49081 м. Дніпро, вул. Бердянська, 5. Контактний телефон: 375 71 52.

Офіційний web-сайт: mcdnu.dp.ua     Електронна пошта: mc-dnu@ua.fm

Їхати тролейбусами № 3, 7, 15, 17, 18, 20 до зупинки «Парк Сагайдак» або трамваєм № 9 до зупинки «Машинобудівний коледж».