На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Навчально-методичний центр доуніверситетської підготовки

вул. Казакова, 18, корпус 14, ауд. 110
Телефон: (056) 766-49-53

 

Центр довузівської підготовки

Навчально-методичний центр доуніверситетської підготовки (НМЦДП) створено за рішенням Вченої ради ДНУ та згідно з наказом ректора в 2009 р. на базі факультету довузівської підготовки. Головною метою діяльності Центру є сприяння реалізації “Національної доктрини розвитку освіти” та державної політики, спрямованої на розвиток принципів наступності та безперервності освіти молоді, органічне поєднання освіти і науки, на створення оптимальних умов творчого розвитку особистостей дітей та молоді.

Основні напрями діяльності Центру обіймають усі напрями діяльності його структурних підрозділів та визначаються завданнями, що ними вирішуються, зокрема:

 • об’єднання на єдиній науково-методичній основі наявних та перспективних форм доуніверситетської підготовки, науково-методична допомога викладачам та спеціалістам закладів середньої та професійно-технічної освіти;
 • сприяння розвитку здібностей, інтересів та нахилів дітей різних вікових категорій на основі розробки та реалізації відповідних програм навчання та сучасних досягнень педагогічної науки.
До складу НМЦДП входять: Підготовчі курси, Регіональний навчально-методичний центр моніторингу освіти, Регіональний центр безперервної освіти “Придніпров’я”.

Особи з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили навчання в структурних підрозділах Навчально-методичного центру доуніверситетської підготовки, у разі вступу в університет на навчання за природничо-математичним або інженерно-технічним напрямом підготовки на основі повної загальної середньої освіти додатково можуть отримати 5 % конкурсного балу. Додаткові бали нараховують за умови, що обсяг навчальних аудиторних годин підготовки до вступу становить не менше 150, а термін навчання – не менше 3 місяців.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

 Керівний склад центру

Директор Центру – Катан Володимир Олександрович, кандидат фізико-математичних наук.

 Підготовчі курси

Адреса: м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 35, корп. 4, ауд. 55
Телефон: (056) 766 49 53, (066) 337 21 06
E-mail: pk2022@i.ua

Директор – Грушка Віктор Володимирович, кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної та економічної географії.

Підготовчі курси

Підготовчі курси Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара функціонують з 1954 р. і готують слухачів до вступу на всі напрями університету. Підготовчі курси мають дві форми навчання – вечірню і заочну. Тривалість навчання на вечірній формі – 8, 6 та 3 місяці; на заочній – 9 місяців.

Навчання на курсах допомагає слухачам безпосередньо наблизитися до вимог, що ставляться зовнішнім незалежним оцінюванням (ЗНО), виробляє вміння творчо оперувати своїми знаннями, дає змогу переконатися в слушності вибору професії, формує морально-вольові якості майбутніх студентів.

Найважливіше завдання сьогодення роботи Підготовчих курсів – допомогти підготуватися до ЗНО випускникам навчальних закладів системи загальної середньої освіти та випускникам попередніх років, а також набути необхідних знань для успішного оволодіння програмних вимог навчальних планів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Заняття на Підготовчих курсах проводяться за всіма предметами ЗНО (математика, фізика, українська мова, українська література, хімія, біологія, географія, англійська мова, історія України) за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Також на Підготовчих курсах здійснюється підготовка до творчого конкурсу для вступу на факультет систем та засобів масової комунікації за напрямом підготовки «Журналістика».

На Підготовчих курсах працюють висококваліфіковані викладачі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Регіональний навчально-методичний центр моніторингу освіти

Адреса: м. Дніпро, вул. Казакова 18, корп. 14, ауд.110
Телефон: (056) 766-49-04
E-mail: rcmo-mmf@i.ua
Веб-сайт: www.rcmo.dnu.dp.ua

Директор  Балашова Тетяна Василівна.

У структурі Регіонального навчально-методичного центру моніторингу освіти Навчально-методичного центру доуніверситетської підготовки Дніпровського національного університету ім.О.Гончара працюють такі підрозділи:

 1. Малий університет

здійснює навчання учнів 6-11 класів за наступними предметами: математика, фізика, біологія, хімія, історія України, географія, українська мова, українська література, англійська мова, та надає можливість безкоштовного відвідування демонстраційних занять з японської і китайської мов. Учні забезпечуються методичною літературою, тренувальними вправами, контрольними роботами. Викладання проводиться провідними фахівцями університету та кращими вчителями шкіл м. Дніпра.

Термін навчання – 7 місяців (з жовтня по квітень включно), заняття проводяться у неділю.

2. Навчальні бази 

Університет укладає договір із закладом середньої освіти, який отримує статус Навчальної бази Регіонального навчально-методичного центру моніторингу освіти НМЦДП ДНУ ім. Олеся Гончара. При Навчальній базі організується факультатив, який працює під керівництвом і з методичним забезпеченням РНМЦМО. Лекції та семінарські заняття для учнів Навчальних баз проводяться на території цих навчальних закладів із залученням викладачів університету та викладачів середніх загальноосвітніх закладів. Навчання здійснюється за навчальними планами та програмами, розробленими Центром і узгодженими з Навчальною базою.

Термін навчання на Навчальних базах – 7 місяців.

3. Поточний моніторинг рівня знань

учнів 6-11 класів зі шкільних предметів проводиться на базі РНМЦМО в міру комплектування груп або на базі закладу середньої освіти після укладення з ними відповідного договору.

4. Адаптаційні курси

з математики, фізики, хімії для студентів першого курсу університету. Створені у 2006 році з метою коригування знань студентів у зв’язку з впровадженням Болонського процесу в систему вищої освіти. З 2010 року на базі Адаптаційних курсів проводиться набір студентів четвертого курсу для підготовки до фахового вступного випробування з іноземної мови на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Перспективи роботи Регіонального навчально-методичного центру моніторингу освіти:

 • подальше розширення мережі Навчальних баз у Придніпровському регіоні;
 • відкриття експрес-курсів для абітурієнтів як на базі ДНУ, так і в районах області;
 • продовження роботи з ДОЛІФМП з питань організації та проведення Відкритого обласного математичного турніру «Еврика».

Регіональний центр безперервної освіти «Придніпров’я»

E-mail: pridneprovie@i.ua
Сторінка В помощь абитуриенту ДНУ в соціальній мережі Facebook.

Регіональний центр безперервної освіти «Придніпров`я» (РЦБО «Придніпров`я») створено у 1993 році з метою пошуку обдарованих дітей і підготовки їх до навчання в ДНУ. До складу Регіонального центру безперервної освіти «Придніпров`я» на теперішній час входять 105 навчальних закладів, розташованих у Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій та Херсонській областях.

Основною метою функціонування РЦБО «Придніпров`я» є удосконалення виконання загальних завдань та функцій, пов’язаних з неперервною підготовкою висококваліфікованих спеціалістів, здійснення організаційно-методичної та профорієнтаційної роботи доуніверситетського навчання серед учнів загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладів, організації проведення олімпіад, тестування та поточний моніторинг рівня знань випускників навчальних закладів центру.

Робота центру «Придніпров'я» має профорієнтаційний характер:

 • аналіз результатів вступу до ДНУ випускників навчальних закладів РЦБО «Придніпров`я»;
 • організація проведення Ради директорів навчальних закладів РЦБО «Придніпров`я» з метою профорієнтаційної роботи, пошуку нових форм співпраці та  забезпечення функціювання ланцюжка «середня школа  університет»;
 • робота з організації та аналізу результатів атестаційних випробувань та тестування;
 • співпраця ДНУ з Управлінням освіти і науки Дніпропетровської держадміністрації, щодо профорієнтаційної роботи зі сільською молоддю;
 • участь в організації «Днів відкритих дверей»;
 • проведення соціологічного опитування учнів навчальних закладів РЦБО «Придніпров’я» щодо бажання вступу до ДНУ для коригування профорієнтаційною діяльністю університету; 
 • організація зустрічей керівників факультетів та завідувачів кафедрами ДНУ з учнями 10-11 класів та їх батьками.