Версія для друку

Навчально-методичний центр доуніверситетської підготовки

вул. Казакова, 18, корпус 14, ауд. 110
Телефон: (056) 766-49-04, (099) 919 97 02

 

Центр довузівської підготовки

Навчально-методичний центр доуніверситетської підготовки (НМЦДП) створено за рішенням Вченої ради ДНУ та згідно з наказом ректора в 2009 р. на базі факультету довузівської підготовки. Головною метою діяльності центру є сприяння реалізації “Національної доктрини розвитку освіти” та державної політики, спрямованої на розвиток принципів наступності та безперервності освіти молоді, органічне поєднання освіти і науки, на створення оптимальних умов творчого розвитку особистостей дітей та молоді.

Основні напрями діяльності центру обіймають усі напрями діяльності його структурних підрозділів та визначаються завданнями, що ними вирішуються, зокрема:
  • об’єднання на єдиній науково-методичній основі наявних та перспективних форм доуніверситетської підготовки, науково-методична допомога викладачам та спеціалістам закладів середньої та професійно-технічної освіти;
  • сприяння розвитку здібностей, інтересів та нахилів дітей різних вікових категорій на основі розробки та реалізації відповідних програм навчання та сучасних досягнень педагогічної науки.
До складу НМЦДП входять: підготовчі курси та відділ моніторингу освіти.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Керівний склад центру

В. о. директора центру – Штець Марія Ігорівна.

Адреса: м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 35, корп. 4, ауд. 55
Телефон: (056) 766 49 53, (066) 337 21 06
E-mail: pk2022@i.ua

Підготовчі курси

Підготовчі курси Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара функціонують з 1954 р. і готують слухачів до вступу на всі напрями університету. Підготовчі курси мають вечірню форму навчання. Тривалість навчання на вечірній формі – 8, 6 та 3 місяці;

Навчання на курсах допомагає слухачам безпосередньо наблизитися до вимог, що ставляться зовнішнім незалежним оцінюванням (ЗНО), виробляє вміння творчо оперувати своїми знаннями, дає змогу переконатися в слушності вибору професії, формує морально-вольові якості майбутніх студентів.

Найважливіше завдання сьогодення роботи підготовчих курсів – допомогти підготуватися до ЗНО випускникам навчальних закладів системи загальної середньої освіти та випускникам попередніх років, а також набути необхідних знань для успішного оволодіння програмних вимог навчальних планів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Заняття на підготовчих курсах проводяться за всіма предметами ЗНО (математика, фізика, українська мова, українська література, біологія, географія, англійська мова, історія України) за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

На підготовчих курсах працюють висококваліфіковані викладачі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Відділ моніторингу моніторингу освіти

Адреса: м. Дніпро, вул. Казакова 18, корп. 14, ауд.110
Телефон: (056) 766-49-04
E-mail: rcmo-mmf@i.ua
Веб-сайт: www.rcmo.dnu.dp.ua
Сторінка Facebook: «На допомогу вступникові ДНУ»

Начальник відділу – Балашова Тетяна Василівна.

У структурі відділу моніторингу освіти Навчально-методичного центру доуніверситетської підготовки Дніпровського національного університету ім. О. Гончара працюють такі підрозділи:

1. Малий університет

Здійснює навчання учнів 6-11 класів за наступними предметами: математика, фізика, біологія, хімія, історія України, географія, українська мова, українська література, англійська мова. Малий Університет надає можливість поглибленого опанування учнями предметів шкільного циклу, підготовки до ЗНО.
Учні забезпечуються методичною літературою, тренувальними вправами, контрольними роботами та отримують інформаційно-консультаційну допомого під час вибору професії. Викладання проводиться провідними фахівцями університету.

Термін навчання – 7 місяців (з жовтня по квітень включно), заняття проводяться у неділю.

2. Адаптаційні курси

Створені у 2006 році з метою коригування знань з математики, фізики, хімії для студентів першого курсу університету.

Із 2010 року на базі Адаптаційних курсів проводиться набір студентів четвертого курсу для підготовки до фахового вступного випробування з іноземної мови на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (формат ЗНО).