ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Наукові журнали

Roxolania Historica

Тетеря С. А., Костюк Н. В. (Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав») Традиційна культура Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) за матеріалами польових досліджень. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 94–104. DOI: 10.15421/30180106.
Завантажити

Платмір Я. Л. (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). Суспільні процеси початку ХХ ст. в осмисленні наддніпрянської інтелігенції. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 80–92. DOI: 10.15421/30180105.
Завантажити

Посунько О. М. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Різноманіття правових традицій в судовій практиці Катеринославщини останньої чверті ХVІІІ ст. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 63–79. DOI: 10.15421/30180103.
Завантажити

Амеліна О. С. (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова). Тематика козацького здобичництва на сторінках «Записок Одеського товариства історії та старожитностей». Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 56–62. DOI: 10.15421/30180102.
Завантажити

Репан О. А. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Воєнно-політична взаємодія українського населення Вольностей Війська Запорозького низового з іншими етносами в середині XVII–XVIII ст. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. С. 38–55. doi: 10.15421/30180102.
Завантажити

Світленко С. І. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Формування історичної україністики у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара періоду 1918 – початку 1930-х рр. Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). С. 11–36. DOI: 10.15421/30180101.
Завантажити

 Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1(16). 296 с. DOI: 10.15421/301801.
Завантажити