ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпропетровського університету

Ракетно-космічна техніка


Вісник Дніпропетровського університету імені Олеся Гончара. Серія: Ракетно-космічна техніка.
     Науковий журнал. Заснований у 1993 р.  


Науковий журнал «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Ракетно-космічна техніка» (ISSN 2409-4056) друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара згідно з щорічним планом видань, починаючи з 1997 року.

Науковий журнал входить до «Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (технічні науки)», наказ Міністерства науки і освіти України від 21.12.2015р. №1328, додаток 8, п. 20; свідоцтво про держреєстрацію КВ №21508-11408Р від 17.06.2015р.

Вісник містить оглядові статті з матеріалами наукових досліджень, тематика та основна спрямованість яких торкаються питань актуальних проблем ракетно-космічної техніки: проектування і виробництва конструкцій, двигунобудування, конструкційних матеріалів, динаміки польоту, систем керування, математичного моделювання процесів і систем.

Науковий журнал є періодичним виданням, яке орієнтоване на фахівців у галузі ракетно-космічної техніки, наукових працівників, викладачів ВНЗ, аспірантів та студентів старших курсів. Журнал видається 1 раз на рік.

Адрес редколегії: 49050, Україна, Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Наукова 1, корп. 10, фізико-технічний факультет.

Відп. редактор - доктор техн. наук, професор Шептун Ю.Д. 

Телефон: (067) 633–91–84. E-mail: udsheptun@rambler.ru

Електронні версії Вісника розміщено також на сайті Національної бібліотекі України імені В. І. Вернадського www.nbuv.gov.ua


 2013, Вип. 16
Завантажити

2015, Вип. 18
Завантажити

 2014, Вип. 17
Завантажити

 2016, Вип. 19
Завантажити

 2017, Вип. 20
Завантажити