ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпропетровського університету

Ракетно-космічна техніка


Вісник Дніпропетровського університету ім. Олеся Гончара. Серія: Ракетно-космічна техніка.
                                               Науковий журнал. Заснований у 1993 р.  

Науковий журнал «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Ракетно-космічна техніка» ( ISSN 2409-4056 ) друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара згідно з щорічним планом видань, починаючи з 1997 року.

Науковий журнал входить до «Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (технічні науки)», наказ Міністерства науки і освіти України від 21.12.2015р. № 1328, додаток 8, п. 20; свідоцтво про держреєстрацію КВ № 21508-11408Р від 17.06.2015р.

Вісник містить оглядові статті з матеріалами наукових досліджень, тематика та основна спрямованість яких торкаються питань актуальних проблем ракетно-космічної техніки: проектування і виробництва конструкцій, двигунобудування, конструкційних матеріалів, динаміки польоту, систем керування, математичного моделювання процесів і систем.

Науковий журнал є періодичним виданням, яке орієнтоване на фахівців у галузі ракетно-космічної техніки, наукових працівників, викладачів ВНЗ, аспірантів та студентів старших курсів. Журнал видається 1 раз на рік.

Адрес редколегії: 49050, Україна, Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Наукова 1, корп. 10, фізико-технічний факультет.
Відп. редактор - доктор техн. наук, проф. Шептун Ю.Д. 
Телефон: (067) 633–91–84. E-mail: udsheptun@rambler.ru

Електронні версії Вісника розміщено також на сайті Національної бібліотекі України ім. В.І. Вернадського www.nbuv.gov.ua 2013, Вип. 16
Завантажити

2015, Вип. 18
Завантажити

 2014, Вип. 17
Завантажити

 2016, Вип. 19
Завантажити