ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Психологія

«Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Психологія» – це науковий журнал, який приймає статті високої якості, підготовлені стосовно найрізноманітніших питань дослідження. Вісник видається щорічно та запрошує стати своїми авторами професорів, науковців, студентів, експертів та практиків, зацікавлених у публікації результатів своїх наукових здобутків у різних академічних галузях психології та освіти.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (Постанова № 1-05/8 від 22.12.2010 р.).
Журнал друкується згідно з Свідоцтвом державної реєстрації друкованого засобу масової інформації Серія КВ №21545-11445Р від 21.08.2015 року.
Мови видання: українська, російська, англійська.

Редакційна колегія
До редакційної колегії Вісника входять як професори Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, так і науковці інших регіонів України і світу.

Голова редакційної колегії:
д-р психол. наук, проф., член-кор. НАПН України Е. Л. Носенко (завідувач кафедри педагогічної та вікової психології ДНУ імені Олеся Гончара)

Заступник голови редакційної колегії:
д-р психол. наук, проф. І. Ф. Аршава (завідувач кафедри загальної психології та патопсихології ДНУ імені Олеся Гончара)

Науковий секретар редакційної колегії:
канд. психол. наук, доц. О. О. Байєр (доцент кафедри педагогічної та вікової психології ДНУ імені Олеся Гончара)

Члени редакційної колегії:

  • Phebe Cramer, Professor of Psychology, Bronfman Science Center, Williams College, USA
  • Irena Kokina, Dr. Psych., Assoc. Professor, Daugavpils University, Latvia
  • Prof. Nino Kemertelidze, Vice-Rector of Grigol Robakidze University, Georgia
  • д-р психол. наук, проф. О. Ф. Іванова (завідувач кафедри загальної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна)
  • д-р. психол. наук, доц. В. М. Чорнобровкін (завідувач кафедри психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченко)
  • д-р. психол. наук, доц. В. А. Чорнобровкіна (професор кафедри психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченко)
  • д-р психол. наук, проф. Н. Ф. Шевченко (завідувач кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Запорізького національного університету)
  • д-р психол. наук, проф. О. І. Богучарова (професор кафедри соціальної психології і психології управління Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара)

Офіційна сторінка Вісника ДНУ: Психологіяhttp://psyresearch.dp.ua

- Вісник 2016 року

Завантажити

- Вісник 2015 року

Завантажити

- Вісник 2014 року

Завантажити

- Вісник 2013 року

Завантажити

- Вісник 2012 року

Завантажити

- Вісник 2011 року

Завантажити

Вісник 2017 року

Завантажити