ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

План проведення конференцій на базі ДНУ

План
проведення науково-методичних та науково-практичних конференцій та семінарів на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2019 році.

Назва заходу Факультет, кафедра
відповідальні за проведення,
ел. адреса, телефон
Місце та термін
проведення
К-сть учасників Міністерства, відомства або установи,
що є співорганізаторами заходу
1. ХХХ сесія Дніпровського осередку Наукового товариства імені Шевченка Історичний факультет, кафедра історії України, Світленко С.І., Дяченко О.В.,
т. (056)374-98-60, 374-98-59
м. Дніпро,
15 березня 2019 р.
30-40 Дніпровський осередок НТШ
2.  Семінар при науковій раді НАН України з проблем “Кібернетика” “Сучасні проблеми оптимізації та дискретної математики” Факультет прикладної математики,
Кісельова О. М. (056) 745-14-11,
Kiseleva47@ukr.net
м. Дніпро,
протягом року
34 НАН України
3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна – горизонти майбутнього: соціально-гуманітарний контекст» ФСНМВ, кафедра філософії,
Шевцов С.В.,
т. (056) 374-98-71
м. Дніпро,
21-22
березня 2019 р.
100 Міністерство освіти і науки України.
4. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми джерелознавства та історіографії історії України», присвячена пам’яті проф. М.П. Ковальського (до 90-річчя з дня народження) Історичний факультет,
Журба О. І., Святець Ю. А.,
т. (056)374-98-62, 374-98-64
м. Дніпро,
22 березня 2019 р.
100 Міністерство освіти і науки України, Інститут іс-торії України НАНУ, Інститут української архео-графії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ, Національний університет «Острозька академія», Державний архів Дніпропетровської області, Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. І. Яворницького
5. XXІV Міжвузівська студентська наукова конференція “Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України” Факультет економіки, кафе-дра банківської справи,
Шевцова О.Й.,
т. (0562)46-04-03
м. Дніпро,
28 березня 2019р.
65
6. Міжнародна наукова конференція «Освіта та наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку» ФСНМВ, кафедра міжнародних відносин,
Висоцький О.Ю.,
т. (056)374-98-69
м. Дніпро,
29-30 березня 2019 р.
200 Близькосхідний технічний університет (Middle East Technical University (METU), Венеціанський Університет Ка-Фоскарі (Ca’ Foscari University of Venice)
7. X Регіональна науково-практична студентська конференція «Шляхи адаптації національної економіки до сучасних викликів глобалізації» Факультет економіки, кафе-дра економіки та управління національним господарством,
Стеблянко І.О., Сардак С.Е., Дон О.Д., т. 056 373-12-14
м. Дніпро,
3 квітня
2019 р.
150
8. VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток бізнес-аналітики, обліку та оподаткування в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем» Факультет економіки, кафедра статистики , обліку та економічної інформатики,
Єлісєєва О.К.
т. (056)745-43-24
м. Дніпро,
11-12 квітня
2019 року
100 Міністерство освіти і науки України, Головне управління статистики у Дніпропетровській області, Університету фінансів і управління м. Варшава (Польща), Білоруський державний університет (Білорусь), Вроцлавський університет, м. Вроцлав (Польща), Лодзинський університет, м. Лодзь (Польща), Університет доктора професора Асена Златарова, м. Бургас (Болгарія), Лодзинський університет (Польща), Університету Міколая Коперніка в Торуні (Польща)
9.  Регіональна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору» ФУІФМ, кафедра іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей, Пономарьова Л. Ф.,
т. (056)373-12-53;
Посудієвська О.Р.
т. (050)535-11-33.
м. Дніпро,
11-12 квітня
2019 року
60 Міністерство освіти і науки України
10. Міжнародна наукова конференція «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах» Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра загального та слов’янського мовознавства,
Пристайко Т.С, Турута І. І.,
т. (056) 374-98-80,
е-mail: kafedra_UZR@i.ua
м. Дніпро,
12-13 квітня 2019 р.
90 Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Західночеський університет у Пльзені, (Чеська Республіка), Університет імені Адама Міцкевича в Познані, Інституту російської і української філології (Польща)
11. XV Регіональна студентська науково-практична конференція „Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія” Факультет систем та засобів масової комунікації, кафера масової та міжнародної комунікації,
Демченко В.Д.,
т. (056)373-12-41
fszmk2005@ukr.net
Гудошник О. В.,
т. (056)373-12-33
ovgudoshnik@gmail.com
м. Дніпро,
18 квітня
2019 р.
60 Національна Спілка журналістів України (Дніпровське відділення)
12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та реабілітації в сучасних умовах» Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації, кафедра фізичного виховання та спорту, Саричев В.І.,
т. +38093-302-45-22
м. Дніпро,
18 квітня
2019 р.
100 Дніпропетровське обласне відділення комітету з фізичного виховання та спорту
13. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» Факультет економіки, кафедра економічної кібернетики, Іванов Р.В.
т. (056)745-12-85
м. Дніпро,
18-19 квітня 2019 р.
300 Міністерство освіти і науки України; Запорізька державна інженерна академія (м. Запоріжжя, Україна); Інститут економіки ім. Паата Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія); Клайпедський університет, (м. Клайпед, Литва); Вища Лінгвістична Школа (м. Ченстохова, Польща); Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень (м. Дніпро, Україна); Університет прикладних наук(м. Міттвайда, Німеччина); Університет професора доктора Асена Златарова (м. Бургас, Болгарія); Адміністрація м. Громадка (Польща)
14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціальної прогностики» Факультет суспільних наук і міжнародних відносин,
кафедра соціології,
Кривошеїн В.В.,
тел. (056)374-98-65
м. Дніпро,
19 квітня
2019 р.
100 Дніпропетровське обласне відділення Соціологічної асоціації України, Дніпровська обласна державна адміністрація
15. ХІ Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя» Історичний факультет, кафе-дра історії України, Світленко С.І.,
Святець Ю.А.,
т. (056)374-98-60,
374-98-64
м. Дніпро,
19 квітня
2019 р.
50 Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Державний архів Дніпропетровської області, Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. І. Яворницького, Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей, Дніпропетровський осередок Національної спілки краєзнавців, ГО «Інститут суспільних досліджень», м. Дніпро
16. Регіональна науково-практична конференція «Політична наука і політичні технології у транзитивних реаліях» Факультет суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра політології,
Боярська О. А.,
т./ф. (056)374-98-67,
(098) 117-77-14
м. Дніпро,
20 квітня
2019 р.
50 ГО «Спілка виборців міста Дніпра»
17. V Всеукраїнський форум студентів, аспірантів та молодих учених Науково-дослідна частина, Полішко О. М.
тел. (056) 760-93-54,
e-mail: onti_dnu@i.ua,
information_dep@dnu.dp.ua
м. Дніпро,
25–26 квітня
2019 р.
150 Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Дніпровська обласна рада; Міжнародна корпорація Noosphere ventures; ДП «Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля»; Національний центр аерокосмічної освіти молоді України імені О. М. Макарова
18. III регіональна студентська науково-практична конференція «Мовна модель сучасного інформаційного простору» Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра іноземних мов для соціально-економічних спеціальностей,
Ваняркін В.М.,
т. (056)744-32-24
м. Дніпро,
25-26 квітня 2019 р.
30-50
19. XXI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос» Фізико-технічний факультет, Давидов С.О.,
т. (056)760-94-62,
ф. 8-10-380-56-776-83-79,
sdavydov1960@gmail.com
м. Дніпро,
10-12 квітня
2019 р.
500 Національна академія наук України, Національне космічне агентство України, Міністерство освіти і науки України, Національний центр аерокосмічної освіти молоді, Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне»», Державне підприємство виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод», Інститут Технічної механіки НАН України, Євразійський національний університет ім. Л.Н. Гумільова, Білоруський державний технічний університет
20. XVII Всеукраїнська конференція-конкурс науково-дослідних робіт школярів «Зоряний шлях» Фізико-технічний факультет, Давидов С.О.,
т. (056)760-94-62,
ф. 8-10-380-56-776-83-79
sdavydov1960@gmail.com
м. Дніпро,
квітень
2019 р.
180 Національне космічне агентство України, Міністерство освіти і науки України, Національний центр аерокосмічної освіти молоді України, Національний технічний університет України “КПІ”, Національний аерокосмічний університет м. М.Є. Жуковського “ХАІ”, Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне»», Український державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді та інформаційних технологій
21. Всеукраїнська наукова конференція «Література в контексті культури» Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра зарубіжної літератури, Гусєв В. А.,
т. 0675629782,
e-mail: E-mail
м. Дніпро,
16-17 травня
2019 р.
50 Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
22. IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування» Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей,
Пономарьова Л.Ф.;
т. (056)373-12-53;
Знанецька О. М.,
т. (097)392-52-85
м. Дніпро,
17 - 18
травня
2019 р.
75 Міністерство освіти і науки України
23. Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми вітчизняного права» в рамках VIII читань пам’яті В.М. Корецького Юридичний факультет,
Соколенко О. Л.,
т. (056)374-97-12;
e-mail: dnu_pravo@ukr.net
Кобрусєва Є. А.,
т. (056)373-12-19,
kobruseva22@gmail.com
Сачко О. В.,
e-mail: 123criminal@ukr.net
м. Дніпро,
17- 18 травня
2019 р.
150 Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Міністерство освіти і науки України
24. XVII Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії Хімічний факультет, кафедра аналітичної хімії,
Маторіна К.В.,
т. 096-923-17-88
м. Дніпро,
20-23 травня
2019 р.
100 Інститут органічної хімії НАН України (м. Київ), Науково-виробнича фірма «Отава» (м. Київ)
25. Міжнародна наукова конференція «Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність» Факультет суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин, Висоцький О.Ю.,
т. 056-374-98-69
м. Дніпро,
24-25 травня
2019 р.
200 Близькосхідний технічний університет (Middle East Technical University (METU), Венеціанський Університет Ка-Фоскарі (Ca’ Foscari University of Venice)
26. Міжнародна наукова конференція «Безпека в сучасному світі» Факультет суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин, Висоцький О.Ю.,
т. 056-374-98-69
м. Дніпро,
27-28 вересня 2019 р.
200 Близькосхідний технічний університет (Middle East Technical University (METU), Венеціанський Університет Ка-Фоскарі (Ca’ Foscari University of Venice)
27. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю з дня народження чл.-кор. НАН України, д.б.н., професора А. П. Травлєєва «Геоботанічні, ґрунтові та екологічні дослідження лісових біогеоценозів степової зони: історія, сучасність, перспективи» Біолого-екологічний факультет, кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології, Горбань В. А.,
т. (050)362-45-90
м. Дніпро,
11 вересня 2019 р.
100 Національна академія наук України, Відділення загальної біології, Наукова рада з проблем ґрунтознавства НАН України
28. ІІ Міжнародна науково-практична конференція пам’яті академіка В.І. Моссаковського «Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій» (до 100-річчя з дня народження) реестраційна форма Механіко-математичний факультет, кафедра теоретичної та комп’ютерної механіки, Лобода В. В.,
т. (056)776-82-64
м. Дніпро,
25-27
вересня 2019 р.
150 Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне»» ім. Янгеля, Інститут технічної механіки Національної Академії Наук України і Державного Космічного агентства України
29. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Придніпровські соціологічні читання» Факультет суспільних наук і міжнародних відносин,
кафедра соціології,
Кривошеїн В.В.,
т. (056)374-98-65
м. Дніпро,
1 жовтня
2019 р.
100 Дніпропетровське обласне відділення Соціологічної асоціації України, Запорізький національний університет, Дніпровський державний технічний університет (м. Кам’янське)
30. Всеукраїнська наукова конференція «Теорія наближень і її застосування» Механіко-математичний факультет, кафедра математичного аналізу і теорії функцій,
Пасько А. М.
т. (+38 098) 26-98-501,
e-mail: maitfconf@gmail.com
м. Дніпро,
3-5 жовтня 2019 р.
120 Міністерство освіти і науки України, Інститут математики Національної академії наук України
31. Всеукраїнська наукова конференція «Фікція реальності/Реальність фікції». ХVІІ Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра зарубіжної літератури,
Потніцева Т.М.,
т. 093 390-79-34, t.potnitseva@gmail.com
м. Дніпро,
17– 18 жовтня 2019 р.
70 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київський національний лінгвістичний університет, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Університет імені Альфреда Нобеля
34. Всеукраїнська наукова конференція «“Неложними устами” про світ і людину у світі», присвячена 95-річчю від дня народження Павла Загребельного Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра української літератури;
Олійник Н. П.
т. (097) 081-35-95;
e-mail: kafedra_uul@i.ua;
Заверталюк Н. І. т.
(067) 560-88-16;
e-mail: kafedra_uul@i.ua)
м. Дніпро,
24-25 жовтня 2019 р.
45 Міністерство освіти і науки України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
35. Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Мова лінгвокультурології: теорія vs. емпірія»  Факультет української та іноземної філології й мистецтвознавства, кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців, Панченко О.І.,
т. 0679746277
epanchenko2017@gmail.com
м. Дніпро,
01
листопада
2019 р.
40 Академія наук вищої світи України, Дніпровський державний технічний університет (м. Кам'янське), Дніпровський національний університет залізничного транспорта імені академіка В. Лазаряна, Харківський національний університет ім. В. Каразіна, Інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний университет» (м. Бахмут), Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
36. X Міжнародна наукова конференція «Zoocenosis–2019. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах» Біолого-екологічний факультет, кафедра зоології та екології,
Пахомов О.Є.
т. 050-758-86-51,
a.pakhomov@i.ua
м. Дніпро,
4–6 листопада 2019 р.
200 Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України,
Українська екологічна академія наук, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області
37. Всеукраїнська науково-практична конференція «Романо-германські мови: загальні тенденції розвитку мовних явищ, контрастивні та ареальні дослідження» Факультет української й іноземної мови та мистецтвознавства, кафедра германської філології, кафедра романської філології Кірковсь-ка І. С.,
Ковальова Я. В.,
т. (056) 374-98-74,
374-98-75,
konf.dnipro@gmail.com
м. Дніпро,
10-11
листопада
2019 р.
100 Німецька служба академічних обмінів (DAAD), міська громадська організація «Альянс Франсез», Центр португальської мови ДНУ імені Олеся Гончара, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
38. XVІI Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» Факультет прикладної математики, кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики.
Кісельова О. М.,
т. (056) 745-14-11,
komimk@i.ua
м. Дніпро,
20-22
листопада
2019 р.
230 Інститут кібернетики Національної академії наук України ім. В. М. Глушкова; Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України; Київський національний університет ім. Т. Шевченка
39. Регіональна науково-практична конференція «Студент. Здоров’я. Спорт» Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації, кафедра фізичного виховання та спорту, Саричев В.І.,
т. +38093-302-45-22
м. Дніпро,
21
листопада 2019 р.
85
40. Міжнародна науково-практична заочна конференція «Особистісні ресурси досягнення життєвого успіху: психолого-педагогічний аспект» Факультет психології та спеціальної освіти,
Салюк М.А.,
т. (056) 744-17-70,
(095) 523 29 21,
nestenovo@ukr.net
м. Дніпро,
21-22
листопада
2019 р.
120
41. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп’ютерних систем» Факультет фізики, електроніки, комп’ютерних систем, кафедра радіоелектроніки,
Коваленко О.В.,
т. 067-630-95-27
м. Дніпро,
27-29
листопада
2019 р.
100
42. XI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» Юридичний факультет,
Соколенко О. Л.
т. 056-374-97-12;
e-mail: dnu_pravo@ukr.net
Кобрусєва Є. А.
т. 056-373-12-19, e-mail: kobruseva22@gmail.com
м. Дніпро,
29-30
листопада 2019 р.
120 Міністерство освіти і науки України
43. Міжнародна наукова конференція «Теорія та практика сучасної науки та освіти» Факультет суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин, Висоцький О.Ю.,
т. 056-374-98-69
м. Дніпро,
29-30
листопада 2019 р.
200 Близькосхідний технічний університет (Middle East Technical University (METU), Венеціанський Університет Ка-Фоскарі (Ca’ Foscari University of Venice)
44. ІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Соціологічні дискурси» Факультет суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра соціології,
Кривошеїн В.В.,
т. (056)374-98-65
м. Дніпро,
11 грудня 2019 р.
80 Дніпропетровське обласне відділення Соціологічної асоціації України, Дніпровський державний технічний університет (м. Кам’янське), Запорізький національний університет


Т.в.о. ректора                                   В. В. Іваненко