ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

План проведення конференцій на базі ДНУ

План
проведення науково-методичних та науково-практичних конференцій та семінарів на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2018 році.

Назва заходу Навчальний заклад відповідальний за проведення,
ел. адреса, телефон
Місце та термін
проведення
К-сть учасників Міністерства, відомства або установи,
що є співорганізаторами заходу
1. VІIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації”
Факультет міжнародної економіки, кафедра менеджменту та туристичного бізнесу,
Мешко Н. П., тел. 373-12-16
м. Дніпро, 15 лютого 2018 р. 100 Міністерство освіти і науки України, Вища школа Мітвайда Університет прикладних наук (м. Мітвайда, Німеччина), Університет Дю-Мен (Франція), Економічний університет в Братиславі (м. Братислава, Словаччина), Гданський політехнічний університет (м. Гданськ, Польща)
2. XXIX сесія НТШ у Дніпрі
Історичний факультет, кафедра історії України, кафедра східноєвропейської історії; Світленко С. І., Дяченко О. В.; (056)374-98-60 м. Дніпро, 13 березня 2018 р. 50 Осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Дніпрі
3. XVIІІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку” Факультет міжнародної економіки, кафедра міжнародної економіки і світових фінансів, Центр післядипломної освіти,
Стукало Н. В., тел. 373-12-21,
Клюєв В. П., тел. 744-53-74,
Краснікова Н. О., тел. 373-12-21.
Трифонова О. Д, тел. 373-12-21, Мешко Н. П., тел. 373-12-16,
Стеблянко І.О., тел. 373-12-14
м. Дніпро,
22-23
березня 2018 р.
100 осіб Міністерство освіти і науки України, Вища школа Мітвайда Університет прикладних наук (м. Мітвайда, Німеччина), Університет Дю-Мен (Франція), Вільний університет Брюсселю (Бельгія)
4. XXІІI Міжвузівська студентська наукова конференція “Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України”
Економічний факультет, кафедра банківської справи, Шевцова О.Й., тел. (056) 631-89-41 м. Дніпро, 29 березня 2018 р. 65
5. ІІІ Всеукраїнська наукова конференція “Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах”
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин,
Висоцький О.Ю., тел. (056)374-98-69
м. Дніпро, 30-31
березня 2018 р.
200 Інститут педагогіки НАПН України, Інститут філософії НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, Інститут історії України НАН України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова
6. ІХ Регіональна студентська науково-практична конференція “Шляхи адаптації національної економіки до сучасних викликів глобалізації”
Факультет міжнародної економіки, кафедра економіки та управління національним господарством,
Стеблянко І.О., Сардак С.Е., Дон О.Д., тел. (056) 373-12-14
м. Дніпро, 3 квітня 2018 р. 80
7. Регіональна науково-практична конференція молодих учених та студентів “Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору”
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей, Посудієвська О.Р.
тел. (050)5351133, (056)373-53-12.
м. Дніпро,
5-6 квітня
2018 р.
60
8. XIV Регіональна студентська науково-практична конференція “Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія”
Факультет систем та засобів масової комунікації, кафедра масової та міжнародної комунікації,
Демченко В. Д., тел. 373-12-41
м. Дніпро, 12 квітня 2018 р. 80 Національна Спілка журналістів України (Дніпровське відділення), Спілка випускників факультету систем та засобів масової комунікації
9. XІХ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція “Людина і космос”
Фізико-технічний факультет,
Петренко О.М.,
тел. 731-95-62
м. Дніпро, 12-14 квітня 2018 р. 400 Національна академія наук України, Національне космічне агентство України, Міністерство освіти і науки України, Національний центр аерокосмічної освіти молоді, Державне підприємство “Конструкторське бюро “Південне”, Державне підприємство виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод”, Інститут Технічної механіки НАН України, Євразійський національний університет ім. Л.Н. Гумільова, Білоруський державний технічний університет
10. Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в сучасних умовах”
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації, кафедра фізичного виховання та спорту,
Саричев В.І., тел. (093)302-45-22
м. Дніпро, 17 квітня 2018 р. 100 Дніпропетровське обласне управління з фізичного виховання та спорту
11. VI Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем”
Економічний факультет, кафедра статистики, обліку та економічної інформатики,
Єлісєєва О.К., тел. (056)745-43-24
м. Дніпро
16-17 квітня
2018 р.
300 Міністерство освіти і науки України, Головне управління статистики у Дніпропетровській області, Вінницький Національний Технічний Університет, Університету фінансів і управління м. Варшава (Польща), Лодзинський університет, м. Лодзь (Польща), Університет доктора професора Асена Златарова, м. Бургас (Болгарія), Факультет економічних наук і менеджменту Університету Миколая Коперника в Торуні (Польща), Варненський Університет Менеджменту (Болгарія), Міжнародний Чорноморський університет (Грузія), Національний університет (Молдова)
12. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України”
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства;
Кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців,
Панченко О.І., тел. (056)374-98-86,
Шкурко О.В., тел. (056)374-98-86
м. Дніпро, 11-12 квітня 2018 р. 100 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Херсонський державний університет, Запорізький національний університет, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
13. VІІ Всеукраїнська Гончарівська наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження Олеся Гончара “Світ Олеся Гончара й Олесь Гончар у світі”
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра української літератури,
Попова І. С., тел. (056) 374-98-81, Олійник Н. П., тел. (056) 374-98-72
м. Дніпро,
12 – 13
квітня 2018 р.
100 Міністерство освіти і науки України, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України
14. V Регіональна наукова студентська конференція “Латинська мова – сполучна ланка між античністю і сучасністю”
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства,
кафедра романської філології;
Писаренко Н. Д., тел. (056)374-98-74
м. Дніпро, 18 квітня 2018 р. 80
15. Регіональна науково-практична конференція “Лабораторна медицина в умовах реформування медичної галузі”
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації, кафедра клінічної лабораторної діагностики,
Шевченко Т.М., тел. (056)372-58-79
м. Дніпро, 19 квітня 2018 р. 100 Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації
16. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Культура мови в українському суспільстві”
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, Центр історії та розвитку української мови, кафедра української мови,
Голікова Н.С., тел. (056)374-98-76,
Ковальчук М.С. тел. (056)374-98-78
м. Дніпро,
19–20
квітня
2018 р.
100 Міністерство освіти і науки України, Інститут української мови НАН України, Криворізький державний педагогічний університет, Національний університет “Львівська політехніка”, Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди
17. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Економіка і менеджмент 2018: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку”
Економічний факультет; кафедра економіки підприємництва та управління підприємствами; кафедра фінансів; кафедра економічної кібернетики; Гринько Т.В., Грабчук О.М., Іванов Р.В. Величко Л.А., Гвініашвілі Т.З. Олійник Т.І.
тел. (056) 744-24-97
м. Дніпро,
19-20 квітня 2018 р.
300 Міністерство освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія, Інститут економіки ім. Паата Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія), Клайпедський університет (м. Клайпед, Литва), Лодзинський університет (м. Лодзь, Польща), Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна), Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень (м. Дніпро, Україна), Університет прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина), Університет професора доктора
Асена Златарова (м. Бургас, Болгарія)
18. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “500-річчя Реформації: соціальна робота в процесі оновлення України та світу”
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації, кафедра соціальної роботи,
Осетрова О.О., тел. (067)837-12-02
м. Дніпро, 20 квітня 2018 р. 250
19. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку”
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра соціології, Кривошеїн В.В., тел. 374-98-65 м. Дніпро,
20 квітня 2018 р.
80 Дніпропетровське обласне відділення Соціологічної асоціації України, Дніпровська міська рада
20. Всеукраїнський науковий семінар “Проблеми краєзнавства, музеєзнавства та пам’яткознавства України”
Історичний факультет, кафедра історії України,
Святець Ю. А., тел. (056)374-98-64
м. Дніпро,
20 квітня 2018 р.
40 Міністерство освіти і науки України, Дніпровська міська рада, Державний архів Дніпропетровської області, Дніпропетровський національний історичний музей імені Д. І. Яворницького, Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей, Дніпропетровська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, КП Інститут розвитку Дніпра
21. Регіональна студентська науково-практична конференція “Мовна модель сучасного інформаційного простору”
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра іноземних мов для соціально- економічних спеціальностей,
Ваняркін В. М., тел. (056)744-32-24
м. Дніпро,
26-27 квітня 2018 р.
90-120
22. ІІІ Регіональні Наддніпрянські наукові читання студентів, аспірантів та молодих учених “Актуальні проблеми історії, археології та етнології”
Історичний факультет,
Воронов В.І., (067)-456-16-37
м. Дніпро, 27 квітня 2018 р. 50
23. Всеукраїнська науково-практична конференція “Література в контексті культури”
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра зарубіжної літератури,
Гусєв В. А., тел. (056)374-98-78
м. Дніпро, 17-18
травня
2018р.
70 Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
24. ІІ Міжнародна конференція студентів та аспірантів “Сучасні технології харчових виробництв” Хімічний факультет, кафедра харчових технологій,
Кондратюк Н.В., тел. (097)-918-20-09
м. Дніпро,
17-18
травня
2018 р.
100 Заклад освіти “Могильовський державний університет продовольства” (м. Могильов, Білорусь), Lublin University of Technology (м. Люблін, Польща), Азербайджанський державний аграрний університет (м. Гянджа, Азербайджан), Алма-атинський технологічний університет (м. Алма-Ата, Казахстан), Наманганський інженерно-педагогічний інститут (м. Наманган, Узбекистан), Азербайджанський державний економічний університет (м. Баку, Азербайджан), Батумський державний університет ім. Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія), Університет харчових технологій (м. Пловдив, Болгарія)
25. XVI Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії Хімічний факультет, кафедра аналітичної хімії.
Маторіна К.В., тел. (096)-923-17-88
м. Дніпро,
23-24 травня 2018 р.
100 Інститут органічної хімії НАН України, (м. Київ), Науково-виробнича фірма “Отава”, (м. Київ)
26. ІІІ Всеукраїнська наукова конференція “Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики” Факультет суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин,
Висоцький О.Ю., тел. (056)374-98-69
м. Дніпро,
25-26 травня 2018 р.
200 Інститут педагогіки НАПН України, Інститут філософії НАН України, Інститут держави і права імені В.М. Корецького, Інститут історії України НАН України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
27. ІІІ Регіональна науково-практична конференція “Придніпровські соціологічні читання”
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра соціології, Кривошеїн В.В., тел. 374-98-65 м. Кам’янське,
28 вересня 2018 р.
80 Дніпропетровське обласне відділення Соціологічної асоціації України, Запорізький національний університет, Дніпровський державний технічний університет (м. Кам’янське)
28. Всеукраїнська науково-практична заочна конференція “Сучасні питання фізіології та медицини”, присвячена 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Біолого-екологічний факультет, кафедра фізіології людини та тварин; Хоменко О.М., (097)590-95-36,
Севериновська О.В., (098)051-42-01
м. Дніпро,
3-5 жовтня 2018 р.
100 Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Дніпропетровська обласна адміністрація, Дніпровська міська рада
29. IV Всеукраїнська наукова конференція “Наддніпрянська Україна: проблеми історії, освіти та духовно-культурного життя”
Історичний факультет,
Світленко С. І., тел. (056)374-98-60, (056)374-98-64
м. Дніпро,
4-5 жовтня 2018 р.
100 Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Державний архів Дніпропетровської області, Дніпропетровський національний історичний музей імені Д. І. Яворницького Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей
30. Міжнародна науково-практична конференція “Суспільна місія класичного університету в сучасному світі, приурочена до 100-річчя ДНУ ім. Олеся Гончара”
Центр гуманітарних проблем освіти, історичний факультет,
Іваненко В. В.
м. Дніпро,
жовтень 2018 р.
150 Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Дніпровська міська рада, Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля», Національний центр аерокосмічної освіти молоді України імені О.М.Макарова, Вища школа Мітвайда Університет прикладних наук (м. Мітвайда, Німеччина), Університет Дю-Мен (Франція), Економічний університет в Братиславі (м. Братислава, Словаччина), Гданський політехнічний університет (м. Гданськ, Польща)
31. ІІ Всеукраїнська наукова конференція “Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій” Факультет суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин,
Висоцький О.Ю., тел. (056)374-98-69
м. Дніпро,
26-27
жовтня 2018 р.
понад 200 учасників Інститут педагогіки НАПН України, Інститут філософії НАН України, Інститут держави і права імені В.М. Корецького, Інститут історії України НАН України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
32. XІІІ Наукові читання “Дніпровська орбіта” (наукові читання проводяться на Всеукраїнському рівні із міжнародною участю)
Фізико-технічний факультет,
Петренко О.М., тел. (056)731-95-62
м. Дніпро, листопад 2018 р. 120 Національне космічне агентство України, Національний центр аерокосмічної освіти молоді України, Державне підприємство “Конструкторське бюро “Південне”, Державне підприємство “Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод” ім. О.М. Макарова.
33. Регіональний науково-практичний семінар студентів і молодих учених “Студент. Здоров′я. Спорт”
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації, кафедра фізичного виховання та спорту,
Саричев В.І., тел. (093)302-45-22
м. Дніпро,
6 листопада 2018 р.
40 Дніпропетровське обласне управління з фізичного виховання та спорту
34. ІІ Міжнародна наукова конференція “Екологічні дослідження лісових біогеоценозів степової зони України”
Біолого-екологічний факультет, кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології,
Горбань В. А. тел. (050)362-45-90
м. Дніпро,
14–15
листопада 2018 р.
120 Національна академія наук України, Наукова рада з проблем ґрунтознавства НАН України
35. XVІ Міжнародна науково-практична конференція ”Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”
Факультет прикладної математики, кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики,
Кісельова О. М., тел. (056) 745-14-11
м. Дніпро,
21-23
листопада
2018 р.
220 Інститут кібернетики Національної академії наук України ім. В. М. Глушкова; Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України; Київський національний університет ім. Т. Шевченка
36. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп’ютерних систем”
Факультет фізики, електроніки, комп’ютерних систем, кафедра радіоелектроніки,
Коваленко О.В., тел. (067)-630-95-27
м. Дніпро,
21-23
листопада 2018 р.
100
37. ХІІ Наукові читання, присвячені пам’яті професора Д.П. Пойди. (Регіональний рівень)
Історичний факльтет, кафедра східноєвропейської історії, Бурмага В.П., Мірончук В.Д., тел. (056)374-98-62 м. Дніпро, 23 листопада 2018 р. 30
38. V регіональна наукова конференція “Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві” (до 100-річчя ДНУ імені Олеся Гончара)
Факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра іноземних мов для гуманітарних спеціальностей, Гончаренко Е. П., тел. (050)320-14-06,
Кривошея А.. В. тел. (097)760-53-99
м. Дніпро, 23-24
листопада 2018 р.
40
39. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики”
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра англійської філології,
Анісімова А.І., тел. (056)374-98-73
м. Дніпро, 29-30
листопада 2018 р.
100 Запорізький національний університет, Львівський національний університет імені І.Франка, Запорізький державний медичний університет, Харківський національний університет імені В. Каразіна та інші ВНЗ України, Університет Бордо ІІІ імені Мішеля де Монтеня, (Бордо (Франція)
40. X Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, молодих вчених. “Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права” Присвячується 100-річчю Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара
Юридичний факультет,
Соколенко О. Л., тел. (056)374-97-12;
Кобрусєва Є. А. тел. (056)373-12-19
м. Дніпро, 30 листопада - 1 грудня 2018 р. 120 Міністерство освіти і науки України, Департамент вищої освіти
41. ІІ Міжвузівська наукова конференція молодих учених “Соціологічні дискурси”
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра соціології, Кривошеїн В.В., тел. (056)374-98-65 м. Дніпро,
12 грудня 2018 р.
60 Дніпропетровське обласне відділення Соціологічної асоціації України, Дніпровський державний технічний університет (м. Кам’янське)
42. Всеукраїнська науково-практична конференція “Громадсько-політична діяльність та соціально-гуманітарні науки в умовах демократичних трансформацій”
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра політології, Третяк О.А., тел. 374-98-67, Боярська О.А., (098)-117 77 14 м. Дніпро,
26 грудня 2018 р.
100 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

43. (додаткова) Всеукраїнська наукова конференція «Літературні баталії: поразки та перемоги» (ХVI Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер). 26—27 жовтня 2018 р.

Проректор з наукової роботи   C. І. Оковитий