Версія для друку

Ліцензія на освітню діяльність та сертифікати про акредитацію

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти


Сертифікат про акредитацію ДНУ
Сертифікат про акредитацію


Сертифікати про акредитацію спеціальностей (напрямів підготовки)

 

Бакалаври:
за напрямами підготовки (перелік 2010 року)

6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями)
6.020205 Образотворче мистецтво
6.020207 Дизайн
6.020301 Філософія
6.020302 Історія
6.020302 Міжнародні економічні відносини
6.020303 Філологія
6.030101 Соціологія
6.030102 Психологія
6.030104 Політологія
6.030201 Міжнародні відносини
6.030204 Міжнародна інформація
6.030301 Жураналістика
6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)
6.030303 Видавнича справа та редагування
6.030401 Правознавство
6.030502 Економічна кібернетика
6.030503 Міжнародна економіка
6.030504 Економіка підприємства
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
6.030506 Прикладна статистика
6.030507 Маркетинг
6.030508 Фінанси і кредит
6.030509 Облік і аудит
6.030601 Менеджмент
6.040101 Хімія
6.040102 Біологія
6.040103 Геологія
6.040104 Географія
6.040105 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
6.040105 Гідрометеорологія
6.040201 Математика
6.040202 Механіка
6.040203 Фізика
6.040204 Прикладна фізика
6.040205 Статистика
6.040301 Прикладна математика
6.040302 Інформатика
6.040303 Системний аналіз
6.050101 Комп'ютерні науки
6.050102 Комп'ютерна інженерія
6.050103 Програмна інженерія
6.050403 Інженерне матеріалознавство
6.050501 Прикладна механіка
6.050503 Машинобудування
6.050601 Теплоенергетика
6.050701 Електротехніка та електротехнології
6.050801 Мікро- та наноелектроніка
6.050901 Радіотехніка
6.050902 Радіоелектронні апарати
6.050903 Телекомунікації
6.051003 Приладобудування
6.051101 Авіа- та ракетобудування
6.051102 Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів
6.051103 Авіоніка
6.051301 Хімічна технологія
6.051401 Біотехнологія
6.051701 Харчові технології та інженерія
6.120102 Лабораторна діагностика
6.130102 Соціальна робота
6.140103 Туризм
6.170102 Системи технічного захисту інформації

Бакалаври (спеціальність, за переліком 2015 року)

014 Середня освіта (Біологія)
014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
014 Середня освіта (Географія)
014 Середня освіта (Хімія)
014 Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта (Математика)
014 Середня освіта (Мова і література (англійська))
014 Середня освіта (Українська мова і література)
016 Спеціальна освіта
022 Дизайн
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
056 Міжнародні економічні відносини
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
091 Біологія
101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
122 Комп'ютерні науки
123 Комп'ютерна інженерія
124 Системний аналіз
125 Кібербезпека
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
144 Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
153 Мікро- та наносистемна техніка
161 Хімічні технології та інженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка
173 Авіоніка
181 Харчові технології
224 Технології медичної діагностики та лікування
231 Соціальна робота
242 Туризм
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 Міжнародні економічні відносини

Магістри (спеціальність, за переліком 2015 року)

011 Науки про освіту.pdf
011 Освітні, педагогічні науки
016 Спеціальна освіта
031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
056 Міжнародні економічні відносини
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
074 Публічне управління та адміністрування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
091 Біологія
101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
122 Комп'ютерні науки
123 Комп'ютерна інженерія
124 Системний аналіз
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
144 Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
153 Мікро- та наносистемна техніка
161 Хімічні технології та інженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка
173 Авіоніка
224 Технології медичної діагностики та лікування
231 Соціальна робота
242 Туризм
281 Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Сертифікати про акредитацію освітніх програм спеціальностей
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

011 Освітні, педагогічні науки ОПП Педагогіка вищої школи
031 Релігієзнавство ОПП Релігієзнавство
032 Історія та археологія ОПП Історія та археологія
033 Філософія ОПП Філософія
051 Економіка ОПП Бізнес-аналітика та інформаційна безпека
051 Економіка ОПП Економічна кібернетика
052 Політологія ОПП Політологія
053 Психологія ОПП Психологія
054 Соціологія ОПП Соціологія
061 Журналістика ОПП Видавнича справа та редагування
061 Журналістика ОПП Медіакомунікації
061 Журналістика ОПП Реклама і зв’язки з громадськістю
071 Облік і оподаткування ОПП Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПП Банківська справа
073 Менеджмент ОПП Управління персоналом та економіка праці
075 Маркетинг ОПП Маркетинг
081 Право ОПП Право
091 Біологія ОПП Біологія
101 Екологія ОПП Екологія
102 Хімія ОПП Хімія
103 Науки про Землю ОПП Гідрологія
104 Фізика та астрономія ОПП Фізика та астрономія
111 Математика ОПП Математика
112 Статистика ОПП Статистика
113 Прикладна математика ОПП Інформатика
113 Прикладна математика ОПП Комп’ютерна механіка
113 Прикладна математика ОПП Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи
113 Прикладна математика ОПП Комп’ютерні технології та моделювання в механіці рідини та газу
121 Інженерія програмного забезпечення ОПП Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки ОПП Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія ОПП Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз ОПП Системний аналіз
132 Матеріалознавство ОПП Матеріалознавство
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка ОПП Космічні інформаційні технології
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка ОПП Ракетні двигуни та енергетичні установки
144 Теплоенергетика ОПП Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
153 Мікро- та наносистемна техніка ОПП Мікро- та наносистемна техніка
161 Хімічні технології та інженерія ОПП Хімічні технології та інженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка ОПП Радіоелектронні апарати
224 Технології медичної діагностики та лікування ОПП Технології медичної діагностики та лікування
231 Соціальна робота ОПП Соціальна робота
242 Туризм ОПП Туризм
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ОПП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 Міжнародні економічні відносини ОПП Міжнародна економіка
292 Міжнародні економічні відносини ОПП Міжнародні економічні відносини

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (ОКР) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу ДНУ ім. О.Гончара