Версія для друку

Централізована бухгалтерія

Адреса: 49010, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 72, 4–й поверх
E-mail: pfo@dsu.dp.ua

Фінансова звітність за 2015 р.

Фінансова звітність за 2016 р.

Фінансова звітність за І квартал 2016 р.

Фінансова звітність за ІІ квартал 2016 р.

Фінансова звітність за 9 місяців 2016 р.

Звіт про використання та надходження коштів

Кошторис на поточний рік

Штатний розпис на поточний рік

Тарифи на оплату за проживання у гуртожитках студентського містечка ДНУ

Централізована бухгалтерія є структурним підрозділом Дніпропетровського національного університету, яке забезпечує організацію бухгалтерського обліку і звітності, реалізацію в університеті фінансової та податкової політики. 

У своїй діяльності Централізована бухгалтерія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства доходів і зборів України, Головного управління Державної казначейської служби України, рішеннями місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та іншими нормативними актами.

Основні завдання та функції Централізованої бухгалтерії:

Основними завданнями Централізованої бухгалтерії є забезпечення в установленому чинним законодавством порядку організації здійснення бухгалтерському обліку і складання фінансової звітності, надання для прийняття рішень повної та об’єктивної інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів університету, зокрема: 

 • своєчасне планування та забезпечення виконання кошторису доходів та видатків університету;
 • складання кошторисів загального та спеціального фондів окремо за підрозділами з поквартальним підрозділом;
 • своєчасне та якісне проведення фінансово - розрахункових операцій;
 • складання кошторисів за господарськими угодами та бюджетною тематикою згідно з наданими договорами та нормативними документами;
 • забезпечення своєчасного складання та надання у визначені терміни періодичних та річних звітів до Міністерства освіти і науки України, відповідних міністерств, установ, органів центральної виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • організація та здійснення розрахунків по виплаті заробітної плати працівників університету та стипендій особам, що навчаються;
 • облік основних фондів, сировини, матеріалів, палива, готової продукції, дорогоцінних металів, та інших цінностей університету;
 • контроль своєчасності проведення інвентаризацій коштів, товарно-матеріальних цінностей та розрахунків;
 • контроль за збереженням матеріальних цінностей та використанням їх за призначенням;
 • здійснення разом з іншими підрозділами університету економічного аналізу фінансово-господарської діяльності з метою виявлення внутрішніх резервів щодо економного витрачення коштів, усунення збитків, недопущення в подальшому неефективних витрат;
 • впровадження передових форм та методів бухгалтерського обліку, аналізу фінансово - економічної діяльності університету на основі удосконалення організації автоматизованого та комп’ютеризованого обліку.

Керівництво Централізованої бухгалтерії

Керівництво Централізованої бухгалтерії здійснює головний бухгалтер, який призначається та звільняється з посади ректором університету за погодженням з Міністерством освіти і науки України. Головний бухгалтер підпорядкований ректору і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань та реалізацію його функцій. 

Робота Централізованої бухгалтерії координується проректором з соціально-економічних питань університету.

Головний бухгалтер – Руссу Світлана Олегівна, тел.: (056) 374-98-55

Заступник головного бухгалтера з планування та аналізу економічної діяльності – Конторович Інна Валеріївна, тел.: (056) 374-98-50

Заступник головного бухгалтера з розрахунків із заробітної плати – Джинджоян Сурсіна Василькаримівна, тел.: (056) 374-98-57

Заступник головного бухгалтера з обліку матеріальних цінностей – Домашова Інна Вікторівна, тел.: (056) 374-98-54