ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Світове господарство та міжнародні економічні відносини

Вісник ДНУ.
Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Заснований у 2009 р. (свідоцтво про державну реєстрацію КВ №21610-11510Р від 18.08.2015 р.).
До 2018 року - ISSN 2409-9228, з 2018 року - ISSN 2617-7722
Проблематика: світове господарство і міжнародні економічні відносини
Галузь науки: економічні науки
Видається: українською, російською, англійською мовами
Періодичність: 1 раз на рік
Відповідальний редактор: д-р екон. наук, професор Стукало Наталія Вадимівна

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини - включено до переліку наукових фахових видань згідно з додатком 9 до наказу МОН України від 09.03.2016 р. № 241.


Офіційна сторінка Вісника ДНУ. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»: https://dnu-wej.dp.ua/index.php/sgmev/index

Редакційна колегія:
Відповідальний редактор, член редакційної колегії: д.е.н., проф. Н. В. Стукало (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
Заступник відповідального редактора, член редакційної колегії: к. психол. н., доц. О. П. Крупський (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
Відповідальний секретар, член редакційної колегії: к.е.н., доц., О.В. Дзяд (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
Члени реакційної колегії:
д.е.н., проф. О. К. Єлісеєва (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
д.е.н., доц. В. О. Гришкін (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
д.е.н, проф. О. В. Каховська (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
д.е.н., проф. Н. П. Мешко (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
д.е.н., доц. О .А. Джусов (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
д.е.н., доц. С. Е. Сардак (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
д.е.н., проф. С. Ю. Хамініч (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
к.е.н., доц. М. В. Литвин (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
к.е.н., доц. Н. О. Краснікова (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
д.е.н., проф. М. І. Макаренко (Українська академія банківської справи національного банку України, Україна);
проф. Фолькер Толкмитт (Університет прикладних наук м. Міттвайда, Німеччина);
проф. Жанета Озолина, (Латвійський університет, м. Рига, Латвія);
проф. Ауде Мерлин, (Вільний університет Брюсселя (м. Брюссель, Бельгія);
проф. Георгій Бода, (Корвініус університет м. Будапешт, Угорщина);
проф. Константинос Самиотис (Університет Рохемптон, м. Лондон, Великобританія).

Вісник Дніпровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини, Випуск 10, 2018
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини, Випуск 9, 2017

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини, Випуск 8, 2016

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини, Випуск 7, 2015

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини, Випуск 6, 2014

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини, Випуск 5, 2013

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини, Випуск 4-2, 2012

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини, Випуск 4, 2012

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини, Випуск 3, 2011

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», Випуск 1, 2009

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини, Випуск 2, 2010

Завантажити