ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Journal of Chemistry and Technologies

Journal of Chemistry and Technologies
Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
Рік заснування: 1993. До 2018 р. - "Вісник Дніпропетровського університету. Серія Хімія (ISSN: 2306-871X (Print), 2313-4984 (Online))
Галузь і проблематика: В науковому журналі "Journal of Chemistry and Technologies" публікуються результати нових робіт в галузі прикладної і теоретичної хімії, присвячених історії хімії, аналізу хімічних об'єктів, синтезу органічних сполук, розробці технології одержання гальванічних покриттів, дослідженню координаційних сполук, хімічної та харчовій технології.
ISSN: 2663-2934 (Print), 2663-2942 (Online).
Свідоцтво про державну реєстрацію: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23401-13241ПР від 24.05.2018 року.
Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Затверджено наказом №1279 Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014.
Періодичність: 2-4 випуски на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).
Засновник: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
Відповідальний редактор: Оковитий С.І., доктор хімічних наук.
Відповідальний секретар: Плясовська К.А., кандидат хімічних наук.
Адреса редакції: пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна.
Телефон: +380567768223
E-mail: chem.dnu@gmail.com
Сайт видання: http://chemistry.dnu.dp.ua/

 Journal of Chemistry and Technologies, 2021, 29(1-2)
Завантажити

  Journal of Chemistry and Technologies, 2020, 28(3)
Завантажити

  Journal of Chemistry and Technologies, 2020, 28(2)
Завантажити

 Journal of Chemistry and Technologies, 2020, 28(1)
Завантажити

 Journal of Chemistry and Technologies, 2018, 26(1)
Завантажити

 Journal of Chemistry and Technologies, 2018, 26(2)
Завантажити

 Journal of Chemistry and Technologies, 2019, 27(1)
Завантажити

 Journal of Chemistry and Technologies, 2019, 27(2)
Завантажити