ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Біологія. Медицина

REGULATORY MECHANISMS IN BIOSYSTEMS


Regulatory Mechanisms in Biosystems
публікує рецензовані оригінальні наукові та оглядові статті з усіх аспектів регуляторних механізмів у біологічних системах від молекулярного рівня їх організації до організменного рівня. Науковий журнал зосереджений на фізіологічних механізмах регуляції обмінних процесів, біохімічних та фізіологічних особливостях будь-якого виду, включаючи людину. Журнал охоплює широкий спектр регуляторних механізмів у біологічних системах, пов'язаних як із природними процесами, так і з процесами, перетвореними під впливом хімічних речовин, медичних препаратів і будь-яких інших техногенних факторів. Ми публікуємо статті, що презентують винятково клінічні дослідження хворих, результати клінічних випробувань, якщо такі статті допомагають вирішувати важливі питання регуляторних механізмів у біосистемах. Regulatory Mechanisms in Biosystems фокусується на високоякісних дослідженнях, що мають науково обґрунтовані висновки, цікаві для широкого наукового кола. Журнал публікує результати досліджень у таких основних галузях: біохімія, молекулярна біологія, біоінформатика, біофізика, клітинна біологія, ендокринологія, генетика, імунологія, мікробіологія, фізіологія, нейронаука, фармакологія, токсикологія.

Журнал внесено до Категорії "А" Переліку наукових фахових видань України (біологічні, ветеринарні, сільскогосподарські науки, спеціальності 091, 101, 207, 211 - наказ Міністерства освіти і науки України № 1412 від 18.12.2018 р.).
Мови видання: україньска, російська, англійська (змішаними мовами)

Періодичність: щоквартально 
Головний редактор: О.Є. Пахомов
Заступники головного редактора: І.М. Бондаренко, John A. McLachlan, Melamed Israel, Stefan G. Pierzynowski
Відповідальний секретар: В.В. Бригадиренко
Скорочена назва: Regul. Mech. Biosyst.
Regulatory Mechanisms in Biosystems ISSN 2519-8521

Видавець: Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23000-12840 ПР від 11.12.2017
Адреса: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна
Web-сайт журналу: medicine.dp.ua

Правила оформлення статті: medicine.dp.ua/index.php/med/pages/view/author


Випуски журналу:

 Regulatory Mechanisms in Biosystems
Vol 9 No 3 (2018)
Завантажити

 Regulatory Mechanisms in Biosystems
Vol 9 No 2 (2018)
Завантажити

 Regulatory Mechanisms in Biosystems
Vol 9 No 1 (2018)
Завантажити

 Regulatory Mechanisms in Biosystems
Vol 8 No 4 (2017)
Завантажити

 Regulatory Mechanisms in Biosystems
Vol 8 No 3 (2017)
Завантажити

 Regulatory Mechanisms in Biosystems
Vol 8 No 2 (2017)
Завантажити

Regulatory Mechanisms in Biosystems
Vol 8 No 1 (2017)

Завантажити

T. 7 (2), 2016
medicine.dp.ua/index.php/med/issue/view/26

 T. 7 (1), 2016
Завантажити

 Т. 6 (2) 2015
Завантажити

 Т. 6 (1) 2015
Завантажити

 Т. 5 (2) 2014
Завантажити

 Т. 5 (1) 2014
Завантажити

 Т. 4 (2) 2013
Завантажити

 Т. 4 (1) 2013
Завантажити

 Т. 3 (2) 2012
Завантажити

 Т. 3 (1) 2012
Завантажити

 Т. 2 (2) 2011
Завантажити

 Т. 2 (1) 2011
Завантажити

 Т. 1 (2) 2010
Завантажити

 Т. 1 (1) 2010
Завантажити