Версія для друку

Правила прийому до ДНУ

Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році

Правила прийому до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара в 2019 році

Додатки до Правил прийому до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара в 2018 році:

Додаток 1 Правила прийому до аспірантури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2018 році

Додаток 2 Правила прийому до докторантури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2018 році

Додаток 3.1 Перелік конкурсних пропозицій для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 3.2 Перелік закритих конкурсних пропозицій для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток 3.3 Перелік бюджетних (відкритих і закритих) конкурсних пропозицій для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)

Додаток 3.4 Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Додаток 4 Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 5 Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 6.1 Перелік конкурсних предметів і творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 6.2 Перелік конкурсних предметів і творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями на небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 6.3 Перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за освітнім рівнем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 7 Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 8 Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році

Додатки: