Версія для друку

Кафедра політології

Телефон: 374-98-67
E-mail: kafpol@ukr.net
Завідувач кафедри – Третяк Олексій Анатолійович, доктор політичних наук, доцент.

Кафедра політології була заснована в грудні 1964 р. З 1991 р. вона стала однією з перших випускових кафедр політології в незалежній Україні.

Кафедра політології здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
052 Політологія

Кафедра політології здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
052 Політологія

Кафедра політології здійснює підготовку за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 052 Політологія

Зарахування на навчання за спеціальністю «Політологія» здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних іспитів з таких дисциплін: «Історія України» (зовнішнє оцінювання); «Українська мова» (зовнішнє оцінювання); «Іноземна мова або Географія» (зовнішнє оцінювання).

Розвиток кафедри політології пов’язаний з процесами інституалізації політичної науки в Україні, зростанням актуальності фахового політологічного знання у суспільстві, зміцненням міжнародних контактів.

Науково-педагогічний склад кафедри політології на сучасному етапі нараховує 4 докторів наук, професорів, 14 кандидатів наук, доцентів.

Студенти спеціальності «Політологія» демонструють успіхи на всеукраїнських конкурсах й олімпіадах з політичних наук, мають значну кількість наукових публікацій.

За період з 2007 року кафедра політології організувала й провела понад 15 наукових і науково-практичних конференцій. У 2012 та 2013 роках на базі кафедри політології проводилася Всеукраїнська студентська олімпіада з політології.

У рамках міжнародної співпраці ДНУ імені Олеся Гончара тричі відвідували делегації політологів з Варшавського університету. У 2013 та 2014 роках кафедру політології відвідував знаний польський вчений, почесний доктор ДНУ імені Олеся Гончара Єжи Йозеф Вятр.

Ліцензований обсяг набору на спеціальність «Політологія» становить:
50 місць – за денною формою навчання;
30 місць – за заочною (дистанційною) формою навчання.

Спеціальність «Політологія» має широкий спектр застосування:
• у сфері соціально-політичної діяльності спеціальність передбачає передбачає оволодіння професійними навичками та знаннями консультанта з соціально-політичних питань у політичних партіях та громадських організаціях, експерта з соціально-політичних питань, політичного технолога, менеджера політичних (виборчих) кампаній тощо;
• у сфері інформаційно-аналітичної діяльності спеціальність передбачає оволодіння професійними навичками політичного аналітика (дослідника), політичного оглядача, ведучого політичних програм на радіо та телебаченні;
• у сфері державного управління та місцевого самоврядування спеціальність передбачає оволодіння професійними навичками на рівні фахівця 1-2 категорії, заступників завідувача відділом з питань внутрішньої політики, інших питань загальної компетенції;
• у сфері освітньої діяльності спеціальність передбачає оволодіння професійними навичками викладача соціально-гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах.

Під час навчання студенти спеціальності «Політологія» отримують ґрунтовну фахову теоретичну і практичну підготовку. Багаторічний досвід кафедри політології щодо підготовки фахівців з політології дозволив розробити власне бачення моделі фахівця, яке втілено у стандарті вищої освіти ДНУ з напряму підготовки та спеціальністю «Політологія».

Висококваліфіковані викладачі читають лекції з історії політичних учень, історії політичної науки, політичних ідеологій, політичної етики, методології політологічних досліджень, загальної теорії політики, теорії політичних систем, політичної психології, етнополітології, геополітики, політичної регіоналістики, кратології (науки про владу), політичних еліт і лідерства, політичних технологій, виборів та виборчих систем, державного управління та місцевого самоврядування, партології (науки про політичні партії), політичних комунікацій, політичного аналізу, методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін, політичного консультування, політичного прогнозування. Викладачами кафедри політології підготовлено й читаються оригінальні навчальні курси з теорії міжнародних відносин, глобалістики, конфліктології, політичної реклами, політичної ризикології, політичного менеджменту, політики соціального партнерства.

Отримані теоретичні знання закріплюються на виробничих практиках:
– державознавчій (після ІІ курсу навчання);
– соціально-політичній (після ІІІ курсу навчання);
– асистентській (на VІ курсі навчання).

Після отримання диплому магістра політології можна продовжити навчання в аспірантурі та здобути науковий ступінь доктора філософії та доктора наук. При ДНУ ім.О.Гончара функціонує спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій з політичних наук.