Версія для друку

Кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців

Адреса: пр. Гагаріна, 72, ауд. 1314
Телефон: 374-98-86
E-mail: kafedra_UPI@i.uaКолектив кафедри

Кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців заснована в 1989 році для мовної підготовки студентів-іноземців.
ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Панченко
Олена Іванівна
Завідувач
кафедри
перекладу
та ЛПІ
професор доктор
філол.
наук
Олена
Іванівна
Панченко
(Olena Panchenko)
T-1655-2017 T-1655-2017 0000-0003-
2217-5613
Шепель
Юрій Олександрович
Професор
кафедри
перекладу
та ЛПІ
професор доктор
філол.
наук
Юрий
Шепель.
Юрій
Шепель.
Yuri Shepel
2012220/
yuri-shepel/
yuri-shepel/ 0000-0002-
3182-3128
Амічба
Дімона Петрівна
Доцент доцент канд.
філол.
наук
Дімона
Петрівна
Амічба,
Димона
Петровна
Амичба,
Amichba Dimona
T-6518-2017 T-6518-2017 0000-0002-
0421-4714
Вотінцева
Марина Леонідівна
Доцент доцент канд. філол.
наук
Марина
Вотинцева
Marina_Votintseva Marina_Votintseva 0000-0001-
6947-8553
Клименко
Тетяна Анатоліївна
Доцент доцент канд.
філол.
наук
Татьяна
Клименко
T-6509-2017 T-6509-2017 0000-0003-
2761-7126
Муляр
Ірина В’ячеславівна
Доцент доцент канд.
філол.
наук
Ірина
В'ячеславівна
Муляр
(Irina Muliar,
Ирина ВячеславовнаМуляр)
U-3850-2017 U-3850-2017 0000-0001-
6727-686X
Новікова
Ольга Вікторівна
Доцент канд.
філол.
наук
Сердюк
Ольга
Вікторівна
Olga_Serdyuk3 Olga_Serdyuk3 0000-0001-
9119-5154
Суїма
Ірина Павлівна
Доцент доцент канд.
філол.
наук
Суїма
Ірина
Павлівна
Irina_Suima Irina_Suima 0000-0002-
2209-8614
Шевчик
Катерина Юріївна
Доцент доцент канд.
філол.
наук
Катерина
Шевчик
T-9139-2017 T-9139-2017 0000-0002-
4423-228X
Шкурко
Олена Василівна
Доцент доцент канд.
філол.
наук
Олена
Шкурко
Olena_Shkurko Olena_Shkurko 0000-0002-
3443-3555

Науково-педагогічний склад кафедри

На кафедрі працюють 10 викладачів, із них: професорів, докторів наук – 2, доцентів і кандидатів наук – 8.

Завідувачка кафедри – Панченко Олена Іванівна, доктор філологічних наук, професор. Викладає дисципліни: «Історія англійської мови», «Теорія і практика перекладу», «Лінгвокраїнознавство», «Вступ до спеціальної філології».

Шепель Юрій Олександрович – доктор філологічних наук, професор. Викладає дисципліни: «Методика викладання іноземної мови в галузі», «Лексикологія англійської мови», «Теоретична граматика англійської мови», «Методологія наукової діяльності».

Амічба Дімона Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Вступ до філології: порівняльно-лінгвістичний аспект», «Країнознавство».

Вотінцева Марина Леонідівна
– кандидат філологічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Основна іноземна мова (англійська)», «Стилістика основної іноземної мови», «Практика перекладу».

Клименко Тетяна Анатолііївна
– кандидат філологічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Українська мова як іноземна».

Муляр Ірина Вячеславівна
– кандидат філологічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Українська мова як іноземна».

Новікова Ольга Вікторівна
– кандидат філологічних наук. Викладає дисципліни: «Основна іноземна мова (англійська)», «Мова ЗМІ та переклад», «Основи усного перекладу та реферування».

Суїма Ірина Павлівна
– кандидат філологічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Основна іноземна мова (англійська)», «Термінознавство», «Мова підприємництва та ділового спілкування».

Шевчик Катерина Юріївна
– кандидат філологічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Основна іноземна мова (англійська)», «Мова ЗМІ та переклад», «Основи усного перекладу та реферування».

Шкурко Олена Василівна
– кандидат філологічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Українська мова як іноземна».

Освітня діяльність кафедри

Кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:– 035.041 Переклад з англійської та німецької мов

Кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами: – 035.041 Переклад з англійської та німецької мов

Також кафедра здійснює підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру.

Основні навчальні дисципліни: основна іноземна мова (англійська), вступ до мовознавства, вступ до спеціальної філології, стилістика, граматика, лексикологія англійської мови, історія англійської мови, методика викладання англійської мови.

Практична підготовка та можливості працевлаштування

Кафедра має великий досвід практичної підготовки висококваліфікованих фахівців. У період навчання на 2-му та 3-му курсах здобувачі вищої освіти першого освітнього рівня проходять навчальну (перекладацьку) практику на базі кафедри. Базою виробничої (переддипломної) практики бакалаврів та магістрів є випускові кафедри, бюро перекладів тощо.

Випускники кафедри можуть працювати в перекладацьких бюро, закладах освіти всіх рівнів, засобах масової інформації (газета, радіо, телебачення), туристичних та рекламних агентствах, займатися індивідуальною перекладацькою діяльністю.

Наукова діяльність кафедри

Проблематика та напрямки наукових досліджень членів кафедри на сучасному етапі пов'язані з темою «Соціокультурні та філологічні аспекти навчання в контексті сучасної концепції освіти».

Із 2008 року кафедра організовує Всеукраїнську наукову конференцію «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні проблеми навчання іноземців у закладах вищої освіти України», яка проводиться кожні 2 роки.


Захист дисертації доц. Новікової О.В.

При кафедрі працює Міжвузівський центр лінгвістичної підготовки студентів-іноземців, який проводить лінгвістичні конкурси, олімпіади та конференції іноземців.

 

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють свої вміння та навички, проходять міжнародні стажування та є активними учасниками різноманітних курсів, тренінгів та вебінарів, а також публікують статті у періодичних виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та WebofScience.

Міжнародні контакти

Науковці кафедри постійно підтримують творчі контакти з вченими-славістами в Чехії, Словаччині, Туреччині, Киргизстані, КНР. На кафедрі готують аспірантів-іноземців. У 2021 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії аспірант з Йорданії Амджад Алмугхід.Організаційно-виховна робота зі здобувачами вищої освіти

При кафедрі працюють студентські наукові гуртки «Шанувальники української мови» і «Читці-декламатори». Під керівництвом науковців кафедри студенти щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з перекладу та соціолінгвістики, Всеукраїнській олімпіаді з перекладу, виступають на наукових конференціях, публікують наукові статті у виданнях ДНУ та інших ЗВО. Студенти беруть активну участь в культурному житті факультету та університету, в проведенні Дня перекладача, Дня першокурсника та студентському самоврядуванні.

Студенти-перекладачі та іноземці на острові Хортиця

Співпраця з роботодавцями

Кафедра ефективно співпрацює з такими закладами: бюро перекладів «Акжилан», Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України, ФОП «Тревел-лаб», ТОВ «Катеринославська дверна артіль».