Версія для друку

Кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців

Адреса: пр. Гагаріна, 72, ауд. 1314
Телефон: 374-98-86
E-mail: kafedra_UPI@i.ua

Завідувач кафедри – Панченко Олена Іванівна, доктор філологічних наук, професор.

На кафедрі працюють 14 викладачів, із них: професорів, докторів наук – 3, доцентів і кандидатів наук – 9, викладачів без наукового ступеня – 2.

Кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців – одна з наймолодших кафедр університету, заснована в 1989 році для навчання російській мові студентів-іноземців.

Кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 035.041 Переклад з англійської та німецької мов

Кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 035.041 Переклад з англійської та німецької мов

Також кафедра здійснює підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру.

Основні навчальні дисципліни: основна іноземна мова (англійська), вступ до мовознавства, вступ до спеціальної філології, стилістика, граматика, лексикологія англійської мови, історія англійської мови, методика викладання англійської мови.


При кафедрі працює Міжвузівський центр лінгвістичної підготовки студентів-іноземців, який проводить лінгвістичні конкурси, олімпіади та конференції іноземців.

Випускники кафедри можуть працювати в перекладацьких бюро, закладах освіти всіх рівнів, засобах масової інформації (газета, радіо, телебачення), туристичних та рекламних агентствах, займатися індивідуальною перекладацькою діяльністю.

Проблематика та напрямки наукових досліджень членів кафедри на сучасному етапі пов'язані з темою «Антропоцентричний фактор у дослідженнях сучасних германських та слов’янських мов в аспекті перекладознавства».

При кафедрі редагується і видається фаховий збірник наукових праць «Лінгвістика. Лінгвокультурологія».


Із 2008 року кафедра організовує Всеукраїнську наукову конференцію «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні проблеми навчання іноземців у закладах вищої освіти України», яка проводиться кожні 2 роки.

Науковці кафедри постійно підтримують творчі контакти з вченими-славістами в Чехії, Словаччині, Туреччині, Білорусі, Киргизстані, КНР.

При кафедрі працюють студентські наукові гуртки «Шанувальники української мови» і «Читці-декламатори». Під керівництвом науковців кафедри студенти щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з перекладу та соціолінгвістики, Всеукраїнській олімпіаді з перекладу, виступають на наукових конференціях, публікують наукові статті у виданнях ДНУ та інших ЗВО.

   
Щорічний конкурс читців-декламаторів для іноземних студентів Дніпра «Мир, весна, любов»

Студенти беруть активну участь в культурному житті факультету та університету, в проведенні Дня перекладача, Дня першокурсника та студентському самоврядуванні.