Версія для друку

Кафедра історії України

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Посунько Ольга Миколаївна зав. кафедри доц. к. істор. Ольга Посунько
(Posunko Olga)
B-9934-2018 Olga-Posunko 0000-0002-7250-9696
Ващенко Володимир Володимирович проф. стар. наук. співр. д. істор. н. Володимир Ващенко F-9439-2019 0000-0002-5527-7969
Литвинова Тетяна Федорівна проф. проф. д. істор. н. Lytvynova Tatiana
Литвинова Тетяна
G-1951-2019

 

G-1951-2019 0000-0002-8682-2819
Нікілєв Олександр Федорович проф. проф. д. істор. н. Нікілєв Олександр Федорович Q-5974-2017 0000-0002-9918-3999
Світленко Сергій Іванович декан, проф. проф. д. істор. н. Сергій Світленко R-5856-2017 Serhii Svitlenko 0000-0003-3313-9036
Святець
Юрій Анатолійович
проф. проф. д. істор. н. Yurii Sviatets C-7714-2016 Yurii A Sviatets 0000-0001-6916-3033
Каюк Світлана Миколаївна доцент доцент к. істор. н. Svitlana Kaiuk I-1370-2016 0000-0002-2452-2642
Ковальська-Павелко
Ірина Миколаївна
доцент доцент к. істор. н. Ковальська-Павелко І.М. S-6631-2018 0000-0001-8307-9751
Репан Олег Анатолійович доцент доцент к. істор. н. Oleh Repan A-9179-2018 0000-0001-7919-9996
Чепурко
Олександр Олексійович
доцент доцент к. істор. н. Chepurko O.O. U-1060-2017 Oleksandr-Chepurko 0000-0002-0725-5722

Кафедра історії України здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
ОП Історична україністика та прикладна історія

Кафедра історії України здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 032 Історія та археологія
ОП Історія та археологія

Кафедра історії України здійснює підготовку за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 032 Історія та археологія
ОП Історія та археологія

Кафедра історії України – один із найстаріших підрозділів університету, безпосередньою предтечею якого є кафедра історії місцевого краю і Запорожжя, заснована в 1918 р. 20 вересня 1918 р. професор кафедри, видатний український історик Д.І. Яворницький прочитав першу вступну лекцію для студентів Катеринославського університету – «Українсько-руське козацтво перед судом історії». Власне кафедру історії України засновано 1 січня 1921 р. в Катеринославському інституті народної освіти – наступнику Катеринославського університету. Першим завідувачем кафедри став проф. Д.І. Яворницький. У 1923-1924 н.р. підрозділ здобув дещо іншу назву – кафедра історії України і історії місцевого краю. На кафедрі велась і наукова робота, яку проводили проф. Д.І. Яворницький і викл. І. С. Степанов.

У 1924-1925 н. р. у межах факультету профосвіти знову функціонувала кафедра історії України. У 1924 р. підрозділ, очолюваний проф. Д.І. Яворницьким, набув статус науково-дослідної кафедри українознавства і був переведений із КВІНО до Катеринославського (з 1926 р. – Дніпропетровського) історично-археологічного музею з підпорядкуванням ВУАН. На початку 1930-х рр. цей підрозділ змінив назву і замість кафедри українознавства став називатися кафедрою преісторії України.

У 1930 р. кафедра історії України функціонувала в межах Дніпропетровського інституту соціального виховання, одного з наступників Дніпропетровського ІНО. Проте у відновленому в 1933 р. університеті такої кафедри вже не існувало. Лише у 1966 р. в ДДУ було створено кафедру історії СРСР та УРСР, завідувачем якої до 1986 р. був д-р іст. наук, проф., відомий історик-аграрник Д.П. Пойда, потім кафедру в той час очолив канд. іст. наук, доц. В.В. Іваненко.

Після тривалої перерви, 5 травня 1989 р. кафедра історії України була відновлена. Завідувачем кафедри стала д-р іст. наук, проф. Г.К. Швидько (1989–1995). У зазначений період на кафедрі працювали д-р іст. наук, проф. Ю.А. Мицик, канд. іст. наук, доц. В.І. Костенко, канд. іст. наук, доц. О.Ф. Нікілєв, канд. іст. наук, доц. Г.М. Виноградов, канд. іст. наук, доц. О.І.Журба, канд. іст. наук, доц. Т. Ф. Литвинова, канд. іст. наук О.В. Іщенко. У 1995–1996 рр. завідувачем кафедри був канд. іст. наук, доц. В.І. Костенко, а після його смерті, у 1996–1997 рр. в.о. завідувача став канд. іст. наук, доц. О.Ф. Нікілєв.

З 1997 р. по 2010 р. кафедру очолював спочатку канд. іст. наук, доц., а згодом д-р іст. наук, проф. С.І. Світленко. За цей час захистили дисертації на здобуття наукового ступеня д-ра іст. наук С.І. Світленко (2000), О.І. Журба (2004), О.Ф.Нікілєв (2009), канд. іст. наук – О.М. Посунько (1998), І.О. Шпекторенко (1998), С.М. Каюк (1999), О.А. Репан (2003). Всі ці науково-педагогічні працівники отримали відповідні наукові ступені д-ра/канд. іст. наук та вчені звання проф./доц. З 2010 р. по 2020 р. кафедру очолював д-р істор. наук, проф. Ю. А. Святець, а з 2020 р. – к. і. н., доц. Посунько Ольга Миколаївна. За останні роки дисертацію на здобуття наукового ступеня д-ра іст. наук захистила Т.Ф. Литвинова (2012), а на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук – І.А. Шахрайчук (2013).

Нинішній склад кафедри складають п’ять докторів наук, проф. : В. В. Ващенко, Т. Ф. Литвинова, О. Ф. Нікілєв, С. І. Світленко, Ю. А. Святець та п’ять канд. істор. наук, доцентів: С. М. Каюк, І. М. Ковальська-Павелко, О. М. Посунько, О. А. Репан, О. О. Чепурко, канд. іст. наук А. С. Струкуленко.

Науково-педагогічні працівники кафедри ведуть підготовку бакалаврів та магістрів-істориків і бакалаврів непрофільних спеціальностей, а також кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру. У 2021 р. з ініціативи НПП кафедри на факультеті відкрито нову ОП «Історична україністика та прикладна історія». Головні вектори наукової діяльності: етнонаціональна, соціальна, суспільно-політична, публічна, аграрна історія, історичне краєзнавство, кліометрика. Виконується кафедральна тема. З 2001 р. на кафедрі видається збірник наукових праць: «Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті» (2001–2017), «Roxolania Historica» (з 2018 р.). Діють україно-польський науково-культурний центр і наукові студентські гуртки «Історичні профілі України», «Ремесло історика і…» (міжкафедральний).