Версія для друку

Кафедра історії України

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Посунько Ольга Миколаївна зав. кафедри доц. к. істор. Ольга Посунько
(Posunko Olga)
B-9934-2018 Olga-Posunko 0000-0002-7250-9696
Ващенко Володимир Володимирович проф. стар. наук. співр. д. істор. н. Володимир Ващенко F-9439-2019 0000-0002-5527-7969
Литвинова Тетяна Федорівна проф. проф. д. істор. н. Lytvynova Tatiana
Литвинова Тетяна
G-1951-2019

 

G-1951-2019 0000-0002-8682-2819
Нікілєв Олександр Федорович проф. проф. д. істор. н. Нікілєв Олександр Федорович Q-5974-2017 0000-0002-9918-3999
Святець
Юрій Анатолійович
проф. проф. д. істор. н. Yurii Sviatets C-7714-2016 Yurii A Sviatets 0000-0001-6916-3033
Каюк Світлана Миколаївна доцент доцент к. істор. н. Svitlana Kaiuk I-1370-2016 0000-0002-2452-2642
Ромашко Олександра Володимирівна доцент доцент к. істор. н. Олександра Ромашко Q-2356-2019
Чепурко
Олександр Олексійович
доцент доцент к. істор. н. Chepurko O.O. U-1060-2017 Oleksandr-Chepurko 0000-0002-0725-5722

Кафедра історії України здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
ОП Історична україністика та прикладна історія

Кафедра історії України здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 032 Історія та археологія
ОП Історія та археологія

Кафедра історії України здійснює підготовку за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 032 Історія та археологія
ОП Історія та археологія

Кафедра історії України – один із найстаріших підрозділів університету, безпосередньою предтечею якого є кафедра історії місцевого краю і Запорожжя, заснована в 1918 р. 20 вересня 1918 р. професор кафедри, видатний український історик Д.І. Яворницький прочитав першу вступну лекцію для студентів Катеринославського університету – «Українсько-руське козацтво перед судом історії». Власне кафедру історії України засновано 1 січня 1921 р. в Катеринославському інституті народної освіти – наступнику Катеринославського університету. Першим завідувачем кафедри став проф. Д.І. Яворницький. У 1923-1924 н.р. підрозділ здобув дещо іншу назву – кафедра історії України і історії місцевого краю. На кафедрі велась і наукова робота, яку проводили проф. Д.І. Яворницький і викл. І. С. Степанов.

У 1924-1925 н. р. у межах факультету профосвіти знову функціонувала кафедра історії України. У 1924 р. підрозділ, очолюваний проф. Д.І. Яворницьким, набув статус науково-дослідної кафедри українознавства і був переведений із КВІНО до Катеринославського (з 1926 р. – Дніпропетровського) історично-археологічного музею з підпорядкуванням ВУАН. На початку 1930-х рр. цей підрозділ змінив назву і замість кафедри українознавства став називатися кафедрою преісторії України.

У 1930 р. кафедра історії України функціонувала в межах Дніпропетровського інституту соціального виховання, одного з наступників Дніпропетровського ІНО. Проте у відновленому в 1933 р. університеті такої кафедри вже не існувало. Лише у 1966 р. в ДДУ було створено кафедру історії СРСР та УРСР, завідувачем якої до 1986 р. був д-р іст. наук, проф., відомий історик-аграрник Д.П. Пойда, потім кафедру в той час очолив канд. іст. наук, доц. В.В. Іваненко.

Після тривалої перерви, 5 травня 1989 р. кафедра історії України була відновлена. Завідувачем кафедри стала д-р іст. наук, проф. Г.К. Швидько (1989–1995). У зазначений період на кафедрі працювали д-р іст. наук, проф. Ю.А. Мицик, канд. іст. наук, доц. В.І. Костенко, канд. іст. наук, доц. О.Ф. Нікілєв, канд. іст. наук, доц. Г.М. Виноградов, канд. іст. наук, доц. О.І.Журба, канд. іст. наук, доц. Т. Ф. Литвинова, канд. іст. наук О.В. Іщенко. У 1995–1996 рр. завідувачем кафедри був канд. іст. наук, доц. В.І. Костенко, а після його смерті, у 1996–1997 рр. в.о. завідувача став канд. іст. наук, доц. О.Ф. Нікілєв.

З 1997 р. по 2010 р. кафедру очолював спочатку канд. іст. наук, доц., а згодом д-р іст. наук, проф. С.І. Світленко. За цей час захистили дисертації на здобуття наукового ступеня д-ра іст. наук С.І. Світленко (2000), О.І. Журба (2004), О.Ф.Нікілєв (2009), Т.Ф. Литвинова (2012); канд. іст. наук – О.М. Посунько (1998), І.О. Шпекторенко (1998), С.М. Каюк (1999), О.А. Репан (2003), І.А. Шахрайчук (2013). Всі ці науково-педагогічні працівники отримали відповідні наукові ступені д-ра/канд. іст. наук та вчені звання проф./доц. З 2010 р. по 2020 р. кафедру очолював д-р істор. наук, проф. Ю. А. Святець, а з 2020 р. – к. і. н., доц. Посунько Ольга Миколаївна.

Нинішній склад кафедри складають 4 доктори наук, проф.: В. В. Ващенко, Т. Ф. Литвинова, О. Ф. Нікілєв, С. І., Святець та чотири канд. істор. наук, доцентів: С. М. Каюк, О. М. Посунько, О. А. Ромашко, О. О. Чепурко. До складу кафедри входить педагогічний працівник – зав. навчальної архівно-музейно-археологічної лабораторії канд. іст. наук А. С. Струкуленко. Також при кафедрі працює кабінет етнографії.


Науково-педагогічні працівники кафедри ведуть підготовку бакалаврів та магістрів-істориків і бакалаврів непрофільних спеціальностей, а також кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру. У 2021 р. з ініціативи НПП кафедри на факультеті відкрито нову ОП «Історична україністика та прикладна історія»


Головні вектори наукової діяльності: етнонаціональна, соціальна, суспільно-політична, публічна, аграрна історія, історичне краєзнавство, кліометрика, що реалізувалося у десятках публікацій, монографічних дослідженнях викладачів кафедри.


Кафедра є одним із постійних організаторів Всеукраїнської науквової конференції «Яворницькі читання» та Дніпропетровської обласної історико-краєзнавчої конференції «Історія Дніпровського Надпоріжжя».


Виконується кафедральна тема «Актуальні проблеми історичного українознавства та прикладної історії» № держреєстрації 0122U001330 (керівник – д.і.н., проф. Святець Ю. А.). Видавалися збірники наукових праць: «Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті» (2001–2017), «Roxolania Historica» (із 2018 р.).


Діють наукові студентські гуртки «Український культурний простір очима істориків» (керівники доценти Каюк С. М. та Посунько О. М.) та «Ремесло історика і…» (міжкафедральний – від кафедри історії України проф. Литвинова Т. Ф.).
Колектив кафедри активно працює з учнівською молоддю області. При кафедрі функціонують секції Малої академії наук (історії України та історичне краєзнавство) (координатор – доц. С. М. Каюк). Доц. Чепурко О. О. є членом журі IV етапу Всеукраїнської олімпіади з історії.

Міжнародна співпраця

Науковці кафедри, як фахівці з історії України, беруть активну участь у різноманітних наукових форумах. Лише протягом 2023 року на нащому рахунку участь у: семінарі для освітян, організованому Українським інститутом вивчення Голокосту «Ткума» спільно з ізраїльським національним меморіалом Катастрофи (Голокосту) та Героїзму Яд Вашем (Ізраїль) ( червень 2023 р., Ієрусалим, доц. Посунько О. М.); XVI Конгресі Міднародного товариства дослідників XVIII ст. у Римі (липень 2023 р., проф. Литвинова Т. Ф.), літньому симпозіумі у Стокгольмі "Ukrainian Studies in Sweden. Methodological Challenges and Future Perspectives" (14-17 серпня 2023 р., доц. Каюк С. М.); Turkologentag 2023 (The Fourth European Convention on Turkic, Ottoman and Turkish Studies) (21-23 вересня 2023 р., Відень, доц. Каюк С. М.); міжнародному конгресі «Переосмислення України та Європи: Нові виклики для істориків» (Вільнюс, жовтень 2023 р., доц. Каюк С. М.); міжнародному форумі "Мусульмани Центральної Євразії у ХХІ столітті" (Стамбул, 13-19 жовтня 2023 р, доц. Каюк С. М.).

Викладачі є учасниками проєктів:
- 2019 – 2023 – Międzynarodowy projekt naukowy «Dobre i złe sąsiedztwa». (Інститут історії та міжнародних відносин університету Казимира Великого в Бидгощі (Польща) (https://dobreizlesasiedztwa.ukw.edu.pl/download/60978/S%C4%84SIAD_2022_program_konferencji_TM_22.04. 2022.pdf, проф. Литвинова Т. Ф. );
- 2022- 2025 – Міжнародний науковий україно-канадський проєкт «Місто і війна: руйнування, збереження та переосмислення міської культурної спадщини великих міст Південно-Східної України в період російської військової агресії» (https://en.cityface.org.ua; Contemporary Ukraine Studies Program, CIUS, University of Alberta, ХНУ ім. В.Н. Каразіна; проф. Литвинова Т. Ф.);
- Міжнародної платформи дослідження Східної Європи (Туреччина, 30 країн-учасниць), де бере постійну участь у роботі доц. Каюк С. М. і членом оргкомітету VI міжнародного конгресу (4-6 травня 2023 р.) в Сінопі “City and Civilization in Eastern Europe”.

Студенти кафедри та аспіранти також беруть активну участь у міжнародних проєктах.

Детальна інформація про життя колективу кафедри і наших студентів: https://www.facebook.com/histukrdnu