Версія для друку

Кафедра історії України

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Святець Юрій Анатолійович зав. кафедри проф. д. істор. н. Yurii Sviatets  - C-7714-2016 Yurii A Sviatets 0000-0001-6916-3033
Ващенко Володимир Володимирович проф. стар. наук. співр. д. істор. н. F-9439-2019 0000-0002-5527-7969
Литвинова Тетяна Федорівна проф. проф. д. істор. н. G-1951-2019

 

Нікілєв Олександр Федорович проф. проф. д. істор. н. Нікілєв Олександр Федорович Q-5974-2017 0000-0002-9918-3999
Світленко Сергій Іванович декан, проф. проф. д. істор. н. Сергій Світленко R-5856-2017 0000-0003-3313-9036
Каюк Світлана Миколаївна доцент доцент к. істор. н. Svitlana Kaiuk I-1370-2016 0000-0002-2452-2642
Посунько Ольга Миколаївна докторант доцент к. істор. н. Ольга Посунько (Posunko Olga) B-9934-2018 0000-0002-7250-9696
Репан Олег Анатолійович доцент доцент к. істор. н. A-9179-2018 0000-0001-7919-9996
Шахрайчук Ігор Антонович доцент доцент к. істор. н.

Кафедра історії України здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 032 Історія та археологія
ОП Історія та археологія

Кафедра історії України здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 032 Історія та археологія
ОП Історія та археологія

Кафедра історії України здійснює підготовку за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 032 Історія та археологія
ОП Історія та археологія

Кафедра історії України – один із найстаріших підрозділів університету, безпосередньою предтечею якого є кафедра історії місцевого краю і Запорожжя, заснована в 1918 р. 20 вересня 1918 р. професор кафедри, видатний український історик Д.І. Яворницький прочитав першу вступну лекцію для студентів Катеринославського університету – «Українсько-руське козацтво перед судом історії». Власне кафедру історії України засновано 1 січня 1921 р. в Катеринославському інституті народної освіти – наступнику Катеринославського університету. Першим завідувачем кафедри став проф. Д.І. Яворницький. У 1923-1924 н.р. підрозділ здобув дещо іншу назву – кафедра історії України і історії місцевого краю. На кафедрі велась і наукова робота, яку проводили проф. Д.І. Яворницький і викл. І. С. Степанов.

У 1924-1925 н. р. у межах факультету профосвіти знову функціонувала кафедра історії України. У 1924 р. підрозділ, очолюваний проф. Д.І. Яворницьким, набув статус науково-дослідної кафедри українознавства і був переведений із КВІНО до Катеринославського (з 1926 р. – Дніпропетровського) історично-археологічного музею з підпорядкуванням ВУАН. На початку 1930-х рр. цей підрозділ змінив назву і замість кафедри українознавства став називатися кафедрою преісторії України.

У 1930 р. кафедра історії України функціонувала в межах Дніпропетровського інституту соціального виховання, одного з наступників Дніпропетровського ІНО. Проте у відновленому в 1933 р. університеті такої кафедри вже не існувало. Лише у 1966 р. в ДДУ було створено кафедру історії СРСР та УРСР, завідувачем якої до 1986 р. був д-р іст. наук, проф., відомий історик-аграрник Д.П. Пойда, потім кафедру в той час очолив канд. іст. наук, доц. В.В. Іваненко.

Після тривалої перерви, 5 травня 1989 р. кафедра історії України була відновлена. Завідувачем кафедри стала д-р іст. наук, проф. Г.К. Швидько (1989–1995). У зазначений період на кафедрі працювали д-р іст. наук, проф. Ю.А. Мицик, канд. іст. наук, доц. В.І. Костенко, канд. іст. наук, доц. О.Ф. Нікілєв, канд. іст. наук, доц. Г.М. Виноградов, канд. іст. наук, доц. О.І.Журба, канд. іст. наук, доц. Т. Ф. Литвинова, канд. іст. наук О.В. Іщенко. У 1995–1996 рр. завідувачем кафедри був канд. іст. наук, доц. В.І. Костенко, а після його смерті, у 1996–1997 рр. в.о. завідувача став канд. іст. наук, доц. О.Ф. Нікілєв.

З 1997 р. по 2010 р. кафедру очолював спочатку канд. іст. наук, доц., а згодом д-р іст. наук, проф. С.І. Світленко. За цей час захистили дисертації на здобуття наукового ступеня д-ра іст. наук С.І. Світленко (2000), О.І. Журба (2004), О.Ф.Нікілєв (2009), канд. іст. наук – О.М. Посунько (1998), І.О. Шпекторенко (1998), С.М. Каюк (1999), О.А. Репан (2003). Всі ці науково-педагогічні працівники отримали відповідні наукові ступені д-ра/канд. іст. наук та вчені звання проф./доц. З 2010 р. і по сьогодні кафедру очолює д-р іст. наук, проф. Ю.А. Святець. За останні роки дисертацію на здобуття наукового ступеня д-ра іст. наук захистила Т.Ф. Литвинова (2012), а на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук – І.А. Шахрайчук (2013).

Нинішній склад кафедри складають п’ять д-рів іст. наук, проф.: Ю.А. Святець, В.В. Ващенко, Т.Ф. Литвинова, О.Ф. Нікілєв, С.І. Світленко та шість канд. іст. наук, доц.: Г.М. Виноградов, О.В.Іщенко, С.М. Каюк, О.М. Посунько, О.А. Репан, І.А. Шахрайчук.

Науково-педагогічні працівники кафедри ведуть підготовку бакалаврів та магістрів-істориків і бакалаврів непрофільних спеціальностей, а також кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. Головні вектори наукової діяльності: етнонаціональна, соціальна, суспільно-політична, аграрна історія, історичне краєзнавство, кліометрика. Виконується кафедральна тема. З 2001 р. на кафедрі видається фаховий збірник наукових праць «Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті» (голов. ред. – проф. С.І. Світленко). Діють Українсько-польський науково-культурний центр і науково-дослідний студентський гурток «Історичні профілі України».