ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Наукові журнали

Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали студентської науково-практичної конференції.

Вміщені наукові дослідження з актуальних проблем історії, теорії і практики журналістики, реклами, видавничої діяльності.

Для використання у навчальному процесі при підготовці до практичних і семінарських занять, а також під час підготовки дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр.


Затверджено на засіданні Вченої ради факультету систем і засобів масової комунікації
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Протокол № 9 від 21.04.2016 р.

  Матеріали XV Регіональної студентської науково-практичної конференції (18 квітня 2019 р.)

Завантажити

  Матеріали XIV Регіональної студентської науково-практичної конференції (12 квітня 2018 р.)
Завантажити

 Матеріали XIІІ Регіональної студентської науково-практичної конференції (12 квітня 2017 р.)

Завантажити

 Матеріали XIІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (квітень 2016 р.)

Завантажити