ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Наукові журнали

Масова комунікація у глобальному та національному вимірах

УДК 316.77 : [070 : 659.4]] (082)
М 31

Вміщені наукові дослідження за результатами науково-дослідних робіт факультету систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: "Українська медіасистема в контексті трансформацій глобальних соціальних комунікацій" (ФСЗМК-35-16, Реєстр. № 0116U002222), "Реклама та зв’язки з громадськістю як прикладні соціально-комунікаційні технології" (ФСЗМК-34-16, Реєстр. № 0116U002223), "Освітні константи підготовки редактора у полікультурному суспільстві" (ФСЗМК-36-16, Реєстр. № 0116U002221).

Для студентів, аспірантів, викладачів ВЗО та наукових закладів.

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету систем і засобів масової комунікації Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Протокол № 10 від 16.05.13 р.

Перезатверджено на засіданні Вченої ради факультету систем і засобів масової комунікації Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Протокол № 9 від 19.04.18 р.

Редакційна колегія

д-р філол. наук, проф. В. Д. Демченко (відповідальний редактор), д-р наук із соц. ком., проф. М. В. Бутиріна, д-р філол. наук, проф. Н. В. Підмогильна, д-р філол. наук, проф. О. О. Гусєва, д-р філол. наук, проф. Л. А. Мироненко, канд. філол. наук, доц. Л. В. Темченко, канд. філол. наук, доц. І. С. Бучарська, канд. наук із соц. ком., доц. А. М. Бахметьєва, канд. філол. наук, доц. І. М. Сухенко, канд. наук. із соц. ком., доц. Л. В. Хотюн, доц. Т. О. Полякова, канд. філол. наук, доц. В. В. Павленко, канд. наук із соц. ком., доц. Г. Е. Маркова, канд. наук із соц. ком., доц. А. В. Гусєв, канд. наук із соц. ком., доц. Г. Д. Гурчіані, канд. філол. наук, доц. С. Ю. Жарко, канд. філол. наук, доц. Н. М. Блинова, канд. філол. наук, доц. Л. О. Губа, канд. філол. наук, доц. Н. І. Іванова, канд. філол. наук, доц. Л. В. Куценко, канд. філол. наук, доц. А. А. Михайлова, канд. філол. наук, доц. Н. Є. Полішко, канд. філол. наук, доц. О. В Терханова, канд. філол. наук, доц. О. В. Назаренко, канд. наук із соц. ком., доц. А. В. Лященко, канд. наук із соц. ком., доц. В. В. Мироненко, канд. політ. наук, доц. М. В. Демченко, канд. філол. наук, доц. С. І. Іванова, канд. іст. наук, доц. О. І. Обласова, канд. філол. наук, доц. О. В. Гудошник (відповідальний секретар), канд. філол. наук, доц. О. В. Кирилова (відповідальний секретар).

Всі наукові тексти, що опубліковані у збірнику, пройшли процедуру внутрішнього рецензування.

 Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2015 рік. Випуск 4.
Завантажити

  Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2016 рік. Випуск 5.
Завантажити

  Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2016 рік. Випуск 6.
Завантажити

  Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2017 рік. Випуск 7.
Завантажити

  Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2017 рік. Випуск 8.
Завантажити

  Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2018 рік. Випуск 9.
Завантажити

Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2018 рік. Випуск 10.

Завантажити