ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Збірники наукових праць

Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві