ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпропетровського університету

Моделювання

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання

Офіційний сайт: 
www.model-dnu.dp.ua


Науковий журнал "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання" друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету починаючи з 2009 року і є продовженням серії випусків збірника наукових праць «Диференціальні рівняння та їх застосування», який щорічно друкувався у період з 1968 по 2008 роки. Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 №747 журнал внесено (поновленно) до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (фізико-математичні науки) за спеціальностями 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Журнал видається 1 раз на рік.

Викладено результати наукових досліджень із сучасних питань математичної фізики, теорії оптимального керування рівняннями у частинних похідних, якісного аналізу динамічних систем, а також їх застосування в задачах математичного моделювання фізичних процесів.

Для наукових працівників, аспірантів та студентів старших курсів.

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

 • National Library of Ukraine Vernadsky
 • Google Schoolar (h-індекс = 5)
 • OAJI (Open Academic Journals Index) (CGIJ OAJI = 0.201)
 • Universe Impact Factor (Impact Factor 28.4587)
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)
 • MAIR (Information Matrix for the Analysis of Journals) (ICDS = 3.8)
 • RDP (Registered Data Providers)
 • CrossRef (Digital Object Identifier (DOI) Registration Agency)
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
 • SIS (Scientific Indexing Services)
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • Index Copernicus International (ICV 2015: 64.2)
 • JICI (Journal`s International Compliance Index project) (JIC Index=0.33)


Архів номерів в формвті PDF:

Том 17, №8 (2009) 

Том 18, №8 (2010)

Том 19, №8 (2011)

Том 20, №8 (2012)

Том 21, №8 (2013)

Том 22, №8 (2014)

Том 23, №8 (2015)

Том 24, №8 (2016)

Том 25, №8 (2017)