ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Менеджмент інновацій

Вісник Дніпропетровського університету. Серія Менеджмент інновацій
Містить результати досліджень провідних фахівців, науковців, здобувачів наукових ступенів та звань з питань сучасного розвитку та формування теоретико-методологічних положень менеджменту інновацій, інноваційного розвитку країн світової економіки в умовах глобалізації, розвитку міжнародної інноваційної діяльності та науково-технологічного обміну, менеджменту та маркетингу наукових досліджень, корпоративного управління. Матеріали можуть бути корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями менеджменту інновацій та інноваційної діяльності.

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій включено до переліку фахових видань згідно з наказом МОН України від 13.07.2015 р. № 747

Заснований у 1993 р.
Українською, англійською, російською мовами
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 7898 від 17.09. 2003 р.
Періодичність друку – 4 рази на рік
ISSN 2409-7101

Офіційна сторінка Вісника Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій: http://www.mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/index
На сьогодні Вісник представлено більш ніж у 50 наукометричних базах даних та бібліотеках, серед яких: Ulrichsweb™, IndexCopernicus, RePEc, EconBiz, EconBib, EconPapers, CiteFactor та інші.
Випуски з 2015 року індиксуються в IndexCopernicus

Редакційна колегія:

Відповідальний редактор: д.е.н., проф. Мешко Наталія Петрівна (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
Заступник відповідального редактора: д.суспільно-політ., с.н.с. Богодістов Євген (Ун-т Франфуртська школа фінансів і менеджменту, м. Франкфурт, Німечина);
Заступник відповідального редактора: д.е.н., доц. Джусов Олексій Анатолійович (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
Відповідальний секретар: к.е.н., доц. Приварникова Ірина Юліївна (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна).
Технічний секретар: к.психол.н., доц. Крупський Олександр Петрович (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);

Члени реакційної колегії:
д.е.н., проф. Гринько Тетяна Валеріївна (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
д.е.н., доц. Гришкін Вадим Олегович (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
д.е.н., проф. Стукало Наталія Вадимівна (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
д.е.н., проф. Хамініч Світлана Юріївна (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
д.е.н., доц. Валінкевич Наталія Василівна (Житомирський державний технологічний ун-т, Україна);
д.е.н., проф. Велеско Сергій (Університет прикладних наук, м. Міттвайда, Німеччина);
д. філософії, проф. Вольгемут Файт (Бізнес-школа ун-ту прикладних наук «Хохшуле фюр технік унд віртшафт» м. Берлін, Німеччина);
д.філософії, проф. Гайдка Єжи (Лодзький університет, Польща);
д.е.н., проф. Гонтарева Ірина В’ячеславівна (Харківський національний економ. ун-т. ім. Семена Кузнеця, Україна);
д.е.н., проф. Дабровська Анна (Варшавська школа економіки, Польща);
д.е.н. доц. Дмитров Іван (ун-т «Проф. д-р Асен Златогоров», м. Бургас, Болгарія);
д.е.н., проф. Коваленко Олена Валеріївна (Запорізька державна інженерна академія, Україна);
д.е.н., проф. Кулієв Руфат Атакіши огли (Азербайджанський технічний університет, м. Баку, Азербайджан);
д.філософії Лигіна Ольга Іванівна (Актюбенський ун-т ім. С.Баїшева, м. Актобе, Казахстан);
к.е.н., доц. Луцяк Віталій Васильович (Вінницький фінансово-економічний ун-т, Україна);
д.е.н., доц. Мельничук Дмитро Петрович (Житомирський держ. технологічний ун-т, Україна);
д.е.н, доц. Менард Себастьян (Ун-т штату Мен, м. Ле-Ман, Франція);
д.е.н., проф. Пирог Ольга Володимирівна (Національний ун-т «Лвівська політтехніка», Україна);
д.філософії, проф. Самиотис Константинос (ун-т Рохемптон, м. Лондон, Великобританія);
д.фідософії, проф. Сташис Рімантас (Клайпедський ун-т, Литва);
д.е.н., проф. Толпежников Роман Олексійович (Маріупольський державний ун-т, Україна);
д.е.н., проф. Фінагіна Олеся Валентинівна (Черкаський державний технологічний ун-т, Україна);
д.е.н., доц. Флейчук Марія Ігорівна (Львівська комерційна академія, Україна);
д.е.н., доц. Харчишина Олена Володимирівна (Національний авіаційний ун-т, м.Київ, Україна).


Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ», 2015. Випуск 5

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ», 2015. Випуск 4

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ», 2014. Випуск 3

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ», 2012. Випуск 1

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ», 2013. Випуск 2

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ», 2016. Випуск 6

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ», 2016. Випуск 7

Завантажити