ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Менеджмент інновацій

Вісник Дніпропетровського університету. Серія Менеджмент інновацій. У 2017 р. журнал переіменовано в "European Journal of Management Issues".
Містить результати досліджень провідних фахівців, науковців, здобувачів наукових ступенів та звань з питань сучасного розвитку та формування теоретико-методологічних положень менеджменту інновацій, інноваційного розвитку країн світової економіки в умовах глобалізації, розвитку міжнародної інноваційної діяльності та науково-технологічного обміну, менеджменту та маркетингу наукових досліджень, корпоративного управління. Матеріали можуть бути корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями менеджменту інновацій та інноваційної діяльності.

Програмні цілі «European Journal of Management Issues»: публікація результатів оглядово-узагальнюючого, проблемно-дослідницького характеру або з розв’язком конкретної наукової задачі науково-практичних досліджень фахівців-практиків, науковців, здобувачів наукових ступенів і наукових звань та усіх інших зацікавлених осіб.Журнал орієнтований на публікацію статей, присвячених проблемам (але не обмежується наведеним нижче переліком):

- Стратегічний менеджмент
- Міжнародний бізнес і менеджмент
- Управління персоналом і організаційна поведінка
- Підприємництво і управління технологіями і інноваціями
- Менеджмент неприбуткових організацій (наприклад, лікарень, соціальних служб, управління в сфері освіти, та інші)
- Корпоративна соціальна відповідальність і стійкість
- Управління гостинністю і туризмом
- Маркетинг
- Корпоративне управління

Науковий журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (PhD), згідно з наказом МОН України № 747 від 13.07.2015 р. (зі змінами від 11.07.2017 р., наказ №996; від 24.05.2018 р., наказ №527).

Заснований у 1993 р.
Українською, англійською, російською мовами
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 7898 від 17.09. 2003 р.
Періодичність друку – 4 рази на рік
ISSN 2519-8564 (Рrint).
ISSN 2523-451X (Online).

Офіційна сторінка журналу: http://www.mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/index
На сьогодні Вісник представлено більш ніж у 50 наукометричних базах даних та бібліотеках, серед яких: Ulrichsweb™, IndexCopernicus, RePEc, EconBiz, EconBib, EconPapers, CiteFactor та інші.
Випуски з 2015 року індиксуються в IndexCopernicus

Редакційна колегія:

Відповідальний редактор: д.е.н., проф. Мешко Наталія Петрівна (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
Заступник відповідального редактора: д.суспільно-політ., с.н.с. Богодістов Євген (Ун-т Франфуртська школа фінансів і менеджменту, м. Франкфурт, Німечина);
Заступник відповідального редактора: к.психол.н., доц. Крупський Олександр Петрович (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);
Відповідальний секретар: к.е.н., доц. Приварникова Ірина Юліївна (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна).

Члени реакційної колегії:
д.соц.н., проф. Аугустінайтіс А., Kazimieras Simonavicius University, м. Вільнюс, Литовська Республіка 
д.е.н., доц. Акулай О. В., Національний інститут економічних досліджень Академії наук Молдови, Міністерства економіки Республіки Молдова 
д.e.н., проф. Бабенко В. О., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна 
д.e.н., проф. Богдан Н. І., Білоруський державний економічний університет, м. Мінськ, Білорусь 
д.e.н., проф. Брітченко І. Г., Державний вищий навчальний заклад ім. професора Станіслава Тарновського в Тарнобжегу, м. Тарнобжег, Польща
д.е.н., доц. Валінкевич Н. В., Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна 
д.e., проф. Васильчук В., Університет «Політехніка Гданська», м. Гданськ, Польща 
д.е., проф. Велеско С., Університет прикладних наук, м. Міттвайда, Німеччина 
д.e.н., проф. Величко О. П., Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 
д.ф., проф.Вольґемут Ф., Університет прикладних наук "Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin", м. Берлін, Німеччина 
д.ф., проф. Гайдка Є., Лодзький університет, м. Лодзь, Польща
д.ф., проф. Гирей, Ф., Улудагський університет, м. Бурса, Туреччина
д.е.н., доц. Джусов О. А., Дніпровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпро, Україна 
д.е. Донаті К., Університет "Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli", м. Казерта, Італія
к.е.н., доц. Коблянська І. І., Сумський національний аграрний університет, м Суми, Україна
д.ф. Круесі М. А., Національний університет готельного бізнесу і туризму, м. Гаосюн, Тайвань
д.e.н., проф. Кулієв Р. А. оглу, Азербайджанський технічний університет, м. Баку, Азербайджан
д.ф. Лигіна О. І., Актюбінський університет імені С. Баїшева, м. Актобе, Казахстан 
д.e., проф. Ліухто К., University of Turku, м. Турку, Фінляндія
д.е.н., доц. Луцяк В. В., Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна
д.е., доц. Менард С., Університет штату Мен, м. Ле-Ман, Франція
д.e.н., проф. Мешко Н. П., Дніпровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпро, Україна 
д.ф.н., проф. Мкртічян А. Є., Єреванський державний університет, м. Єреван, Вірменія 
д.психол.н., академік Мояно-Діаз Е., Universidad de Talca, м. Талька, Чилі
д.е.н., доц. Ніценко В. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна
д.ф., доц. Роделло І. А., Університет штату Сан-Паулу (USP), м. Сан-Паулу, Бразилія
д.ф., проф. Самиотис К., Університет Рохемптон, Лондон, Великобританія 
д.е.н., доц. Сардак С. Е., Дніпровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпро, Україна 
д.ф., проф. Сташис Р., Клайпедський університет, м. Клайпеда, Литва 
д.e.н., проф. Ушаков Д., Університет Суан Санандха Раджабхат, м. Бангкок, Таїланд 
д.e.н., проф. Фінагіна О. В., Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна 
д.ф., доц. Фіоре Маріантоньета, Університет Фоджа, м. Фоджа, Італія 
д.е.н., доц. Флейчук М. І., Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів, Україна 
д.e.н., проф. Хамініч С. Ю., Дніпровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпро, Україна 
д.ф. Чочіа А., Талліннський технологічний університет, м. Таллінн, Естонія 
д.е.н., проф. Шмидель Т., University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland FHNW, м. Базель, Швейцарія
д.e. Янков Н., D. Tsenov Academy of Economics, м. Свиштов, Болгарія
д.ф. Бартолець І., Хорватія 

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ», 2015. Випуск 5

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ», 2015. Випуск 4

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ», 2014. Випуск 3

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ», 2012. Випуск 1

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ», 2013. Випуск 2

Завантажити

 European Journal of Management Issue, Vol 25, No 1 (2017)

 European Journal of Management Issues, Vol 25, No 2 (2017)

 European Journal of Management Issues, Vol 25, No 3-4 (2017)

 European Journal of Management Issues, Vol 26, No 1-2 (2018)

 European Journal of Management Issues, Vol 26, No 3-4 (2018)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ», 2016. Випуск 6

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ», 2016. Випуск 7

Завантажити