ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпропетровського університету

Менеджмент інновацій

Вісник Дніпропетровського університету. Серія Менеджмент інновацій
Містить результати досліджень провідних фахівців, науковців, здобувачів наукових ступенів та звань з питань сучасного розвитку та формування теоретико-методологічних положень менеджменту інновацій, інноваційного розвитку країн світової економіки в умовах глобалізації, розвитку міжнародної інноваційної діяльності та науково-технологічного обміну, менеджменту та маркетингу наукових досліджень, корпоративного управління. Матеріали можуть бути корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями менеджменту інновацій та інноваційної діяльності.

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій включено до переліку фахових видань згідно з наказом МОН України від 13.07.2015 р. № 747

Заснований у 1993 р.
Українською, російською, англійською мовами
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 7898 від 17.09. 2003 р.
Періодичність друку – 2 рази на рік
ISSN 2409-7101

Офіційна сторінка Вісника Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій: http://www.mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/index
На сьогодня Вісник представлено більш ніж у 50 наукоментрічних базах даних та бібліотеках, серед яких: Ulrichsweb™, IndexCopernicus, RePEc, EconBiz, EconBib, EconPapers, CiteFactor та інші.
Випуски з 2015 року індиксуються в IndexCopernicus

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ», 2015. Випуск 5

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ», 2015. Випуск 4

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ», 2014. Випуск 3

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ», 2012. Випуск 1

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ», 2013. Випуск 2

Завантажити