ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпропетровського університету

Світове господарство та міжнародні економічні відносини

Вісник ДНУ.
Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
Заснований у 2009 р. (свідоцтво про державну реєстрацію КВ №21610-11510Р від 18.08.2015 р.).
ISSN 2409-9228
Проблематика: світове господарство і міжнародні економічні відносини
Галузь науки: економічні науки
Видається: українською, російською, англійською мовами
Періодичність: 1 раз на рік
Відповідальний редактор: д-р екон. наук, професор Стукало Наталія Вадимівна

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» включено до переліку наукових фахових видань згідно з додатком 9 до наказу МОН України від 09.03.2016 р. № 241.


Офіційна сторінка Вісника ДНУ. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»: http://dnu-wej.com

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», Випуск 6, 2014

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», Випуск 7, 2015

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», Випуск 5, 2013

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», Випуск 4-2, 2012

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», Випуск 4, 2012

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», Випуск 3, 2011

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», Випуск 2, 2010

Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», Випуск 1, 2009

Завантажити