ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Юридичні науки

 
Науковий збірник Дніпропетровського університету
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ»

Науковий збірник ДНУ: Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції містить результати досліджень провідних фахівців, науковців, здобувачів наукових ступенів та звань з питань сучасного розвитку та формування теоретико-методологічних положень юриспруденції і проблем правового регулювання суспільних відносин з різних галузей права. Матеріали можуть бути корисні для викладачів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів, а також осіб які цікавляться питаннями розвитку юридичної науки в Україні.

Науковий збірник ДНУ: Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції включено до переліку фахових видань згідно з наказом МОН України від 21 грудня 2015 р. № 1328 (додаток №8).

Заснований у 2010 р.
Українською, англійською, російською мовами.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21220-1102Р від 23.01.2015 р.
Періодичність друку - 6 разів на рік.
ISSN 2408-9257.

Офіційна сторінка Наукового збірника ДНУ: Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції http://apnl.dnu.in.ua/