ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Universum Historiae et Archeologiae

Бородай І. С. (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України). Серійні видання як джерела дослідження історії сільськогосподарської дослідної справи в Україні. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С.194–204. DOI: 10.15421/26190116.
Завантажити

Годжал С. С. (Національний університет «Острозька академія»). Праця Марка Антоновича в Українській вільній академії наук (США). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). С. 184–193. Вип. 1. DOI: 10.15421/26190115.
Завантажити

Земський Ю. С. (Хмельницький національний університет), Дячок В. В. (Хмельницький національний університет). Наративні джерела щодо дипломатичної гри Європейських країн навколо подій Польського повстання 1863 року. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С. 175–183. DOI: 10.15421/26190114.
Завантажити

Перетокін А. Г. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Історіографічна традиція у висвітленні розвитку буржуазії в Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). С. 164–174. Вип. 1. DOI: 10.15421/26190113.
Завантажити

Посунько О. М. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Інформаційні можливості судово-слідчої документації кінця XVIII – початку ХІХ ст. для дослідження історії повсякдення Південної України. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С. 149–163. DOI: 10.15421/26190112.
Завантажити

Олійник О. В. (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника). Діяльність підпільного Українського Червоного Хреста в лавах УПА на території Галичини в 1943–1944 рр. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С. 139–147. DOI: 10.15421/26190111.
Завантажити

Савчук В. С. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), Кушлакова Н. М. (Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом»), Рябченко О. Л. (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). Дніпропетровський Інститут соціального виховання: виникнення, трансформації, наслідки. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). С. 125–138. Вип. 1. DOI: 10.15421/26190110.
Завантажити

Телячий Ю. В. (Державна служба якості освіти України), Адамський В. Р. (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія), Крищук Б. С. (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія). Проблема еміграції та депортації у долі академічної спільноти Камʼянець-Подільського державного українського університету. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). С. 109–124. Вип. 1. DOI: 10.15421/26190109.
Завантажити

Романюк Н. Й. (Житомирський національний агроекологічний університет). Роль підприємців і підприємництва в економічній модернізації Південно-Східної України: 1861–1914 рр. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С.97–108. DOI: 10.15421/26190108.
Завантажити

Шляхов О. Б. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Етносоціальні спільноти Катеринославщини в умовах індустріалізації та урбанізації кінця ХІХ – початку ХХ ст. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С. 84–96. DOI: 10.15421/26190107.
Завантажити

Близняк М. Б. (Національний університет «Острозька академія). Регламентація економічної діяльності єврейської громади на Волині у середині XVIII століття (епізод 1759 р. з міської метрики Любара). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С. 70–83. DOI: 10.15421/26190106.
Завантажити

Святець Ю. А. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Цифрові джерела в дослідницьких практиках істориків: теоретико-методологічний аспект. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С. 47–68. DOI: 10.15421/26190105.
Завантажити

Лучка Л. М. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Професор М. П. Ковальський і бібліотека: інтелектуальні взаємозвʼязки. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С. 40–45. DOI: 10.15421/26190104.
Завантажити

Мельник О. В. (Торчинський народний історичний музей імені Г. Гуртового), Трофимович В. В. (Національний університет «Острозька академія»), Трофимович Л. В. (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного). Праця Миколи Ковальського у львівському Музеї етнографії та художнього промислу (1959 – 1963 рр.). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). С. 25–39. Вип. 1. DOI: 10.15421/26190103.
Завантажити

Світленко С. І. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Відродження і збереження історичної памʼяті у творчій спадщині професора М. П. Ковальського. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С. 13–24. DOI: 10.15421/26190102.
Завантажити

Іваненко В. В. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Метр української медієвістики (з ювілейних спогадів про професора М. П. Ковальського). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С. 5–12. DOI: 10.15421/26190101.
Завантажити

Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. DOI: 10.15421/2619022701. uha.dp.ua/index.php/UHA/issue/view/2
Завантажити

Маріна З. П., Ромашко О. В. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Археологічні розвідки в Дніпропетровській області у 2017 р. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 137–146. DOI: 10.15421/2611816.
Завантажити

Стрільчук М. В. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Голокост в Україні: історіографічний аспект. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 128–136. DOI: 10.15421/2611815.
Завантажити

Лучка Л. М. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Бібліотечна діяльність Катеринославської вченої архівної комісії: до 115-річчя створення. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 123–127. DOI: 10.15421/2611814.
Завантажити

Воронов В. І. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Листування Т. Г. Шевченка з братами Лазаревськими. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). С. 110–122. Вип. 1-2. DOI: 10.15421/2611813.
Завантажити

Руднев М. А. (Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара). «Идеологическое обличье» М. П. Погодина в дооктябрьской и советской историографии: основные вехи оценочной трактовки. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 102–109. DOI: 10.15421/2611812.
Завантажити

Войцеховська Т. В. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Археографічні публікації козацьких «літописів» протягом ХVІІІ–ХХІ століть. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 94–101. DOI: 10.15421/2611811.
Завантажити

Ковальков О. Л. (Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка). «Афганське питання» в роботі Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН в січні 1980 р. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). С. 81–93. Вип. 1-2. DOI: 10.15421/2611810.
Завантажити

Каковкіна О. М. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Дипломатична діяльність Народної Республіки Болгарії в Україні за матеріалами Центрального державного архіву громадських об’єднань України. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 68–80. DOI: 10.15421/2611809.
Завантажити

Лавренко В. С. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Образи євреїв уявних російської адміністрації та суспільства прифронтової зони в роки Першої світової. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 56–67. DOI: 10.15421/2611808.
Завантажити

Holovina O. V. (Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs). The specifics of shaping the national and political identities in Ukrainian society: history and modernity. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Dnipro, 2018. Vol. 1(26). Issues 1-2. P. 51–55. DOI: 10.15421/2611807.
Завантажити

Антоняк І. П. (Львівський національний університет імені Івана Франка). Організаційні аспекти функціонування вищої історичної освіти у Львові (1944−1957 рр.). Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 44–50. DOI: 10.15421/2611806.
Завантажити

Архірейський Д. В., Дубінська К. О. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Катеринославська (Дніпропетровська) партійна школа (1920–1933) в контексті становлення радянської ідеології. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 36–43. DOI: 10.15421/2611805.
Завантажити

Глодя Т. А. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Штрихи до портрета Сергія Бачинського. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 29–35. DOI: 10.15421/2611804.
Завантажити

Якименко Л. І. (КВНЗ «Дніпровська академія неперервної освіти») Дворянство Лівобережної України середини ХІХ ст.: проблема визначення кількісного складу. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С. 23–28. DOI: 10.15421/2611803.
Завантажити

Посунько О. М. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Перший предводитель катеринославського дворянства К. Лалош: сюжети до біографії крізь призму судового процесу. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 14-22.  DOI: 10.15421/2611802.
Завантажити

Світленко С. І., Шляхов О. Б. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). До 70-річчя від дня народження професора В. В. Іваненка. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 4-13. DOI: 10.15421/2611801.
Завантажити

Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. DOI: 10.15421/26118012612. uha.dp.ua/index.php/UHA/issue/view/1
Завантажити